Nr 2 / 2019

6 mar 2019

Tema: Efter valet / Kulturlyftet i Staffanstorp / Bistrare tider för biblioteken / Nya besked väntar / Kåseri / Ny modell / Porträttet: Åsa Wikforss / Debatt/Kommentar / Forskning / Aktuellt från Svensk biblioteksförening / Jobbtorget

Senaste nytt

Nyheter

Nya namn föreslås till styrelsen

När ny styrelse ska väljas i Svensk biblioteksförening står två nya namn på valberedningens lista. Och ordförande Helene Öberg föreslås väljas om för ytterligare en tvåårsperiod.

17 apr 2024 • 2 min

Nyheter

Oro för bristande engagemang i föreningen

Endast två motioner har lämnats in inför Svensk biblioteksförenings årsmöte. Något som skulle kunna tyda på ett svagt engagemang. Dessutom handlar motionerna om, ja precis, bristande engagemang i föreningen.

16 apr 2024 • 2 min