Fullsatt när armlängds avstånd debatterades i Almedalen

30 jun 2023 • 3 min

Inte så stor klyfta mellan SD och övriga partiers inställning till principen om armlängds avstånd. Så beskrev Alexander Christiansson (SD) situationen i ett panelsamtal med Helene Öberg och Jan Jönsson (L). Övriga höll inte med.

Intresset var stort och rummet mer än fullsatt när Biblioteksbladets heldag med panelsamtal i Almedalen inleddes med frågan om armlängds avstånd. Frågeställningen löd: Hur lång är en arm?

Trots att Tidöpartierna är överens om att principen om armlängds avstånd ska respekteras har frågan debatterats flera gånger då det har visat sig att partierna definierar begreppet på olika sätt.

Alexander Christiansson, riksdagsledamot och Sverigedemokraternas kulturpolitiska talesperson, underströk att konsten ska vara fri från politiskt inflytande, men förklarade att när det handlar om skattemedel och program med normkritisk agenda, så kommer han att säga ifrån. Han efterlyste en saklig debatt, utan påhopp och felaktiga citat. Han berättade att han har blivit kallad både transfob och andra epitet.

– Det blir otroligt larvigt och vi måste kunna föra debatten på en mer vuxen nivå. Det blir polariserande om vi ska kalla varandra olika namn. Det blir lite lättkränkt.

Men nu plötsligt måste vi ha ordningsvakter, det är ju helt sjukt.

Jan Jönsson

Jan Jönsson (L), oppositionsborgarråd i Stockholm som deltog i panelsamtalet tillsammans med Helene Öberg, ordförande i Svensk biblioteksförening, svarade:

– Även om inte du är homofobisk eller transfobisk, så följer en svans av dessa i kölvattnet av den här diskussionen, sade han.

– Vi har haft Drag queen story hour på Stockholms bibliotek sedan 2017 och det har haft sin publik. De som inte vill gå dit behöver inte det. Men nu plötsligt måste vi ha ordningsvakter, det är ju helt sjukt.

Det viktiga med principen, slog Helene Öberg fast, är att besluten ska lämnas till professionen. Förutom att politiker annars kan gå in och detaljstyra, finns annars även risken att kontakten med medborgarna går förlorad.

– Det är de som jobbar på biblioteken som möter medborgarna i sitt arbete. Om besluten kommer uppifrån, från politiken, tappar man kontakten med publiken.

Det var stort intresse för biblioteksfrågor, inte minst det som handlade om armlängds avstånd, och sittplatserna i Almedalsbiblioteket fylldes snabbt.

Alexander Christiansson poängterade att principen om armlängds avstånd inte är en lag och berättade att han hade bra kontakt med kulturministern i samtalen om principen om armlängds avstånd och tyckte inte att klyftan var särskilt stor. Detta skrev varken Helene Öberg eller Jan Jönsson under på.

– Det finns en etablerad princip om armlängds avstånd. Vill man ha något annat vore det ärligare att säga det och kalla det för något annat, sade Helene Öberg.

Under torsdagen följde flera samtal om bibliotek på Almedalsbiblioteket i Visby. Mats Svegfors berättade om den utredning som ska presenteras i höst som bland annat handlar om hur konsten (och biblioteksverksamhet) ska kunna vara fri utan politiker som går in och styr i detalj.

Läs också ›› Mats Svegfors: Bemannade skolbibliotek med bland utredningens förslag.

Carl Heath, senior forskare vid forskningsinstitutet Rise och digitaliseringsexperten Mattias Beijmo (som hoppade in för Brit Stakston) efterlyste en reglering av algoritmer och AI från riksdag och regering, för att värna demokratin.

Tredje samtalet om bibliotek under Almedalsveckan handlade om algoritmer och demokrati. Mattias Beijmo och Carl Heath.

Linnea Lindquist, biträdande rektor på Hammarkullsskolan, berättade om hur de har lyckats få läsande elever redan i förskoleklass, bland annat med hjälp av en skolbibliotekarie.

Emelie Wieslander, chef på Dawit Isaak-biblioteket i Malmö och Janne Grönlund (MP) berättade varför Malmö, en stad med många och stora utmaningar, satsar så stort på bibliotek.

Till sist möttes Madelaine Jakobsson (C), ordförande i SKR:s beredning för utbildningsfrågor samt kommunalråd i Nordmaling, och Helene Öberg från Svensk biblioteksförening för att diskutera utredningen om bemannade skolbibliotek på varje skola.

Samtalen arrangerades tillsammans med Svensk biblioteksförening och Biblioteken på Gotland. Flera av samtalen går att följa i efterhand på vår Facebook-sida.

Fokus på biblioteken en hel dag i Almedalen 2023. Foto: Annika Clemens

0 kommentarer

Senaste nytt

Nyheter

Nya namn föreslås till styrelsen

När ny styrelse ska väljas i Svensk biblioteksförening står två nya namn på valberedningens lista. Och ordförande Helene Öberg föreslås väljas om för ytterligare en tvåårsperiod.

17 apr 2024 • 2 min

Nyheter

Oro för bristande engagemang i föreningen

Endast två motioner har lämnats in inför Svensk biblioteksförenings årsmöte. Något som skulle kunna tyda på ett svagt engagemang. Dessutom handlar motionerna om, ja precis, bristande engagemang i föreningen.

16 apr 2024 • 2 min

Nyheter

Edholm om skolbiblioteken: "Man måste börja nånstans"

Det är upp till lärosätena att åtgärda bristen på skolbibliotekarier. Det är ett besked från skolminister Lotta Edholm när hon besöker Bibliotekshögskolan i Borås. "Det är klart att unga människor får upp ögonen för yrket. Och när söktrycket ökar är det naturligt att utöka antalet platser."

11 apr 2024 • 5 min

Reportage

Hon vill knyta ihop Europas bibliotek

Axiells nya vd Maria Wasing har stora tankar om tillväxt och bolaget betydelse. Men fler bibliotek än de i Nacka räknar hon inte med att företaget kommer att driva. ”Inte strategiskt viktigt för oss.”

9 apr 2024 • 6 min

Internationellt

Böckerna som censureras mest

Försöken att få bort böcker som handlar om sex, hbqi-frågor eller rasism eskalerar i USA. Här är de tio böcker som ansågs farligast 2023 och som plockades bort mest från bibliotekshyllorna.

8 apr 2024 • < 1 min