Utredning lyfter vikten av bemannade skolbibliotek

30 jun 2023 • < 1 min

Även skolbibliotek kommer att lyftas i utredningen om kultursamverkansmodellen. Det berättade Mats Svegfors vid ett samtal med Biblioteksbladet i Almedalen.

Inte bara frågan om armlängds avstånd kommer att lyftas i utredningen om kultursamverksansmodellen som leds av Mats Svegfors på uppdrag av regeringen. Även skolbiblioteken kommer att nämnas, även om det inte är huvudfrågan som ska avhandlas.

Framför allt handlar utredningen om att göra kulturen mer tillgänglig för medborgarna och ett sätt att göra det, enligt det förslag som kommer att presenteras i september, är att låta kommunerna styra över mer av pengarna till kulturen. För att detta inte ska medföra att politiker lägger sig i kulturutbudet och försöker förbjuda exempelvis enskilda programpunkter på bibliotek kommer utredningen att lämna några förslag på hur detta ska regleras.

Mats Svegfors berättade i ett samtal med Biblioteksbladet på Almedalsbiblioteket i Visby om sitt förslag att skapa en ansvarig konstnärlig ledare som skulle fungera på motsvarande sätt som en ansvarig utgivare för yttrandefriheten i medievärlden.

– Det som är så bra med det förslaget är att vi har erfarenhet av den och den har fungerat bra i många år, sade han.

Dessutom berättade han under samtalet att bemannade skolbibliotek kommer att tas upp i utredningens förslag.

– Vi kommer att göra vissa utvikningar och en handlar om vikten av att läsa ett förslag att låta estetiska ämnen tillmätas större vikt i läroplanen.

– Där skriver vi uttryckligen att det litterära läsandet har en mycket stor betydelse och vi anser att skolan ska ha högre ambitioner.

Förslaget kommer att ligga i linje med den utredning som presenterades av Gustav Fridolin, även om det inte kommer att gå in på detaljer. Utredningens förslag kommer att presenteras den 27 september.

Läs också ›› Debatt i Almedalen om armlängdsavstånd: ”Plötsligt måste vi ha ordningsvakter, det är ju helt sjukt.”

0 kommentarer

Senaste nytt

Nyheter

KB: Kostnaderna en tickande bomb

Kungliga biblioteket känner av höjd hyra och inflation. Men framåt hänger de verkligt dramatiska kostnadsökningarna ihop med den digitala lagringen, säger riksbibliotekarie Karin Grönvall.

13 sep 2023 • 2 min