Vännäs anställer medborgarguider för nyanlända

11 aug 2016 • 2 min

Snart kommer så kallade medborgarguider att finnas på Vännäs bibliotek. De ska både visa bibliotekets resurser och hjälpa till med exempelvis resebokningar...

Henrik Åström, biblioteks- och kulturchef i Vännäs kommun i Västerbotten.
Henrik Åström, biblioteks- och kulturchef i Vännäs kommun i Västerbotten. Foto: Sanna Lindqvist

Snart kommer så kallade medborgarguider att finnas på Vännäs bibliotek. De ska både visa bibliotekets resurser och hjälpa till med exempelvis resebokningar och jobbansökningar.Den första guiden ska finnas på plats den 1 september, för att hjälpa nyanlända in i samhället.

– Det kan handla om att boka en resa på internet, hjälpa till att förklara texter, bankärenden eller att hjälpa den som söker jobb att bifoga CV. Tanken är att hjälpa personerna att klara sina ärenden på egen hand, vi ska inte göra saker åt dem, säger Henrik Åström, biblioteks- och kulturchef i Vännäs kommun i Västerbotten.

En guide kommer att finnas på plats två kvällar i veckan. Målet är att anställa mellan fem och tio personer som turas om. Hittills har dock bara två personer sökt jobbet, något som Henrik Åström tar med ro.

– Jag drar inte för stora växlar på att folk inte har sökt mitt under semestern. Vi kommer att fortsätta söka kompetenta guider, säger han.

Henrik Åström berättar att antalet nyanlända har ökat i kommunen och många kommer till biblioteket med den här typen av frågor. Projektet med medborgarguider kom också till som reaktion mot besparingar på biblioteket. Personalen har ofta varit två personer kvällstid, nu är de bara en. Samtidigt kommer det många nyanlända till kommunen och biblioteket har blivit något av en mötesplats. Biblioteket sökte pengar hos länsstyrelsen, som ger bidrag till kommuner för att stärka och utveckla verksamhet med flyktingguider, och fick 55 000 kronor. Det räcker för att hålla projektet igång fram till maj.

Den som vill bli guide behöver inga andra kvalifikationer än datorvana och samhällsintresse.

– Vi kommer inte att erbjuda stöd på modersmålet, om vi gjorde det mot en språkgrupp måste vi göra det mot alla. Men vi har en referensgrupp med modersmålslärare som eventuellt kan hjälpa till och som även kan vara brobyggare till familjer som behöver stöd, säger Henrik Åström.

Jenny Nilsson, tillförordnad verksamhetsledare på Svensk biblioteksförening, har inte hört talas om begreppet medborgarguider tidigare, men tycker att konceptet liknar de värdar som finns på flera bibliotek.

– Många har, vad jag vet, framför allt använt sig av värdar med olika språkliga kompetenser för att visa nyanlända och andra vad biblioteken kan erbjuda. Med tanke på de pengar som länsstyrelserna och Kulturrådet har utlyst för integration kommer vi nog få se fler liknande projekt dyka upp, säger hon.

Text: Jennie Aquilonius

0 kommentarer

Senaste nytt

Reportage

Omöjligt uppdrag?

Svenskarnas läsande är ständigt föremål för bekymrade utredningar och politiska satsningar. Men trots alla ansträngningar är trenden negativ, särskilt bland unga. Hur ska det skrivna ordet vinna fler människors uppmärksamhet?

30 sep 2022 • 9 min

Nyheter

Retoriken som tystar röster

Hur gör man när den som använder sig av hatretorik anklagar sina kritiker för samma sak? Och hur kombinerar man yttrandefriheten med kampen mot hatretorik?

29 sep 2022 • 3 min

Nyheter

Om nationalismens påverkan på kulturen

Färre översättningar, mindre utländsk litteratur och stängning av Världskulturmuseet. Det är några, av många, farhågor som en sent insatt panel lyfte på Bokmässan, med anledning av Sverigedemokraternas framgångar i valet.

23 sep 2022 • 3 min

Nyheter

Hur ska bibliotekspersonalen behållas?

Förändrade arbetsuppgifter kan vara en förklaring till att många som arbetar på bibliotek funderar på att byta yrke. Men det behövs också mer resurser och fler yrkesgrupper på biblioteken, konstaterades i ett samtal på Bokmässan.

22 sep 2022 • 2 min

Debatt

Slutreplik: Låt oss mötas och diskutera

Vi vill stötta, men stöttandet måste också få innehålla konstruktiv kritik. Det skriver Linnéa Jönsson och Eleonor Pavlov i sin slutreplik om Malmö stadsbiblioteks ”känsliga ämnen”-koncept.

21 sep 2022 • 4 min