Tre rapporter om medievanor

18 feb 2014 • 2 min

 Senare delen av 2013 publicerade Statens medieråd två rapporter som handlar om dels små barns medieanvändning, dels hur de lite...

 Senare delen av 2013 publicerade Statens medieråd två rapporter som handlar om dels små barns medieanvändning, dels hur de lite större barnens medievardag ser ut idag jämfört med 2010. Nyligen följde man upp med en rapport om onlineaktiviteter hos unga ur ett genusperspektiv.

 Underlaget till rapporten Småungar & medier 2012/13, är föräldrar till 2 000 barn mellan 0 och 8 år som har tillfrågats av Statistiska centralbyrån (SCB) om barnens medievardag och attityder till medieanvändning. Resultatet visar att medieanvändningen ökar och går allt längre ner i åldrarna.

Internet är det som ökar mest: en majoritet av 3-åringarna och hela 87 % av 6-åringarna har använt internet. Jämfört med undersökningen 2010 har den dagliga internetanvändningen 2012/2013 tredubblats bland 2–4-åringarna och bland 5–8-åringarna. Även internet via mobilen blir allt vanligare i dessa åldersgrupper – i undersökningen från 2010 framgick att inga barn använde internet i mobilen.

TV har länge varit den vanligaste medieaktiviteten bland barn i ålder 2-8 år – en vana som grundläggs tidigt – och så är det alltjämt. Bland barn under 2 år är bokläsning, eller snarare föräldrars högläsning av böcker, vanligare. När barnen når tonåren minskar tv-tittandet något till förmån för internetanvändning.

Beträffande könsskillnader i medieanvändningen hos de små barnen är den, enligt undersökningen, obefintlig bland de yngsta men blir större med stigande ålder.

Pojkar 5-8 år spelar dator- och TV -spel och använder något oftare internet medan flickor oftare spelar musikinstrument eller sjunger.

Däremot är det stora skillnader i användning mellan olika typer av medier: datorspel och tv-spel är det område där skillnader mellan könen uppträder tidigast och också blir mest påtagliga. Pojkar och flickors val av spel börjar skilja sig åt i åldersgruppen 2-4 år. Barn i åldersgruppen 5-8 år har endast ett spel gemensamt på respektive fem-i-topp-lista över de populäraste spelen, nämligen Super Mario.

Läs mer BBL nr 2

Illustration: Helena Ohlsson. © Statens medieråd

 

1 kommentarer

  1. Hej, hur får jag tag på hela denna artikel och all fakta som finns i den? Jag skriver ett examensarbete och skulle vilja referera till en del av detta vad gäller barns media konsumtion

Senaste nytt

Skolbibliotek

Ny lag om skolbibliotek på väg

Elever ska som regel ha tillgång till ett skolbibliotek på sin skola. Och det ska vara bemannat av utbildade bibliotekarier. Det skriver regeringen i det lagförslag som nu skickas till Lagrådet.

17 jun 2024 • 2 min

Nyheter

En hel dag om bibliotek i Almedalen

Under rubriken Biblioteksarenan ägnas en hel dag av Almedalsveckan till samtal om bibliotek. Bland panellisterna finns Kajsa Ravin, Göran Arrius, Brit Stakston och Silvia Ernhagen.

17 jun 2024 • < 1 min

Reportage

Bytte socialtjänsten mot biblioteket

Efter 15 år i socialtjänsten började Gabriella Andersson för tre år sedan att utbilda sig till bibliotekarie. Nu tar hon examen. ”Jag har fått en djupare förståelse för bredden i det här yrket.”

14 jun 2024 • 2 min

Reportage

Ett kulturarv med växande hål

Medieutvecklingen är blixtsnabb, lagarna föråldrade, Kungliga biblioteket ligger efter – och frågor om framtiden möts med politisk tystnad. Samtidigt försöker 13 personer bevara fler minnen av 2020-talet.

7 jun 2024 • 9 min