Vännäs anställer medborgarguider för nyanlända

11 aug 2016 • 2 min

Snart kommer så kallade medborgarguider att finnas på Vännäs bibliotek. De ska både visa bibliotekets resurser och hjälpa till med exempelvis resebokningar...

Henrik Åström, biblioteks- och kulturchef i Vännäs kommun i Västerbotten.
Henrik Åström, biblioteks- och kulturchef i Vännäs kommun i Västerbotten. Foto: Sanna Lindqvist

Snart kommer så kallade medborgarguider att finnas på Vännäs bibliotek. De ska både visa bibliotekets resurser och hjälpa till med exempelvis resebokningar och jobbansökningar.Den första guiden ska finnas på plats den 1 september, för att hjälpa nyanlända in i samhället.

– Det kan handla om att boka en resa på internet, hjälpa till att förklara texter, bankärenden eller att hjälpa den som söker jobb att bifoga CV. Tanken är att hjälpa personerna att klara sina ärenden på egen hand, vi ska inte göra saker åt dem, säger Henrik Åström, biblioteks- och kulturchef i Vännäs kommun i Västerbotten.

En guide kommer att finnas på plats två kvällar i veckan. Målet är att anställa mellan fem och tio personer som turas om. Hittills har dock bara två personer sökt jobbet, något som Henrik Åström tar med ro.

– Jag drar inte för stora växlar på att folk inte har sökt mitt under semestern. Vi kommer att fortsätta söka kompetenta guider, säger han.

Henrik Åström berättar att antalet nyanlända har ökat i kommunen och många kommer till biblioteket med den här typen av frågor. Projektet med medborgarguider kom också till som reaktion mot besparingar på biblioteket. Personalen har ofta varit två personer kvällstid, nu är de bara en. Samtidigt kommer det många nyanlända till kommunen och biblioteket har blivit något av en mötesplats. Biblioteket sökte pengar hos länsstyrelsen, som ger bidrag till kommuner för att stärka och utveckla verksamhet med flyktingguider, och fick 55 000 kronor. Det räcker för att hålla projektet igång fram till maj.

Den som vill bli guide behöver inga andra kvalifikationer än datorvana och samhällsintresse.

– Vi kommer inte att erbjuda stöd på modersmålet, om vi gjorde det mot en språkgrupp måste vi göra det mot alla. Men vi har en referensgrupp med modersmålslärare som eventuellt kan hjälpa till och som även kan vara brobyggare till familjer som behöver stöd, säger Henrik Åström.

Jenny Nilsson, tillförordnad verksamhetsledare på Svensk biblioteksförening, har inte hört talas om begreppet medborgarguider tidigare, men tycker att konceptet liknar de värdar som finns på flera bibliotek.

– Många har, vad jag vet, framför allt använt sig av värdar med olika språkliga kompetenser för att visa nyanlända och andra vad biblioteken kan erbjuda. Med tanke på de pengar som länsstyrelserna och Kulturrådet har utlyst för integration kommer vi nog få se fler liknande projekt dyka upp, säger hon.

Text: Jennie Aquilonius

0 kommentarer

Senaste nytt

Almedalen

Vi ses i Visby!

Torsdagen den 29 juni handlar det om bibliotek i Almedalen. Tillsammans med Biblioteken på Gotland och Svensk biblioteksförening arrangerar Biblioteksbladet en heldag med samtal och debatt på Almedalsbiblioteket. Här är programmet.

7 jun 2023 • 2 min

Digitalisering

Skrytsam AI för dialog med ungdomar

Uno är lite som Karlsson på taket; skämtsam, skrytsam och allmänt dryg. Personligheten på Tiotrettons nya AI-robot är väl uttänkt, för betona för ungdomarna att allt som kommer från robotar inte är att lita på.

5 jun 2023 • 3 min

Nyheter

Skarpt och smart eller ett övertramp?

"Sista veckan innan löning! Vi har fyllt på skåpet i entréhallen med utgallrade böcker", skrev Högsbo bibliotek på Instagram intill en bild av böcker av Lena Andersson som sorterats ut. En oskyldig kommentar till författarens uppmärksammade artikel om hungrande barn? Eller ett oförsvarligt agerande av ett folkbibliotek?

25 maj 2023 • 4 min

Nyheter

Många biblioteksanställda kritiska till anmälningsplikt

En stor del av de som är anställda på bibliotek är mycket kritiska till Tidöförslaget om att offentliganställda ska vara skyldiga att anmäla papperslösa. Fackförbundet Dik har frågat sina medlemmar och bara en liten del av de svarande tycker att förslaget är bra.

24 maj 2023 • < 1 min

Nyheter

Tryckfrihetsförordningen blir världsminne

Unesco har utsett tryckfrihetsförordningen till världsminne. Den var den första i världen att reglera rätten att uttrycka sig fritt och ta del av allmänna handlingar. Det unika källmaterialet finns bevarat på Kungliga biblioteket och på Riksarkivet.

22 maj 2023 • 2 min

Krönika

Förskönande bild av bibliotek i totalförsvaret

Diskussionen om bibliotekens roll i totalförsvaret tenderar att bli förskönande. Det är viktigt att stå tryggt med fötterna i sin egen verklighet. Hur andra valt att organisera sig är inget facit, skriver Helene Öberg, ordförande i Svensk biblioteksförening.

22 maj 2023 • 2 min