Utredning lyfter vikten av bemannade skolbibliotek

30 jun 2023 • < 1 min

Även skolbibliotek kommer att lyftas i utredningen om kultursamverkansmodellen. Det berättade Mats Svegfors vid ett samtal med Biblioteksbladet i Almedalen.

Inte bara frågan om armlängds avstånd kommer att lyftas i utredningen om kultursamverksansmodellen som leds av Mats Svegfors på uppdrag av regeringen. Även skolbiblioteken kommer att nämnas, även om det inte är huvudfrågan som ska avhandlas.

Framför allt handlar utredningen om att göra kulturen mer tillgänglig för medborgarna och ett sätt att göra det, enligt det förslag som kommer att presenteras i september, är att låta kommunerna styra över mer av pengarna till kulturen. För att detta inte ska medföra att politiker lägger sig i kulturutbudet och försöker förbjuda exempelvis enskilda programpunkter på bibliotek kommer utredningen att lämna några förslag på hur detta ska regleras.

Mats Svegfors berättade i ett samtal med Biblioteksbladet på Almedalsbiblioteket i Visby om sitt förslag att skapa en ansvarig konstnärlig ledare som skulle fungera på motsvarande sätt som en ansvarig utgivare för yttrandefriheten i medievärlden.

– Det som är så bra med det förslaget är att vi har erfarenhet av den och den har fungerat bra i många år, sade han.

Dessutom berättade han under samtalet att bemannade skolbibliotek kommer att tas upp i utredningens förslag.

– Vi kommer att göra vissa utvikningar och en handlar om vikten av att läsa ett förslag att låta estetiska ämnen tillmätas större vikt i läroplanen.

– Där skriver vi uttryckligen att det litterära läsandet har en mycket stor betydelse och vi anser att skolan ska ha högre ambitioner.

Förslaget kommer att ligga i linje med den utredning som presenterades av Gustav Fridolin, även om det inte kommer att gå in på detaljer. Utredningens förslag kommer att presenteras den 27 september.

Läs också ›› Debatt i Almedalen om armlängdsavstånd: ”Plötsligt måste vi ha ordningsvakter, det är ju helt sjukt.”

0 kommentarer

Senaste nytt

Reportage

Sommarläsning till hängmattan

Sommarregn, sol och bad och förhoppningsvis en välförtjänt ledighet med tid för läsning. Mellan böckerna kanske också lite läsning om bibliotek. Missade du något under våren? Här finns chansen att ta igen.

5 jul 2024 • 4 min

Nyheter

Almedalen 2024: Brotten mot kulturarvet

Riksbibliotekarie Karin Grönvall och riksantikvarie Susanne Thedéen samtalade om hur samhället kan bli bättre på att förhindra brott mot kulturarvet – och komma åt dem som begår brotten. Dessutom berättar åklagare Eva Wintzell om jakten på boktjuvarna i ett inslag.

4 jul 2024 • < 1 min

Nyheter

Almedalen 2024: Vetenskap för miljarder

En för de flesta okänd, men hittills säker, investering är den i vetenskapliga tidskrifter som omsätter miljarder varje år. Det medför stora kostnader för bibliotek och forskare. Panelen med Pamela Schultz Nybacka, Pelle Snickars och Wilhelm Widmark debatterade. Se hela samtalet här.

4 jul 2024 • < 1 min

Nyheter

Almedalen 2024: Bibliotekens betydelse i kris

När biblioteken utnämns som en samhällsviktig verksamhet i tider av kris och i värst fall krig, hur går det då med självständigheten? Linda Wagenius resonerade om den frågan tillsammans med Helene Öberg och Lisa Mobrand. Hör hela samtalet här.

4 jul 2024 • < 1 min

Nyheter

Almedalen 2024: Ett förlorat kulturarv

Få poddar och youtube-kanaler samlas in och sparas för framtiden. Hur ska minnet av 2020-talet räddas? Hör hela samtalet med Karin Grönvall, Pelle Snickars, Ewa Pihl Krabbe (S) och Marie-Louise Hänel Sandström (M).

4 jul 2024 • < 1 min

Nyheter

Almedalen 2024: Försvaret av det fria ordet

Silvia Ernhagen, Jesper Bengtsson och Brit Stakston diskuterade hur vi ska se till att inte få ett samhälle där böcker förbjuds på biblioteken. "Vi har en bekymrande förkärlek för att importera allt som kommer från USA."

4 jul 2024 • < 1 min

Essä

Juridisk tvångströja kräver kreativa omvägar

Tidigare har det krävts lagbrott för att rädda kulturarv som annars gått förlorat. Kanske går det att dra nytta av dessa exempel när en digitalt uppdaterad pliktexemplarslag ska implementeras, skriver Pelle Snickars, professor i digitala kulturer.

1 jul 2024 • 7 min