Fullsatt när armlängds avstånd debatterades i Almedalen

30 jun 2023 • 3 min

Inte så stor klyfta mellan SD och övriga partiers inställning till principen om armlängds avstånd. Så beskrev Alexander Christiansson (SD) situationen i ett panelsamtal med Helene Öberg och Jan Jönsson (L). Övriga höll inte med.

Intresset var stort och rummet mer än fullsatt när Biblioteksbladets heldag med panelsamtal i Almedalen inleddes med frågan om armlängds avstånd. Frågeställningen löd: Hur lång är en arm?

Trots att Tidöpartierna är överens om att principen om armlängds avstånd ska respekteras har frågan debatterats flera gånger då det har visat sig att partierna definierar begreppet på olika sätt.

Alexander Christiansson, riksdagsledamot och Sverigedemokraternas kulturpolitiska talesperson, underströk att konsten ska vara fri från politiskt inflytande, men förklarade att när det handlar om skattemedel och program med normkritisk agenda, så kommer han att säga ifrån. Han efterlyste en saklig debatt, utan påhopp och felaktiga citat. Han berättade att han har blivit kallad både transfob och andra epitet.

– Det blir otroligt larvigt och vi måste kunna föra debatten på en mer vuxen nivå. Det blir polariserande om vi ska kalla varandra olika namn. Det blir lite lättkränkt.

Men nu plötsligt måste vi ha ordningsvakter, det är ju helt sjukt.

Jan Jönsson

Jan Jönsson (L), oppositionsborgarråd i Stockholm som deltog i panelsamtalet tillsammans med Helene Öberg, ordförande i Svensk biblioteksförening, svarade:

– Även om inte du är homofobisk eller transfobisk, så följer en svans av dessa i kölvattnet av den här diskussionen, sade han.

– Vi har haft Drag queen story hour på Stockholms bibliotek sedan 2017 och det har haft sin publik. De som inte vill gå dit behöver inte det. Men nu plötsligt måste vi ha ordningsvakter, det är ju helt sjukt.

Det viktiga med principen, slog Helene Öberg fast, är att besluten ska lämnas till professionen. Förutom att politiker annars kan gå in och detaljstyra, finns annars även risken att kontakten med medborgarna går förlorad.

– Det är de som jobbar på biblioteken som möter medborgarna i sitt arbete. Om besluten kommer uppifrån, från politiken, tappar man kontakten med publiken.

Det var stort intresse för biblioteksfrågor, inte minst det som handlade om armlängds avstånd, och sittplatserna i Almedalsbiblioteket fylldes snabbt.

Alexander Christiansson poängterade att principen om armlängds avstånd inte är en lag och berättade att han hade bra kontakt med kulturministern i samtalen om principen om armlängds avstånd och tyckte inte att klyftan var särskilt stor. Detta skrev varken Helene Öberg eller Jan Jönsson under på.

– Det finns en etablerad princip om armlängds avstånd. Vill man ha något annat vore det ärligare att säga det och kalla det för något annat, sade Helene Öberg.

Under torsdagen följde flera samtal om bibliotek på Almedalsbiblioteket i Visby. Mats Svegfors berättade om den utredning som ska presenteras i höst som bland annat handlar om hur konsten (och biblioteksverksamhet) ska kunna vara fri utan politiker som går in och styr i detalj.

Läs också ›› Mats Svegfors: Bemannade skolbibliotek med bland utredningens förslag.

Carl Heath, senior forskare vid forskningsinstitutet Rise och digitaliseringsexperten Mattias Beijmo (som hoppade in för Brit Stakston) efterlyste en reglering av algoritmer och AI från riksdag och regering, för att värna demokratin.

Tredje samtalet om bibliotek under Almedalsveckan handlade om algoritmer och demokrati. Mattias Beijmo och Carl Heath.

Linnea Lindquist, biträdande rektor på Hammarkullsskolan, berättade om hur de har lyckats få läsande elever redan i förskoleklass, bland annat med hjälp av en skolbibliotekarie.

Emelie Wieslander, chef på Dawit Isaak-biblioteket i Malmö och Janne Grönlund (MP) berättade varför Malmö, en stad med många och stora utmaningar, satsar så stort på bibliotek.

Till sist möttes Madelaine Jakobsson (C), ordförande i SKR:s beredning för utbildningsfrågor samt kommunalråd i Nordmaling, och Helene Öberg från Svensk biblioteksförening för att diskutera utredningen om bemannade skolbibliotek på varje skola.

Samtalen arrangerades tillsammans med Svensk biblioteksförening och Biblioteken på Gotland. Flera av samtalen går att följa i efterhand på vår Facebook-sida.

Fokus på biblioteken en hel dag i Almedalen 2023. Foto: Annika Clemens

0 kommentarer

Senaste nytt

Reportage

Sommarläsning till hängmattan

Sommarregn, sol och bad och förhoppningsvis en välförtjänt ledighet med tid för läsning. Mellan böckerna kanske också lite läsning om bibliotek. Missade du något under våren? Här finns chansen att ta igen.

5 jul 2024 • 4 min

Nyheter

Almedalen 2024: Brotten mot kulturarvet

Riksbibliotekarie Karin Grönvall och riksantikvarie Susanne Thedéen samtalade om hur samhället kan bli bättre på att förhindra brott mot kulturarvet – och komma åt dem som begår brotten. Dessutom berättar åklagare Eva Wintzell om jakten på boktjuvarna i ett inslag.

4 jul 2024 • < 1 min

Nyheter

Almedalen 2024: Vetenskap för miljarder

En för de flesta okänd, men hittills säker, investering är den i vetenskapliga tidskrifter som omsätter miljarder varje år. Det medför stora kostnader för bibliotek och forskare. Panelen med Pamela Schultz Nybacka, Pelle Snickars och Wilhelm Widmark debatterade. Se hela samtalet här.

4 jul 2024 • < 1 min

Nyheter

Almedalen 2024: Bibliotekens betydelse i kris

När biblioteken utnämns som en samhällsviktig verksamhet i tider av kris och i värst fall krig, hur går det då med självständigheten? Linda Wagenius resonerade om den frågan tillsammans med Helene Öberg och Lisa Mobrand. Hör hela samtalet här.

4 jul 2024 • < 1 min

Nyheter

Almedalen 2024: Ett förlorat kulturarv

Få poddar och youtube-kanaler samlas in och sparas för framtiden. Hur ska minnet av 2020-talet räddas? Hör hela samtalet med Karin Grönvall, Pelle Snickars, Ewa Pihl Krabbe (S) och Marie-Louise Hänel Sandström (M).

4 jul 2024 • < 1 min

Nyheter

Almedalen 2024: Försvaret av det fria ordet

Silvia Ernhagen, Jesper Bengtsson och Brit Stakston diskuterade hur vi ska se till att inte få ett samhälle där böcker förbjuds på biblioteken. "Vi har en bekymrande förkärlek för att importera allt som kommer från USA."

4 jul 2024 • < 1 min

Essä

Juridisk tvångströja kräver kreativa omvägar

Tidigare har det krävts lagbrott för att rädda kulturarv som annars gått förlorat. Kanske går det att dra nytta av dessa exempel när en digitalt uppdaterad pliktexemplarslag ska implementeras, skriver Pelle Snickars, professor i digitala kulturer.

1 jul 2024 • 7 min