Sverige lyfter i Pisa-mätning

6 dec 2016 • 3 min

Sverige hamnar över genomsnittet när det gäller läsförståelse. Samtidigt utvärderar regeringen om det behövs en lag om bemannade skolbibliotek, säger utbildningsminister Gustav Fridolin till Biblioteksbladet.

Resultat i Pisa-provets läsförståelsedel. Källa: Skolverket
Resultat i Pisa-provets läsförståelsedel. Källa: Skolverket

– När det gäller läsförståelse är det bland de lågpresterande som förbättringen har skett, säger Anders Auer som är huvudförfattare för den svenska Pisa-rapporten. Andelen elever som inte når upp till basnivån i läsförståelse är nu 18 procent, mot 23 procent i förra Pisa-provet.

Den förra Pisa-mätningen kom 2013 och slog ner som en bomb. Sverige rasade under genomsnittet i läsförståelse samt kunskaper i naturvetenskap och matematik. Men nu har trenden vänt. Allra tydligast är förbättringen när det gäller läsförståelse, där Sverige återigen är över genomsnittet bland OECD-länderna. Förändringen är statistiskt säkerställd. I matematik och naturvetenskap ligger Sverige i nivå med genomsnittet.

Utbildningsminister Gustav Fridolin gläder sig åt att Sverige är på rätt väg, men tycker att det är allvarligt att ojämlikheten i skolan ökar och att socioekonomisk bakgrund spelar stor roll för elevers skolresultat.

Gustav Fridolin. Foto: Adam Westin
Gustav Fridolin. Foto: Adam Westin

Läsförståelsen står för det allra största lyftet. Vad säger du om det?

– Det är ett styrkebesked. Jag tror att det hänger samman med att många skolor har jobbat mycket med läsningen. Man har bemannat upp skolbiblioteket, haft särskilda lästider varje dag, läst aktivt med eleverna, och det syns ju i en sån här mätning, säger utbildningsminister Gustav Fridolin (mp).

Har man det? Det är väldigt olika vilket skolbibliotek som elever har tillgång till?

– Jag tror att en av de viktigaste sakerna är att skolbiblioteket ska vara bemannat. Där ger vi nu både pengar till det och utvärderar hur pengar kan användas för att bemanna upp skolbiblioteket på ett sätt att man börjar i de skolor där elever har det allra tuffast. Idag ser vi att resurser är väldigt ojämnt fördelade.

Alla ska ha tillgång till ett skolbibliotek, står det i lagen. Men det står inte vad ett skolbibliotek ska vara för någonting. Borde det ändras?

– Det är därför vi har gjort en investering där man kan söka pengar för att bemanna upp skolbibliotek, och under tiden gör vi en utvärdering för att se om det är en ny lagstiftning som behövs eller om det finns andra insatser som går lite snabbare. Jag tror att alla som skrev skollagen var övertygade om att de skrev en skollag om bemannade skolbibliotek. Sedan visade det sig att skollagen tolkades på ett annat sätt. Det innebär ju att om gör vi en ny lagändring så verkar det inte alltid vara den bästa metoden att få rätt effekt ute i skolorna, men det är definitivt ett av alternativen.

Vad skulle ett annat sätt kunna vara? 

– Det är ju helt enkelt att göra upp med kommunerna om att vi tillsammans ser den här lagen som att det handlar om bemannade skolbibliotek. Att vi kommer överens om det.

Ojämlikheten i skolan fortsätter att öka. Hur ska man nå de svagaste läsgrupperna?

– Bemannade skolbibliotek, med läslyftet som byggs ut till samtliga personalkategorier, läsa-skriva-räkna garantin, alltså att sätta in insatser redan i lågstadiet för den som har problem med läsningen. Sedan handlar det också om att samhället som helhet måste engagera sig. Läsning är typexempel på någonting som du inte bara lär dig i skolan, utan där mycket av träningen sker utanför skolan. Då är såklart en skolbibliotekarie som kan tipsa om den där boken som du sätter dig och läser själv jätteviktig, men också att elever som inte har föräldrar som läser för en möter läsningen hos andra vuxna, till exempel fotbollstränare eller fritidslärare, säger utbildningsminister Gustav Fridolin.

0 kommentarer

Senaste nytt

Nyheter

Skarpt och smart eller ett övertramp?

"Sista veckan innan löning! Vi har fyllt på skåpet i entréhallen med utgallrade böcker", skrev Högsbo bibliotek på Instagram intill en bild av böcker av Lena Andersson som sorterats ut. En oskyldig kommentar till författarens uppmärksammade artikel om hungrande barn? Eller ett oförsvarligt agerande av ett folkbibliotek?

25 maj 2023 • 4 min

Nyheter

Många biblioteksanställda kritiska till anmälningsplikt

En stor del av de som är anställda på bibliotek är mycket kritiska till Tidöförslaget om att offentliganställda ska vara skyldiga att anmäla papperslösa. Fackförbundet Dik har frågat sina medlemmar och bara en liten del av de svarande tycker att förslaget är bra.

24 maj 2023 • < 1 min

Nyheter

Tryckfrihetsförordningen blir världsminne

Unesco har utsett tryckfrihetsförordningen till världsminne. Den var den första i världen att reglera rätten att uttrycka sig fritt och ta del av allmänna handlingar. Det unika källmaterialet finns bevarat på Kungliga biblioteket och på Riksarkivet.

22 maj 2023 • 2 min

Krönika

Förskönande bild av bibliotek i totalförsvaret

Diskussionen om bibliotekens roll i totalförsvaret tenderar att bli förskönande. Det är viktigt att stå tryggt med fötterna i sin egen verklighet. Hur andra valt att organisera sig är inget facit, skriver Helene Öberg, ordförande i Svensk biblioteksförening.

22 maj 2023 • 2 min