nr 03 / 2013

8 apr 2013

Biblioteksbladet nr 3 2013 Koha – Hyltes genomtänkta givForskningsbiblioteken och publiceringsfrågorSamverkansmodellen – en utvärderingBålet i Backe – bakom rubrikerna

Senaste nytt