”Skrivande människor” som läser

21 okt 2013 • < 1 min

I månadens uppsats belyser Maria Bom Casselbrant hur folkhögskoleelever ser läsning som en övning i att skriva. Men i folkhögskolemiljön...

I månadens uppsats belyser Maria Bom Casselbrant hur folkhögskoleelever ser läsning som en övning i att skriva. Men i folkhögskolemiljön – starkt förknippad med folkbildning och kunskapssökande – är den aktiva biblioteksverksamheten inte given.

 Läsning är ett sätt träna sig för den som vill skriva skönlitteratur på samma sätt som en musiker måste öva sig för att bli bra. Det räcker inte med talang.

Den jämförelsen gör Andreas 24 år i Maria Bom Casselbrants uppsats ”Man behöver läsningen att ta sats ifrån, i sitt skrivande. En kvalitativ intervjuundersökning om skrivande människors läsvanor.”

Det är ingen genomlysning av vad ”skrivande människor” läser utan i vilken utsträckning deras läsupplevelser påverkas av att de själva skriver och omvänt hur skrivandet påverkas av läsningen av skönlitteratur.

Begreppet ”skrivande människor” syftar i uppsatsen på dem som ”någorlunda regelbundet skriver någon form av skönlitterära texter, för sitt eget nöjes skull och/eller i syfte att bli publicerad”.

Läs mer BBL nr 8

Foto: Fredrik Hjerling

0 kommentarer

Senaste nytt

Kommentar

"Tystnaden är ett sjukdomstecken"

Många har hört av sig efter en artikel om att bibliotekspersonal sällan tillåts läsa på arbetstid. "Vittnesmålen ger bilden av arbetsplatser där det straffar sig att tala klarspråk", skriver Biblioteksbladets chefredaktör Thord Eriksson.

4 okt 2022 • 2 min

Reportage

Omöjligt uppdrag?

Svenskarnas läsande är ständigt föremål för bekymrade utredningar och politiska satsningar. Men trots alla ansträngningar är trenden negativ, särskilt bland unga. Hur ska det skrivna ordet vinna fler människors uppmärksamhet?

30 sep 2022 • 9 min

Nyheter

Retoriken som tystar röster

Hur gör man när den som använder sig av hatretorik anklagar sina kritiker för samma sak? Och hur kombinerar man yttrandefriheten med kampen mot hatretorik?

29 sep 2022 • 3 min