Är det dags att släppa utopin?

9 feb 2017 • 2 min

I den ideala framtiden flyter all kunskap fri på nätet och världens befolkning hjälps åt att förbättra den. Alla drivs av det gemensamma goda. Men än är det långt dit, skriver SLU:s bibliotekschef Karin Grönvall. Just nu måste vi prioritera och kompromissa.

Karin Grönvall, överbibliotekarie vid Sveriges lantbruks­universitet. Foto: Jonathan Robson
Karin Grönvall, överbibliotekarie vid Sveriges lantbruks­universitet. Foto: Jonathan Robson

Om bibliotekskollektivet fick makten att forma framtiden skulle upphovsrätten som vi känner den nu snart vara överspelad. I den bibliotekariska utopin utvecklar vi informationssamhället tillsammans med allas bästa för ögonen. All världens information ligger fritt ute på nätet, i nedladdnings-, uppstycknings- och analyserbar form. Alla med relevant kompetens hjälps åt att verifiera och förbättra informationen. Att ta hänsyn till varandras integritet är en självklarhet. I utopin är också bibliotekariens funktion överspelad. Denna nya sköna värld kräver inga informationsarkitekter, it-, open access- eller e-resursbibliotekarier. Sanningen är att vi bara behövs så länge världen är ofullständig.

Under en period på nittiotalet fick vi en föraning av Utopia. Internets födelse, och pånyttfödelse i webb 2.0, öppnade för sekundsnabb spridning av information och en öppen diskussion i demokratisk anda. En våg av framtidstro svepte över biblioteksvärlden. Ett par decennier senare inser vi att Internet i sig inte ändrade någonting. Det är fortfarande pengatörsten och egenintresset som styr, men nu i ett informationslandskap som inte går att tolka med vår analoga begreppsvärld. Upphovsrättslagen pratar om ”exemplar” och ”lånesökande”, men vi hanterar en oändlig mängd digitala kopior och vem vill låna när man kan ladda ner. En begränsning till användning av material i digital form ”på biblioteket” känns allt mer absurd.

I väntan på Utopia vill vi att biblioteken i kraft av sitt demokratiska uppdrag, fortsatt ska åtnjuta en särställning när det gäller spridning av upphovsrättsskyddat material. Om det ska vara möjligt måste vi prioritera och kompromissa. Vi måste också våga sia om vad nästa generations forskare behöver ha tillgång till och skapa opinion för att detta sparas och tillgängliggörs. När EU:s forskningskommissionär, Carlos Moedas, förra våren twittrade ”Open as possible, as closed as necessary” orsakade han en Twitterstorm i hoppets tecken. Låt oss skapa möjligheter för den digitala informationen att vara så öppen det bara går! Vi har ett jobb att göra. Varken upphovsrätt eller bibliotekarier är överspelade. Ännu.

Karin Grönvall, överbibliotekarie vid Sveriges lantbruks­universitet

0 kommentarer

Senaste nytt

Nyheter

Nya namn föreslås till styrelsen

När ny styrelse ska väljas i Svensk biblioteksförening står två nya namn på valberedningens lista. Och ordförande Helene Öberg föreslås väljas om för ytterligare en tvåårsperiod.

17 apr 2024 • 2 min

Nyheter

Oro för bristande engagemang i föreningen

Endast två motioner har lämnats in inför Svensk biblioteksförenings årsmöte. Något som skulle kunna tyda på ett svagt engagemang. Dessutom handlar motionerna om, ja precis, bristande engagemang i föreningen.

16 apr 2024 • 2 min

Nyheter

Edholm om skolbiblioteken: "Man måste börja nånstans"

Det är upp till lärosätena att åtgärda bristen på skolbibliotekarier. Det är ett besked från skolminister Lotta Edholm när hon besöker Bibliotekshögskolan i Borås. "Det är klart att unga människor får upp ögonen för yrket. Och när söktrycket ökar är det naturligt att utöka antalet platser."

11 apr 2024 • 5 min

Reportage

Hon vill knyta ihop Europas bibliotek

Axiells nya vd Maria Wasing har stora tankar om tillväxt och bolaget betydelse. Men fler bibliotek än de i Nacka räknar hon inte med att företaget kommer att driva. ”Inte strategiskt viktigt för oss.”

9 apr 2024 • 6 min

Internationellt

Böckerna som censureras mest

Försöken att få bort böcker som handlar om sex, hbqi-frågor eller rasism eskalerar i USA. Här är de tio böcker som ansågs farligast 2023 och som plockades bort mest från bibliotekshyllorna.

8 apr 2024 • < 1 min