”Skrivande människor” som läser

21 okt 2013 • < 1 min

I månadens uppsats belyser Maria Bom Casselbrant hur folkhögskoleelever ser läsning som en övning i att skriva. Men i folkhögskolemiljön...

I månadens uppsats belyser Maria Bom Casselbrant hur folkhögskoleelever ser läsning som en övning i att skriva. Men i folkhögskolemiljön – starkt förknippad med folkbildning och kunskapssökande – är den aktiva biblioteksverksamheten inte given.

 Läsning är ett sätt träna sig för den som vill skriva skönlitteratur på samma sätt som en musiker måste öva sig för att bli bra. Det räcker inte med talang.

Den jämförelsen gör Andreas 24 år i Maria Bom Casselbrants uppsats ”Man behöver läsningen att ta sats ifrån, i sitt skrivande. En kvalitativ intervjuundersökning om skrivande människors läsvanor.”

Det är ingen genomlysning av vad ”skrivande människor” läser utan i vilken utsträckning deras läsupplevelser påverkas av att de själva skriver och omvänt hur skrivandet påverkas av läsningen av skönlitteratur.

Begreppet ”skrivande människor” syftar i uppsatsen på dem som ”någorlunda regelbundet skriver någon form av skönlitterära texter, för sitt eget nöjes skull och/eller i syfte att bli publicerad”.

Läs mer BBL nr 8

Foto: Fredrik Hjerling

0 kommentarer

Senaste nytt

Nyheter

Edholm om skolbiblioteken: "Man måste börja nånstans"

Det är upp till lärosätena att åtgärda bristen på skolbibliotekarier. Det är ett besked från skolminister Lotta Edholm när hon besöker Bibliotekshögskolan i Borås. "Det är klart att unga människor får upp ögonen för yrket. Och när söktrycket ökar är det naturligt att utöka antalet platser."

11 apr 2024 • 5 min

Reportage

Hon vill knyta ihop Europas bibliotek

Axiells nya vd Maria Wasing har stora tankar om tillväxt och bolaget betydelse. Men fler bibliotek än de i Nacka räknar hon inte med att företaget kommer att driva. ”Inte strategiskt viktigt för oss.”

9 apr 2024 • 6 min

Internationellt

Böckerna som censureras mest

Försöken att få bort böcker som handlar om sex, hbqi-frågor eller rasism eskalerar i USA. Här är de tio böcker som ansågs farligast 2023 och som plockades bort mest från bibliotekshyllorna.

8 apr 2024 • < 1 min

Essä

En kamp för herravälde och profit

Traditionell vetenskaplig publicering utmanas av idén om öppen tillgång. Gustaf Nelhans skriver om risker och svårigheter och om hur forskarsamhället måste förändras för att idealet ska bli verklighet.

3 apr 2024 • 7 min

Nyheter

Blev du lurad?

Färgkoordinerade böcker i Höganäs, litteratur för vänsterhänta i Järfälla och utlån av sol-el i Ljungby. Många bibliotek skämtade på första april.

2 apr 2024 • 2 min

Nyheter

Lätt att få jobb för bibliotekarier

I takt med att AI används alltmer kommer bibliotekariernas kompetens att bli mer eftertraktad. Det spår Saco i sin senaste rapport och slår fast att det kommer att vara fortsatt lätt för bibliotekarier att hitta jobb.

27 mar 2024 • < 1 min