Utblick USA: Kampen om sanningen

6 apr 2017 • 3 min

Runt om i USA skapas nu källkritiska twitterkonton och infoguider och det hålls panelsamtal och kurser om falska nyheter och alternativa fakta. Bibliotekarierna på andra sidan Atlanten har ställt sig på källkritikens barrikader.

Med Donald Trump som president i USA är sanningen satt under press. Foto: Dreamstime
Med Donald Trump som president i USA är sanningen satt under press. Foto: Dreamstime

Källkritiska guider

Flera universitetsbibliotek har tagit fram guider för att hjälpa människor att upptäcka falska nyheter. Harvard university library har skapat en guide som bland annat innehåller en infografik i fem steg och tips på sajter för att kontrollera fakta.

Hugh Truslow, bibliotekets chef för samhällsvetenskap och visualisering, menar att den första försvarslinjen mot desinformation är den typ av kritiskt tänkande som bibliotekarier alltid har hjälpt människor att utveckla.

– I en tid där människor möter nyheter med en sån snabbhet, komplexitet och variation som i dag kan bibliotekarier hjälpa till att plocka i sär och avkoda informationen. Dessutom bidra till förståelsen av hur en nyhet har kommit till, säger Hugh Truslow.

Kurser i källkritik

Biblioteket vid The University of Michigan har tillsammans med lärosätets college för litteratur, vetenskap och konst skapat kursen Fake news, lies, and propaganda: How to sort fact from fiction, som startar i höst. Anledningen är att studenter har allt svårare att värdera nyheter och webbsidor.

– De behöver få strategier för att kontrollera fakta och bli medvetna om sin egen världsbild, att de inte är neutrala, säger Doreen Bradley, chef för utbildning på University of Michigan Library.

På grundskolan Lakeside School i Seattle undervisar skolbibliotekarien Janelle Hagen i digital life. Kursen omfattar i allt större grad digital- och informationskompetens.

– Det här året såg jag ett stort behov av att säkerställa att eleverna förstår vilka olika sorters information som de exponeras för varje dag, säger Janelle Hagen.

Panelsamtal

Flera bibliotek håller också panelsamtal på temat falska nyheter och alternativa fakta. I februari arrangerade Norwich public library i Connecticut ett samtal med rubriken The Science of fake news. Bibliotekarien Jillian Hinchliffe berättar att bibliotekarierna ville fånga de frågor som de snappat upp i samhället: Varför händer det här nu? Hur tar vi oss framåt? Det var också viktigt att visa att falska nyheter inte bara finns på en sida av det politiska spektrat.

– Därför bjöd vi bland annat in hjärnforskare, för att visa att de kognitiva processer som gör folk sårbara för falska nyheter finns i oss alla, säger Jillian Hinchliffe.

Hon tycker att frågan om bibliotekariernas ansvar har blivit mer komplicerad. Vanlig informationskompetens tränar oss att vara skeptiska, men år andra sidan är det just skepticismen som nu används som vapen mot de institutioner och källor som länge setts som de mest trovärdiga.

– Jag tror att bibliotekarier måste vara både tuffare och mjukare. Ståndaktiga i sitt motstånd mot desinformation och sitt engagemang för informationskompetens, och samtidigt empatiska mot personer som blir vilseledda av falska nyheter.

#DayofFacts

Den 17 februari spred bibliotek, vetenskapscenter och andra institutioner objektiva och relevanta fakta på sociala medier under hashtagen #DayofFacts. San Francisco public library deltog med flera tweets, bland annat om klimatförändringar och läskunnighet.

Motstånd på Twitter

Matthew Haugen, bibliotekarie på Columbia University, har startat kontot LibrariesResist på Twitter för att samla bibliotekariernas motstånd mot falska nyheter, rasism och liknande.

Tweets: 

 ”Libraries are not neutral. We stand up for human rights.” #LibrariesResist #fakenews #DayOfFacts
Twittraren Jane Urban citerar en artikel från PBS Newshour om bibliotekariernas protester mot Trump.

”Now, I see libraries as being at the center of the revolution. Now, I know they always have been.” #librariesresist #critlib
Twittraren Charlotte Rock citerar en artikel av Steph Auteri på Book riot om hur bibliotekarier skapar researchguider till sina användare på teman som social rättvisa och immigration.

0 kommentarer

Senaste nytt

Nyheter

Skarpt och smart eller ett övertramp?

"Sista veckan innan löning! Vi har fyllt på skåpet i entréhallen med utgallrade böcker", skrev Högsbo bibliotek på Instagram intill en bild av böcker av Lena Andersson som sorterats ut. En oskyldig kommentar till författarens uppmärksammade artikel om hungrande barn? Eller ett oförsvarligt agerande av ett folkbibliotek?

25 maj 2023 • 4 min

Nyheter

Många biblioteksanställda kritiska till anmälningsplikt

En stor del av de som är anställda på bibliotek är mycket kritiska till Tidöförslaget om att offentliganställda ska vara skyldiga att anmäla papperslösa. Fackförbundet Dik har frågat sina medlemmar och bara en liten del av de svarande tycker att förslaget är bra.

24 maj 2023 • < 1 min

Nyheter

Tryckfrihetsförordningen blir världsminne

Unesco har utsett tryckfrihetsförordningen till världsminne. Den var den första i världen att reglera rätten att uttrycka sig fritt och ta del av allmänna handlingar. Det unika källmaterialet finns bevarat på Kungliga biblioteket och på Riksarkivet.

22 maj 2023 • 2 min

Krönika

Förskönande bild av bibliotek i totalförsvaret

Diskussionen om bibliotekens roll i totalförsvaret tenderar att bli förskönande. Det är viktigt att stå tryggt med fötterna i sin egen verklighet. Hur andra valt att organisera sig är inget facit, skriver Helene Öberg, ordförande i Svensk biblioteksförening.

22 maj 2023 • 2 min