Artikelsök – ett uppdrag för KB?

12 sep 2017 • 2 min

Eleverna är vana vid att direkt komma åt artiklar och annat på internet. Betaldatabasen Artikelsök där många artiklar måste beställas, ger därför ett föråldrat intryck. Tjänsten borde göras relevant för dagens tonåringar, skriver skolbibliotekarien Benjamin Forsberg.

Benjamin Forsberg
Benjamin Forsberg jobbar som skolbibliotekarie på Folkungaskolan i Linköping.

Artikelsök är en databastjänst som lyfts fram som ett bra sökverktyg när man vill leta efter artiklar inom mängder med ämnen. Texterna kommer från dagstidningar eller ämnestidskrifter och nivån på artiklarna är ofta tillräcklig för att gymnasielever ska kunna tillgodogöra sig dem. Artikelsök lyfts fram som ett relevant alternativ och komplement i skolan till Google och andra gratistjänster.

Elever i dag är vana vid snabba svar via Google. Det är endast de mer ambitiösa eleverna som ser möjligheterna och smidigheten med Artikelsök. Så hur relevant är en betaldatabas år 2017 där en stor mängd av artiklarna inte finns i fulltext och behöver beställas?

Artikelsök kan fylla en funktion när eleverna och bibliotekarien har tid på sig, ofta i samband med gymnasiearbetet. Men när elever har en lektion på sig att leta information, då sjunker engagemanget. Vi vill kunna erbjuda en service där artiklarna kan levereras direkt i samband med sökning. Är det så krångligt att ordna med direktåtkomst?

I dag ansvarar företaget Bibliotekstjänst för Artikelsök. De artiklar du inte kan få direkt tillgång till i Artikelsök kan i många fall beställas från Sveriges depåbibliotek och lånecentral i Umeå. Lånecentralen är statlig och är även Kungliga Bibliotekets partner i en rad frågor. När nu KB och Sveriges depåbibliotek och lånecentral i Umeå redan samarbetar i fler frågor, skulle inte de kunna göra Artikelsök till ett nationellt uppdrag?

Finns det möjlighet att skapa ett samarbete eller ett avtal med BTJ? Ett avtal som även innebär att man utöver arbetstiden och energin som läggs på att skapa katalogposter även erbjuder artiklarna i fulltext? Eller är det en upphovsrättslig fråga? Ge åtminstone en möjlighet för användaren att beställa artiklarna direkt i programmet och slippa omvägen via skolbiblioteket och lånecentralen i Umeå.

Skolbiblioteken saknar en relevant och lättillgänglig tidskriftsdatabas. Referensdatabaser må ha varit viktigt i webbens barndom, men nu fyller det ur elevens perspektiv ingen funktion. Artikelsök har alla möjligheter att reformeras och återigen bli relevant för tonåringar 2017.

Benjamin Forsberg, skolbibliotekarie i Linköping

1 kommentarer

  1. Ja, du har alldeles rätt i att det är ett problem att elever och lärare på gymnasiet inte kommer åt stora delar av materialet i A-sök direkt och att det i synnerhet gäller eleverna som är vana vid direkt tillgång till material genom sina sökningar via sökmotorer. Men detta är kanske ett symptom på problemen med den ökande ”digitala inlåsningen”? På vår skola har vi märkt att allt färre elever kommer till oss för att få tag i artiklar som de har hittat referenser till genom A-sök – de verkar ”nöja sig” med det som går att få tag i snabbt, framför det som kanske är av högre kvalitet. Därför vore det bra om kvalitativa artiklar kunde bli snabbare och lättare tillgängliga i skolan. Det är viktigt att våra elever får lära sig att använda olika typer av källor.

Senaste nytt

Nyheter

Ovanligt med politisk inblandning – men oron finns

Björn Orring, Ulf Dernevik och Anna Troberg är nöjda med svaren de fick från regeringsföreträdarna om armlängds avstånd. Och en undersökning som Biblioteksbladet har gjort visar att det, än så länge, är ovanligt att politiker blandar sig i biblioteksverksamheten. Men oro finns för framtiden.

23 mar 2023 • 2 min

Krönika

Digitalt landskap kräver debatt och samverkan

Bibliotekens närvaro på Tiktok blottar en konflikt mellan tillgänglighet och skydd av människors integritet. Hur ska detta hanteras? Svaret ligger inte alltid i att göra mer av samma, utan det måste också vara möjligt att göra nytt, skriver digitaliseringsexperten Carl Heath.

17 mar 2023 • 2 min

Debatt

Vi bygger demokratin starkare

Örebro bibliotek har anställt en bibliotekssocionom och därmed försökt definiera gränsen för bibliotekssystemet. Genom att ta vårt uppdrag på allvar kan vi hjälpas åt att överbrygga klyftorna i samhället, skriver Lars Hilmersson och Lotta Perkiö.

14 mar 2023 • 4 min

Reportage

Livsviktiga boktips bakom galler

I 18 år har Thomas Öhnell levererat lästips och begärt in sena boklån från långtidsdömda på Hall. När nya regeringen ropar efter hårdare straff och högre murar är det inte första gången han hör det. ”Jag blir alltid lite orolig.”

13 mar 2023 • 4 min