Tre rapporter om medievanor

18 feb 2014 • 2 min

 Senare delen av 2013 publicerade Statens medieråd två rapporter som handlar om dels små barns medieanvändning, dels hur de lite...

 Senare delen av 2013 publicerade Statens medieråd två rapporter som handlar om dels små barns medieanvändning, dels hur de lite större barnens medievardag ser ut idag jämfört med 2010. Nyligen följde man upp med en rapport om onlineaktiviteter hos unga ur ett genusperspektiv.

 Underlaget till rapporten Småungar & medier 2012/13, är föräldrar till 2 000 barn mellan 0 och 8 år som har tillfrågats av Statistiska centralbyrån (SCB) om barnens medievardag och attityder till medieanvändning. Resultatet visar att medieanvändningen ökar och går allt längre ner i åldrarna.

Internet är det som ökar mest: en majoritet av 3-åringarna och hela 87 % av 6-åringarna har använt internet. Jämfört med undersökningen 2010 har den dagliga internetanvändningen 2012/2013 tredubblats bland 2–4-åringarna och bland 5–8-åringarna. Även internet via mobilen blir allt vanligare i dessa åldersgrupper – i undersökningen från 2010 framgick att inga barn använde internet i mobilen.

TV har länge varit den vanligaste medieaktiviteten bland barn i ålder 2-8 år – en vana som grundläggs tidigt – och så är det alltjämt. Bland barn under 2 år är bokläsning, eller snarare föräldrars högläsning av böcker, vanligare. När barnen når tonåren minskar tv-tittandet något till förmån för internetanvändning.

Beträffande könsskillnader i medieanvändningen hos de små barnen är den, enligt undersökningen, obefintlig bland de yngsta men blir större med stigande ålder.

Pojkar 5-8 år spelar dator- och TV -spel och använder något oftare internet medan flickor oftare spelar musikinstrument eller sjunger.

Däremot är det stora skillnader i användning mellan olika typer av medier: datorspel och tv-spel är det område där skillnader mellan könen uppträder tidigast och också blir mest påtagliga. Pojkar och flickors val av spel börjar skilja sig åt i åldersgruppen 2-4 år. Barn i åldersgruppen 5-8 år har endast ett spel gemensamt på respektive fem-i-topp-lista över de populäraste spelen, nämligen Super Mario.

Läs mer BBL nr 2

Illustration: Helena Ohlsson. © Statens medieråd

 

1 kommentarer

  1. Hej, hur får jag tag på hela denna artikel och all fakta som finns i den? Jag skriver ett examensarbete och skulle vilja referera till en del av detta vad gäller barns media konsumtion

Kommentarer är avstängda.

Senaste nytt

Nyheter

Om nationalismens påverkan på kulturen

Färre översättningar, mindre utländsk litteratur och stängning av Världskulturmuseet. Det är några, av många, farhågor som en sent insatt panel lyfte på Bokmässan, med anledning av Sverigedemokraternas framgångar i valet.

23 sep 2022 • 3 min

Nyheter

Hur ska bibliotekspersonalen behållas?

Förändrade arbetsuppgifter kan vara en förklaring till att många som arbetar på bibliotek funderar på att byta yrke. Men det behövs också mer resurser och fler yrkesgrupper på biblioteken, konstaterades i ett samtal på Bokmässan.

22 sep 2022 • 2 min

Debatt

Slutreplik: Låt oss mötas och diskutera

Vi vill stötta, men stöttandet måste också få innehålla konstruktiv kritik. Det skriver Linnéa Jönsson och Eleonor Pavlov i sin slutreplik om Malmö stadsbiblioteks ”känsliga ämnen”-koncept.

21 sep 2022 • 4 min

Ledare

Används bibliotekens potential som läsfrämjare?

Det talas mycket om bibliotekens viktiga roll för att främja läsandet i Sverige. Men bibliotekspersonalen ges ingen eller väldigt lite tid för egen läsning. Och allra konstigast är att de inte ens pratar om det själva, skriver Biblioteksbladets chefredaktör Thord Eriksson.

19 sep 2022 • 2 min