”Skrivande människor” som läser

21 okt 2013 • < 1 min

I månadens uppsats belyser Maria Bom Casselbrant hur folkhögskoleelever ser läsning som en övning i att skriva. Men i folkhögskolemiljön...

I månadens uppsats belyser Maria Bom Casselbrant hur folkhögskoleelever ser läsning som en övning i att skriva. Men i folkhögskolemiljön – starkt förknippad med folkbildning och kunskapssökande – är den aktiva biblioteksverksamheten inte given.

 Läsning är ett sätt träna sig för den som vill skriva skönlitteratur på samma sätt som en musiker måste öva sig för att bli bra. Det räcker inte med talang.

Den jämförelsen gör Andreas 24 år i Maria Bom Casselbrants uppsats ”Man behöver läsningen att ta sats ifrån, i sitt skrivande. En kvalitativ intervjuundersökning om skrivande människors läsvanor.”

Det är ingen genomlysning av vad ”skrivande människor” läser utan i vilken utsträckning deras läsupplevelser påverkas av att de själva skriver och omvänt hur skrivandet påverkas av läsningen av skönlitteratur.

Begreppet ”skrivande människor” syftar i uppsatsen på dem som ”någorlunda regelbundet skriver någon form av skönlitterära texter, för sitt eget nöjes skull och/eller i syfte att bli publicerad”.

Läs mer BBL nr 8

Foto: Fredrik Hjerling

0 kommentarer

Senaste nytt

Debatt

Replik: Vi måste vara tydliga när vi talar om rasism

Bibliotekarien Einar Ehn-Briem uppskattar att Surrah al-Himidy har modet att ifrågasätta bibliotekssektorns men stör sig ändå på hennes artikel. "För att vi ska kunna diskutera något som uppenbart engagerar så många måste vi veta exakt vad vi menar avviker och eventuellt väljs bort", skriver han i sin replik.

7 dec 2023 • 3 min

Ledare

Omfamna, bemästra och använd AI

Bilderna i nya numret av Biblioteksbladet är AI-genererade. Skulle tidningen även kunna skrivas av en chatbot? "Svaret är nej, men jag ändrar mig kanske om någon lyckas instruera en AI att skriva texter som berör på samma sätt som Annika Nordenskiölds bilder", skriver Thord Eriksson.

30 nov 2023 • 2 min

Digitalisering

Gammal data hotas av utrotning

Med språk hämtat från naturvetenskapens larm om utsatta djurarter listar Digital Preservation Coalition hotade ”digitala arter”. Några är på väg att försvinna, andra är redan så gott som borta – och följderna är förödande, varnar organisationen.

28 nov 2023 • 3 min