Utredning lyfter vikten av bemannade skolbibliotek

30 jun 2023 • < 1 min

Även skolbibliotek kommer att lyftas i utredningen om kultursamverkansmodellen. Det berättade Mats Svegfors vid ett samtal med Biblioteksbladet i Almedalen.

Inte bara frågan om armlängds avstånd kommer att lyftas i utredningen om kultursamverksansmodellen som leds av Mats Svegfors på uppdrag av regeringen. Även skolbiblioteken kommer att nämnas, även om det inte är huvudfrågan som ska avhandlas.

Framför allt handlar utredningen om att göra kulturen mer tillgänglig för medborgarna och ett sätt att göra det, enligt det förslag som kommer att presenteras i september, är att låta kommunerna styra över mer av pengarna till kulturen. För att detta inte ska medföra att politiker lägger sig i kulturutbudet och försöker förbjuda exempelvis enskilda programpunkter på bibliotek kommer utredningen att lämna några förslag på hur detta ska regleras.

Mats Svegfors berättade i ett samtal med Biblioteksbladet på Almedalsbiblioteket i Visby om sitt förslag att skapa en ansvarig konstnärlig ledare som skulle fungera på motsvarande sätt som en ansvarig utgivare för yttrandefriheten i medievärlden.

– Det som är så bra med det förslaget är att vi har erfarenhet av den och den har fungerat bra i många år, sade han.

Dessutom berättade han under samtalet att bemannade skolbibliotek kommer att tas upp i utredningens förslag.

– Vi kommer att göra vissa utvikningar och en handlar om vikten av att läsa ett förslag att låta estetiska ämnen tillmätas större vikt i läroplanen.

– Där skriver vi uttryckligen att det litterära läsandet har en mycket stor betydelse och vi anser att skolan ska ha högre ambitioner.

Förslaget kommer att ligga i linje med den utredning som presenterades av Gustav Fridolin, även om det inte kommer att gå in på detaljer. Utredningens förslag kommer att presenteras den 27 september.

Läs också ›› Debatt i Almedalen om armlängdsavstånd: ”Plötsligt måste vi ha ordningsvakter, det är ju helt sjukt.”

0 kommentarer

Senaste nytt

Nyheter

Edholm om skolbiblioteken: "Man måste börja nånstans"

Det är upp till lärosätena att åtgärda bristen på skolbibliotekarier. Det är ett besked från skolminister Lotta Edholm när hon besöker Bibliotekshögskolan i Borås. "Det är klart att unga människor får upp ögonen för yrket. Och när söktrycket ökar är det naturligt att utöka antalet platser."

11 apr 2024 • 5 min

Reportage

Hon vill knyta ihop Europas bibliotek

Axiells nya vd Maria Wasing har stora tankar om tillväxt och bolaget betydelse. Men fler bibliotek än de i Nacka räknar hon inte med att företaget kommer att driva. ”Inte strategiskt viktigt för oss.”

9 apr 2024 • 6 min

Internationellt

Böckerna som censureras mest

Försöken att få bort böcker som handlar om sex, hbqi-frågor eller rasism eskalerar i USA. Här är de tio böcker som ansågs farligast 2023 och som plockades bort mest från bibliotekshyllorna.

8 apr 2024 • < 1 min

Essä

En kamp för herravälde och profit

Traditionell vetenskaplig publicering utmanas av idén om öppen tillgång. Gustaf Nelhans skriver om risker och svårigheter och om hur forskarsamhället måste förändras för att idealet ska bli verklighet.

3 apr 2024 • 7 min

Nyheter

Blev du lurad?

Färgkoordinerade böcker i Höganäs, litteratur för vänsterhänta i Järfälla och utlån av sol-el i Ljungby. Många bibliotek skämtade på första april.

2 apr 2024 • 2 min

Nyheter

Lätt att få jobb för bibliotekarier

I takt med att AI används alltmer kommer bibliotekariernas kompetens att bli mer eftertraktad. Det spår Saco i sin senaste rapport och slår fast att det kommer att vara fortsatt lätt för bibliotekarier att hitta jobb.

27 mar 2024 • < 1 min