Allsidighet och kvalitet?

19 nov 2014 • 2 min

På bokmässan fick jag mig en ordentlig tankeställare. Tre av varandra oberoende bibliotekarier berättade då för mig att man inte...

Maria Ehrenberg
Maria Ehrenberg

På bokmässan fick jag mig en ordentlig tankeställare. Tre av varandra oberoende bibliotekarier berättade då för mig att man inte har pengar för att upprätthålla politisk allsidighet i urvalet – och jag talar om tre mycket duktiga och kompetenta bibliotekarier.
Vid prenumeration av dagstidningar valde man t ex de tre största (DN, SvD och så GP eller SDS beroende på geografiskt läge) eftersom flest efterfrågade dessa. Samtliga befinner sig till höger om mitten. Någon hade haft Dala-Demokraten för att upprätthålla en balans men slutat med detta.

Jag ställde då frågan till en kunnig panel: ”Köper biblioteken bara på efterfrågan utan tanke på att allsidigheten upprätthålls”? Panelen gav mig inget tydligt svar men pekade också på att just penningbrist kunde vara en orsak.

För mig är detta ett befängt påstående. Hur lite eller hur mycket pengar man har ska inte inverka på allsidigheten. Har du två kronor kan man dela på anslaget, har du 2 miljoner likaså. Värre är det naturligtvis om man bara har 1 krona, men där är de flesta inte.

Ni förstår min tankegång? Allsidighet kan upprätthållas med små medel, men då måste man köpa in med eftertanke och efter kloka överväganden. Inte bara på efterfrågan. Man måste också tycka att bibliotekslagens portalparagraf är viktig: ”Biblioteken i det allmänna biblioteksväsendet ska verka för det demokratiska samhällets utveckling genom att bidra till kunskapsförmedling och fri åsiktsbildning.” Man måste också se paragraf 6 som sin ledstjärna: ”Folkbibliotekens utbud av medier och tjänster ska präglas av allsidighet och kvalitet.”

Står det nu så illa till som mina tre korta samtal gör gällande? Inte alls, jag blev både upplyftad och inspirerad när jag läste Åsa Söderlind och Gullvor Elfs alldeles nya och välskrivna rapport, ”Vi arbetar i medborgarnas tjänst” en kartläggning av mediestrategiskt arbete på bibliotek utifrån normerande dokument. I sin kartläggning konstaterar de att allsidighet och kvalitet är frågor som visst diskuteras. MEN, bibliotekscheferna och forskarna ser att vissa förändringar försvårat allsidigheten. Till dessa hör sådant som ”förändringar i medieprocesser, t ex profilköp och färre personer som är delaktiga i inköpen”. Även ”uttalade målsättningar i medieplaner om att förvärvet ska vara användarstyrt/orienterat ” kan leda bort från allsidigheten.

För mig är detta varningssignaler. Ska vi vara den självklara upprätthållaren av demokrati som vi vill (och som staten kräver) måste vi börja arbeta med frågorna på ett genomtänkt sätt igen. Och Åsa och Gullvor har i slutet av sin rapport ett batteri med frågor som vi kan samtala kring. De handlar om bibliotekens oberoende kontra användarstyrning; Om vad ett professionellt övervägande är i dagens mediestrategiska arbete; om rätten att slippa stereotypa och fördomsfulla föreställningar kontra rätten till informationsfrihet?

Bibliotek som för diskussioner kring dessa punkter kan aldrig beskyllas för att inte upprätthålla allsidighet.

0 kommentarer

Senaste nytt

Almedalen

Vi ses i Visby!

Torsdagen den 29 juni handlar det om bibliotek i Almedalen. Tillsammans med Biblioteken på Gotland och Svensk biblioteksförening arrangerar Biblioteksbladet en heldag med samtal och debatt på Almedalsbiblioteket. Här är programmet.

7 jun 2023 • 2 min

Digitalisering

Skrytsam AI för dialog med ungdomar

Uno är lite som Karlsson på taket; skämtsam, skrytsam och allmänt dryg. Personligheten på Tiotrettons nya AI-robot är väl uttänkt, för betona för ungdomarna att allt som kommer från robotar inte är att lita på.

5 jun 2023 • 3 min

Nyheter

Skarpt och smart eller ett övertramp?

"Sista veckan innan löning! Vi har fyllt på skåpet i entréhallen med utgallrade böcker", skrev Högsbo bibliotek på Instagram intill en bild av böcker av Lena Andersson som sorterats ut. En oskyldig kommentar till författarens uppmärksammade artikel om hungrande barn? Eller ett oförsvarligt agerande av ett folkbibliotek?

25 maj 2023 • 4 min

Nyheter

Många biblioteksanställda kritiska till anmälningsplikt

En stor del av de som är anställda på bibliotek är mycket kritiska till Tidöförslaget om att offentliganställda ska vara skyldiga att anmäla papperslösa. Fackförbundet Dik har frågat sina medlemmar och bara en liten del av de svarande tycker att förslaget är bra.

24 maj 2023 • < 1 min

Nyheter

Tryckfrihetsförordningen blir världsminne

Unesco har utsett tryckfrihetsförordningen till världsminne. Den var den första i världen att reglera rätten att uttrycka sig fritt och ta del av allmänna handlingar. Det unika källmaterialet finns bevarat på Kungliga biblioteket och på Riksarkivet.

22 maj 2023 • 2 min

Krönika

Förskönande bild av bibliotek i totalförsvaret

Diskussionen om bibliotekens roll i totalförsvaret tenderar att bli förskönande. Det är viktigt att stå tryggt med fötterna i sin egen verklighet. Hur andra valt att organisera sig är inget facit, skriver Helene Öberg, ordförande i Svensk biblioteksförening.

22 maj 2023 • 2 min