Svalt intresse för lässtöd till idrottande barn

23 feb 2015 • < 1 min

Fler kommuner skulle ansöka om mer pengar till läsning bland barn som gillar att sporta. Det framgår av Kulturrådets årsredovisning,...

Fler kommuner skulle ansöka om mer pengar till läsning bland barn som gillar att sporta. Det framgår av Kulturrådets årsredovisning, som offentliggjordes i dag.Enligt Kulturrådet ansökte  250 av Sveriges 290 kommuner  under förra året om stöd för inköp till skol- och folkbibliotek. Av dessa ansökningar godkände Kulturrådet 242, årsredovisningen för 2014.
Under 2014 kunde även kommunerna ansöka om särskilda bidrag för att öka bokintresset bland barn och ungdomar som idrottar. Här var kommunerna inte alls lika aktiva. Endast 31 kommuner, och 123 lokala idrottsföreningar, ansökte om bidrag till uppsökande verksamhet, i samarbete mellan idrottsrörelsen och region-, läns- och folkbiblioteken.

0 kommentarer

Senaste nytt

Nyheter

Skarpt och smart eller ett övertramp?

"Sista veckan innan löning! Vi har fyllt på skåpet i entréhallen med utgallrade böcker", skrev Högsbo bibliotek på Instagram intill en bild av böcker av Lena Andersson som sorterats ut. En oskyldig kommentar till författarens uppmärksammade artikel om hungrande barn? Eller ett oförsvarligt agerande av ett folkbibliotek?

25 maj 2023 • 4 min

Nyheter

Många biblioteksanställda kritiska till anmälningsplikt

En stor del av de som är anställda på bibliotek är mycket kritiska till Tidöförslaget om att offentliganställda ska vara skyldiga att anmäla papperslösa. Fackförbundet Dik har frågat sina medlemmar och bara en liten del av de svarande tycker att förslaget är bra.

24 maj 2023 • < 1 min

Nyheter

Tryckfrihetsförordningen blir världsminne

Unesco har utsett tryckfrihetsförordningen till världsminne. Den var den första i världen att reglera rätten att uttrycka sig fritt och ta del av allmänna handlingar. Det unika källmaterialet finns bevarat på Kungliga biblioteket och på Riksarkivet.

22 maj 2023 • 2 min

Krönika

Förskönande bild av bibliotek i totalförsvaret

Diskussionen om bibliotekens roll i totalförsvaret tenderar att bli förskönande. Det är viktigt att stå tryggt med fötterna i sin egen verklighet. Hur andra valt att organisera sig är inget facit, skriver Helene Öberg, ordförande i Svensk biblioteksförening.

22 maj 2023 • 2 min