Tre lånecentraler föreslås bli en

1 feb 2012 • 2 min

Nu finns utredningen som ska ligga till grund för KBs ambition att ge Informations- och lånecentralerna ett ”tydligare uppdrag”. Bibliotekskonsulten...

Nu finns utredningen som ska ligga till grund för KBs ambition att ge Informations- och lånecentralerna ett ”tydligare uppdrag”. Bibliotekskonsulten  Jan Holmquist presenterar flera konkreta förslag i utredningen ”Centraler i ett nytt bibliotekslandskap” och dessa berör främst lånecentralerna.

Sedan KB blev huvudman för dessa verksamheter har det från myndighetens sida talats om att ge Informations- och lånecentralerna, Internationella biblioteket och Sveriges Depåbibliotek ”ett tydligare uppdrag”.  Som ett led i ambitionen om ett tydligare uppdrag för verksamheterna i fråga gjorde den fristående konsulten Jan Holmquist i höstas på uppdrag av KB en översyn i syfte att ta fram ett underlag och förslag på hur myndigheten kan arbeta vidare med frågan.  Jan Holmquist presenterar flera konkreta förslag i utredningen ”Centraler i ett nytt bibliotekslandskap” bland annat följande :

• Av tre lånecentraler blir en i Umeå med särskilt ansvar för fjärrlån till utlandet. Funktionen lånecentral samordnas med Sveriges Depåbibliotek i Umeå och enhetens namn blir Sveriges lånecentral. Nyordningen föreslås träda i kraft 1 januari 2013.

• Lånecentralerna i Malmö och Stockholm avvecklas. Värdbiblioteken dvs Malmö stadsbibliotek och Regionbibliotek Stockholm får under en treårsperiod ersättning för avvecklingen och den kompetens som finns tas tillvara genom att de får ansvar för olika prioriterade projekt. Härvidlag nämner utredaren ett antal förslag på arbetsuppgifter för Malmö och Stockholm såsom katalogisering i LIBRIS, omvärldsbevakning, utveckling av webbtjänster för folk- och gymnasiebibliotek, utbildning i katalogisering, fjärrlåne- och mediehantering samt referensarbete, Digidel m m.

 • ILS webbtjänster som t ex Biblioteksbloggen och Bibblan svarar inordnas i en öppen webbresurs för folk- och gymnasiebibliotek. KB tar ansvar och lånecentralernas värdbibliotek bidrar med uppdatering och utveckling.

 • Som en konsekvens av de förslag som presenteras i utredningen föreslås också att kravet på lånecentral tas bort ur bibliotekslagen i den pågående översynen av densamma. Utredaren skriver: ”Organisationen för den kompletterade medieförsörjningen bör inte vara lagreglerad. Motiv är att fjärrlånekedjan inte längre tillämpas.”

 För Internationella biblioteket och Sveriges Depåbibliotek föreslås inga större förändringar utöver profilering (IB) och uppdatering (SD) och KB föreslås ta en ”tydlig ledarroll för enheterna”.

Läs mer BBL nr 1

 

1 kommentarer

  1. Det var en lite olycklig användning av ILS-loggan. Nu ser det ut som om vi, ILS, till fullo står bakom utredarens förslag, vilket vi inte gör.

Senaste nytt

Nyheter

Ny uppgörelse i Sölvesborg

Sölvesborgs kommunledning har slutit ännu en uppgörelse med chefen för biblioteket. Denna gång är det Anders Nylander som avslutar sin anställning.

26 jan 2023 • 2 min

Internationellt

Avhopp från Gates-finansierad Ifla-stiftelse

Beslut om framtid och ledning har fått tidigare Ifla-ordföranden Christine Mackenzie att lämna styrelsen för stiftelsen SIGL. Samtidigt pågår samtal med SIGL:s generalsekreterare Gerald Leitner, som sparkats från samma position inom Ifla, om en ny roll som rådgivare.

26 jan 2023 • 2 min

Nyheter

Populärt låna elmätare i söder

Elmätare har funnits i många år på flera av landets folkbibliotek, men det är först under senaste året som låntagarna har fått upp ögonen för dem. Åtminstone i södra delarna av landet.

24 jan 2023 • 3 min

Nyheter

Tror på effekt av tillträdesförbudet

I sin bok Stök på bibliotek konstaterar Gunnar Rensfeldt att varken stöket eller varianter av tillträdesförbud är något nytt. Han tror att lagen om tillträdesförbud kommer att göra skillnad.

19 jan 2023 • 4 min

Politik

Debatt om anmälningsplikt, armlängds avstånd och hat och hot

Bibliotek ska vara tillgängliga för alla – men skuggsamhället måste bekämpas, skriver kulturminister Parisa Liljestrand i sitt svar på Lawen Redars två interpellationer som nu debatteras i riksdagen. ”Vilka undantag som ska finnas från anmälningsplikten behöver utredas närmare.”

17 jan 2023 • < 1 min

Politik

Tisdag i riksdagen med debatt om bibliotek

Kan bibliotek fortsätta vara en plats för alla om Tidöavtalets anmälningsplikt av papperslösa drivs igenom? Hur ska hat och hot mot bibliotekspersonal motverkas? I morgon, tisdag kommer frågorna att debatteras i riksdagen.

16 jan 2023 • < 1 min