Upphovsmän kräver högre biblioteksersättning

28 maj 2014 • 2 min

Text: Annika Hamrud  Författarförbundet accepterar inte regeringens bud på att höja biblioteksersättningen med två öre för 2015. ­– Vi har...

Text: Annika Hamrud

 Författarförbundet accepterar inte regeringens bud på att höja biblioteksersättningen med två öre för 2015.

­– Vi har i förhandlingen gått ner till sju öre men regeringen har inte justerat sitt bud över huvud taget, säger Författarförbundets ordförande Gunnar Ardelius.

 Författarförbundet har, tillsammans med Svenska tecknare och Fotoförfattarsektionen, krävt medling i förhandlingarna med regeringens representant och väntar nu på att regeringen ska utse sin medlare. Författarförbundet har utsett Per Kågeson till att medla.

– Vi menar att det är alltför stor diskrepans i vad regeringen säger och hur de handlar. Ersättningen har urholkats under de senaste decennierna och måste justeras upp, ändå lägger de ett bud som är historiskt lågt, säger Gunnar Ardelius.

 Vid förra årets förhandlingar accepterade regeringen upphovsmannasidans bud på fyra öre, vilket innebar att författaren får en ersättning på 1 krona och 41 öre per utlåning.

 Ersättningen betalas årligen ut av staten till Sveriges författarfond som kompensation för att författares och andra upphovsmäns verk får lånas ut kostnadsfritt från offentliga bibliotek.

Sveriges författarfond fördelar dessa medel till enskilda upphovsmän och översättare i form av individuella och statistiskt beräknade ersättningar och till det garanterade författarpenningar. Medlen går också till olika former av stipendier och bidrag.

Sedan mitten av 1980-talet föregås fastställandet av biblioteksersättningen av förhandlingar mellan representanter för regeringen och representanter för de litterära upphovsmännen genom Sveriges Författarförbund, Svenska Tecknare och Svenska Fotografers Förbund.

 – Det är olyckligt och överraskande att regeringen intar en så stenhård attityd i årets förhandlingar när man samtidigt i ord framhåller betydelsen av förbättrade försörjningsvillkor för författare och andra grupper inom det konstnärliga och kreativa området. Värdet i biblioteksersättningen har sjunkit under en lång tid och måste återställas, säger Lennart Eng, ordförande i Svenska Tecknare.

 Thomas Wågström, styrelseledamot i Fotoförfattarsektionen inom Svenska Fotografers förbund, framhåller att regeringen inte kan hävda att de inte har något val:
 – Ersättningsnivån handlar mer om politisk vilja än om pengar. Biblioteksersättningen måste stärkas för att mål som ökad läsning och ett brett litterärt utbud skall kunna förverkligas. De litterära upphovsmännen är kärnan i litteraturens infrastruktur.

 

0 kommentarer

Senaste nytt

Ledare

Omfamna, bemästra och använd AI

Bilderna i nya numret av Biblioteksbladet är AI-genererade. Skulle tidningen även kunna skrivas av en chatbot? "Svaret är nej, men jag ändrar mig kanske om någon lyckas instruera en AI att skriva texter som berör på samma sätt som Annika Nordenskiölds bilder", skriver Thord Eriksson.

30 nov 2023 • 2 min

Digitalisering

Gammal data hotas av utrotning

Med språk hämtat från naturvetenskapens larm om utsatta djurarter listar Digital Preservation Coalition hotade ”digitala arter”. Några är på väg att försvinna, andra är redan så gott som borta – och följderna är förödande, varnar organisationen.

28 nov 2023 • 3 min