”Skrivande människor” som läser

21 okt 2013 • < 1 min

I månadens uppsats belyser Maria Bom Casselbrant hur folkhögskoleelever ser läsning som en övning i att skriva. Men i folkhögskolemiljön...

I månadens uppsats belyser Maria Bom Casselbrant hur folkhögskoleelever ser läsning som en övning i att skriva. Men i folkhögskolemiljön – starkt förknippad med folkbildning och kunskapssökande – är den aktiva biblioteksverksamheten inte given.

 Läsning är ett sätt träna sig för den som vill skriva skönlitteratur på samma sätt som en musiker måste öva sig för att bli bra. Det räcker inte med talang.

Den jämförelsen gör Andreas 24 år i Maria Bom Casselbrants uppsats ”Man behöver läsningen att ta sats ifrån, i sitt skrivande. En kvalitativ intervjuundersökning om skrivande människors läsvanor.”

Det är ingen genomlysning av vad ”skrivande människor” läser utan i vilken utsträckning deras läsupplevelser påverkas av att de själva skriver och omvänt hur skrivandet påverkas av läsningen av skönlitteratur.

Begreppet ”skrivande människor” syftar i uppsatsen på dem som ”någorlunda regelbundet skriver någon form av skönlitterära texter, för sitt eget nöjes skull och/eller i syfte att bli publicerad”.

Läs mer BBL nr 8

Foto: Fredrik Hjerling

0 kommentarer

Senaste nytt

Nyheter

Ny uppgörelse i Sölvesborg

Sölvesborgs kommunledning har slutit ännu en uppgörelse med chefen för biblioteket. Denna gång är det Anders Nylander som avslutar sin anställning.

26 jan 2023 • 2 min

Internationellt

Avhopp från Gates-finansierad Ifla-stiftelse

Beslut om framtid och ledning har fått tidigare Ifla-ordföranden Christine Mackenzie att lämna styrelsen för stiftelsen SIGL. Samtidigt pågår samtal med SIGL:s generalsekreterare Gerald Leitner, som sparkats från samma position inom Ifla, om en ny roll som rådgivare.

26 jan 2023 • 2 min

Nyheter

Populärt låna elmätare i söder

Elmätare har funnits i många år på flera av landets folkbibliotek, men det är först under senaste året som låntagarna har fått upp ögonen för dem. Åtminstone i södra delarna av landet.

24 jan 2023 • 3 min

Nyheter

Tror på effekt av tillträdesförbudet

I sin bok Stök på bibliotek konstaterar Gunnar Rensfeldt att varken stöket eller varianter av tillträdesförbud är något nytt. Han tror att lagen om tillträdesförbud kommer att göra skillnad.

19 jan 2023 • 4 min

Politik

Debatt om anmälningsplikt, armlängds avstånd och hat och hot

Bibliotek ska vara tillgängliga för alla – men skuggsamhället måste bekämpas, skriver kulturminister Parisa Liljestrand i sitt svar på Lawen Redars två interpellationer som nu debatteras i riksdagen. ”Vilka undantag som ska finnas från anmälningsplikten behöver utredas närmare.”

17 jan 2023 • < 1 min

Politik

Tisdag i riksdagen med debatt om bibliotek

Kan bibliotek fortsätta vara en plats för alla om Tidöavtalets anmälningsplikt av papperslösa drivs igenom? Hur ska hat och hot mot bibliotekspersonal motverkas? I morgon, tisdag kommer frågorna att debatteras i riksdagen.

16 jan 2023 • < 1 min