”Sverige ska vara bäst i världen”

25 sep 2018 • 5 min

"Alla ska med" är devisen som regeringens chief digital officer jobbar efter. Det är hon som ska göra Sverige bäst i världen på digitalisering.

"Jag ska vara både smörjmedel och blåslampa", säger regeringens chief digital officer Åsa Zetterberg om sin uppdragsbeskrivning. Foto: Ylva Sundgren.
”Jag ska vara både smörjmedel och blåslampa”, säger regeringens chief digital officer Åsa Zetterberg om sin uppdragsbeskrivning. Foto: Ylva Sundgren.

På en stol framför en grön, ullig fond står Åsa Zetterberg i strump­lästen. Hon lyfter båda händerna i en vid segergest innan hon väljer den mer förväntade fotoposen med hand i sidan och lagom stort leende.

När hon nyss stod på scenen här hos tankesmedjan Fores, för att prata om etiska frågor kring artificiell intelligens, utnämnde en av de andra paneldeltagarna henne till ”den bästa chief digital officer som regeringen någonsin har haft”.

– Jag är i alla fall den första!

Ja, sedan januari i år har Sverige alltså en chief digital officer och hon heter Åsa Zetterberg. Uppdraget är att driva på regeringens digitaliseringsstrategi, med ett tydligt uttalat mål om att Sverige ska bli bäst i världen på att ta tillvara på digitaliseringens möjligheter.

Det är ingen liten uppgift att börja nysta i. Varenda samhällssektor ska involveras och alla, från stora företag och organisationer till enskilda medborgare, kommer att behöva ställa om och kontinuerligt anpassa sig till den nya verkligheten. Åsa Zetterberg ska fungera som en katalysator.

– Jag är både blåslampa och smörjmedel. Jag ska vara stödjande och stöttande och ­synliggöra allt bra som sker, men jag ska också visa på de behov som finns framåt och driva på så att det händer ännu mer.

Åsa Zetterberg har sin arbetsplats på Näringsdepartementet i Rosenbad. Foto: Ylva Sundgren.
Åsa Zetterberg har sin arbetsplats på Näringsdepartementet i Rosenbad. Foto: Ylva Sundgren.

Chefen är digitaliseringsminister Peter Erik­sson och skrivbordet står på Närings­departementets enhet för digitalisering, men en stor del av sin arbetstid tillbringar Åsa Zetterberg ute på fältet. Hon håller sig ajour med vad som är på gång i andra länder, försöker skapa synergier mellan regeringens olika departement och deltar i oräkneliga konferenser.

– Jag är ganska efterfrågad. Det är många aktörer som driver de här frågorna och vill ha en dialog.

Också vid dagens seminarium är det många som rycker i regeringens representant. Där är fotografen som fått upp henne på stolen, ­journalister, företrädare för näringslivet. Och så en nyutexaminerad ingenjör som tar tillfället i akt att söka jobb på Regeringskansliet. Åsa Zetterberg kan inte uppfylla hans drömmar just i dag men applåderar att han ligger på.

– Det kommer att lösa sig. Du har ju en jättefin framtid framför dig.

Efter paneldiskussionen är hon uppvarvad, behöver ta luft och ringa några samtal innan intervjun kan genomföras på en parkbänk i skuggan.

I både intervjuer och andra sammanhang upprepar Åsa Zetterberg det här med att Sverige ska bli bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter.[fakta id=”18549″]

– Jag är på riktigt besjälad av det.

Om vi lyckas kommer det att gynna oss på många sätt, menar hon. Vi blir ­konkurrenskraftiga, får en smartare offentlig verksamhet och som individer en god livskvalitet där vi ständigt lär oss mer, utvecklas och kan ha relationer på nya sätt.

– Vi ställer om med syftet att det ska bli ­bättre så klart. Men det är inte heller valbart.

Digitaliseringen sköljer över oss och är inte enkel att styra eller stoppa. Det går inte att luta sig tillbaka, utan för att digitaliseringen ska skapa värde måste vi också ta ansvar. Det kan man inte lämna över till programmerare eller it-konsulter. Det är en fråga för oss alla.

Just nu ser det ut som om vi är på rätt väg för att nå målet. Sverige hamnar högt i innovationsrankingar, vi har ett bra start up-klimat och enligt OECD är vi bland de tio bästa i ­världen på att exportera it-tjänster. ­Svenskar är relativt digitalt kompetenta, relativt teknikintresserade. Däremot tappar Sverige kontra andra länder när det gäller digitalisering i offentlig sektor.

– Vi har grundförutsättningarna. Nu behöver vi stärka ledarskapet och skapa en god förändringskultur. Ska vi klara av den här omställningen så handlar det också mycket om att skapa tillit, framförallt hos dem som inte har tid eller lust att ägna sig åt de här frågorna.

Åsa Zetterberg arbetar utifrån ett alla ska med-perspektiv. I dag lever ett stort antal svenskar (siffrorna varierar mellan 400 000 och en miljon i olika rapporter) i det som brukar kallas digitalt utanförskap. Samtidigt blir det allt viktigare att kunna använda digitala vägar för att vara anställningsbar, hitta information, ta del av det vi ser som medborgerliga rättigheter. I ett samhälle där alla ska kunna agera på lika villkor behöver samtliga lära sig hur internet fungerar.[fakta id=”18550″]

– De flesta som inte är aktiva på nätet säger att det är för att de inte är intresserade.

Sedan är det helt naturligt om det finns en rädsla där. Saker man inte vet så mycket om blir man ju rädd för. För oss som jobbar med digitaliserings­frågor är en av de viktigaste uppgifterna att avmystifiera.

Biblioteken har haft och kommer fortsätta att ha en viktig roll i arbetet med att skapa digital delaktighet, tror hon. Sedan tidigare vet vi att Kungliga Biblioteket får 25 miljoner ­kronor årligen under tre år för att stötta ­spridandet av digital kompetens via bibliotek runt om i landet.

Under tiden som Åsa Zetterberg sitter i intervju med Biblioteksbladet fattar regeringen dessutom beslut om att ge Internetstiftelsen ett bidrag på närmare tio miljoner för år 2018. Pengar som ska gå till att bistå fem till tio kommuner i etablerandet av digidelcenter.

Sedan tidigare stödjer Internetstiftelsen Motala digidelcenter som huserar på Motala bibliotek.

– Motala har gått före och hittat ett bra sätt att nå de målgrupper vi behöver nå.

Det finns inga organisatoriska bestämmelser kring var de nya Digidelcentren ska inrättas utan det är upp till varje kommun att avgöra vad som passar lokalt. Att det blir på bibliotek i åtminstone några av kommunerna är emellertid troligt.

– Biblioteket är en plats där alla kan mötas, oavsett generation eller bakgrund. Där finns det möjlighet för konceptet med Digidelcenter att utvecklas vidare i kombination med det ordinarie biblioteksuppdraget.

Åsa Zetterbergs intensivt blå ögon är ­kisande, pigga. Hon pratar snabbt och utan att behöva söka ord eller formuleringar. Allt verkar finnas nära till hands där innanför pannbenet, trots att det har varit en intensiv dag.

Fotbollstränaren från Falkenberg säger att hon är en utpräglad lagperson, och att vi skulle må bra av att få ihop team Sverige bättre när det handlar om digitaliseringen av vårt samhälle.

– För den som ska driva de här frågorna ­gäller det att inte ta över, utan att gjuta mod och ge energi där förändringen sker eller borde ske.

I pressmeddelandet där regeringen tillkännagav att de gett henne uppdraget som regeringens första chief digital officer sa Peter Eriksson att hon har ”en känd förmåga att få saker gjort”. Själv säger hon att hon är kreativ och kan vara rätt tålmodig men att hon också blir frustrerad när saker tar tid. Utifrån hennes tjänstemannaposition på Regeringskansliet driver hon på för att öka takten i Sveriges digitala omställning. Det är en stor strukturomvandling som pågår och vissa delar kommer att gå lite trögt.

– Man ska kunna hålla i och hålla ut. Där får jag jobba med mig själv.

Hur pass digitalt kompetent är Åsa Zetterberg då själv? Fullt tillräckligt för sitt uppdrag, uppger hon. Det är en slump att hon började arbeta med just digitaliseringsfrågor. Efter ett antal år som projektledare på SKL hade hon sagt till om att hon ville ha en ny utmaning. Just då behövdes någon som kunde samordna SKL:s verksamhet på digitaliseringsområdet.

– Jag fick tre miljoner kronor och så skulle det börja hända grejer. Jag var inte så hemma på området över huvud taget och kände att det var en akilleshäl att jag inte är ingenjör. Men genom åren har jag märkt att det kan vara en fördel. Jag förstår tillräckligt mycket av tekniken men det jag drivs av är att förbättra samhället.

När hon i september förra året sa upp sig från SKL gjorde hon det på vinst och förlust. Hon ­behövde komma vidare, putta sig själv över ­kanten för att se vad som skulle hända då. Det var bara några dagar efter att hon slutat som digitaliseringsministern kom med sitt erbjudande.

– Det gick inte att tacka nej. Den här ­ut­maningen är unik i sitt slag, jag kan inte tänka ut något som skulle kunna vara mer spännande.

0 kommentarer

Senaste nytt

Nyheter

Edholm om skolbiblioteken: "Man måste börja nånstans"

Det är upp till lärosätena att åtgärda bristen på skolbibliotekarier. Det är ett besked från skolminister Lotta Edholm när hon besöker Bibliotekshögskolan i Borås. "Det är klart att unga människor får upp ögonen för yrket. Och när söktrycket ökar är det naturligt att utöka antalet platser."

11 apr 2024 • 5 min

Reportage

Hon vill knyta ihop Europas bibliotek

Axiells nya vd Maria Wasing har stora tankar om tillväxt och bolaget betydelse. Men fler bibliotek än de i Nacka räknar hon inte med att företaget kommer att driva. ”Inte strategiskt viktigt för oss.”

9 apr 2024 • 6 min

Internationellt

Böckerna som censureras mest

Försöken att få bort böcker som handlar om sex, hbqi-frågor eller rasism eskalerar i USA. Här är de tio böcker som ansågs farligast 2023 och som plockades bort mest från bibliotekshyllorna.

8 apr 2024 • < 1 min

Essä

En kamp för herravälde och profit

Traditionell vetenskaplig publicering utmanas av idén om öppen tillgång. Gustaf Nelhans skriver om risker och svårigheter och om hur forskarsamhället måste förändras för att idealet ska bli verklighet.

3 apr 2024 • 7 min

Nyheter

Blev du lurad?

Färgkoordinerade böcker i Höganäs, litteratur för vänsterhänta i Järfälla och utlån av sol-el i Ljungby. Många bibliotek skämtade på första april.

2 apr 2024 • 2 min

Nyheter

Lätt att få jobb för bibliotekarier

I takt med att AI används alltmer kommer bibliotekariernas kompetens att bli mer eftertraktad. Det spår Saco i sin senaste rapport och slår fast att det kommer att vara fortsatt lätt för bibliotekarier att hitta jobb.

27 mar 2024 • < 1 min