Öppet brev till Lotta Edholm: Vi måste prata om skolbiblioteken!

30 jan 2023 • 2 min

1613 personer från förlag, bibliotek, akademi och fackförbund skriver till skolministern: "En skola är en skola först när alla elever har ett skolbibliotek som är bemannat med en utbildad skolbibliotekarie."

Kära skolminister,

Tisdagen den 18 oktober 2022, en månad efter riksdagsvalet, fick Sverige en ny regering. Som skolminister är det din uppgift att säkerställa alla barns rätt till en likvärdig skola. Grattis till världens viktigaste jobb!

Tråkigt nog kom valrörelsen att handla väldigt lite om just dina hjärtefrågor. Förslag på hur man ska stärka skolan och skolbiblioteken uteblev. Vad ni däremot pratade om var vikten av svenska språket i särskilda områden där man även talar andra språk.

Kära skolminister, ni har rätt i sak. Språk är viktigt. Läsning är en grundförutsättning för att på lika villkor kunna delta i samhället och tjäna vår demokrati. Men det är en rättighet som gäller alla. Oavsett om du bor på Hisingen, i Skillingaryd, Stockholm eller Vittangi. Oavsett vad du har för modersmål.

Men läsutveckling kommer inte av sig själv. För att alla ska lyckas krävs engagerade lärare och kunniga skolbibliotekarier. Ett sjukhus är inget sjukhus utan sjuksköterskor och läkare. En riksdag är ingen riksdag utan sina riksdagsledamöter. En skola är ingen skola utan lärare och skolbibliotekarier. Skolbibliotekarier behövs för att skolbiblioteken ska nå sin fulla potential. De är experter på läslust, förstår vikten av anpassning och brinner för att göra alla elever till läsare. En skola är en skola först när alla elever har ett skolbibliotek som är bemannat med en utbildad skolbibliotekarie.

Kära skolminister, det har pratats om språktester, obligatorisk förskola (men bara för vissa) och blandade bostadsområden. Men ni pratar inte om skolbiblioteken. Varför inte då? All forskning pekar på att skolbibliotek är avgörande för barns läsutveckling. Läsning ger större ordförråd, större ordförråd gör inlärningen lättare i ALLA ämnen som i sin tur leder till bättre studieresultat.

Så om du menar allvar med att svenska språket är en förutsättning för vår demokrati, om du vill verka för en likvärdig skola: lyssna då på oss.

Satsa på skolbiblioteken. Satsa på skolbibliotekarierna. Första steget i en demokrati går via läsning.

Med vänliga hälsningar,

Hilma Olsson och Kinn Danielsson, Hegas förlag
Gustav Fridolin, f d utbildningsminister
Helene Öberg, ordförande Svensk biblioteksförening
Johanna Jaara Åstrand, ordförande Sveriges lärare
Åsa Fahlén, ordförande Sveriges lärare
Embla Persson, ordförande Sveriges elevkårer
Anna Troberg, ordförande Dik
Grethe Rotböll, ordförande Sveriges författarförbund
Mikaela Zabrodsky, VD Förläggareföreningen
Boel Westin, ordförande i Alma-prisjuryn och professor em. i litteraturvetenskap
Pamela Schultz Nybacka, forskare och lektor vid bibliotekarieprogrammet på Södertörns högskola
Maria Ringbo, universitetsadjunkt på institutionen för biblioteks- och informationsvetenskap, Högskolan i Borås
Ulrika Centerwall, doktorand på institutionen för biblioteks- och informationsvetenskap, Högskolan i Borås
Klara Önnerfält, skolbibliotekarie och debattör
Linnea Lindquist, rektor och debattör
Pär Sahlin, författare och ordförande i Bult, författarförbundets barn- och ungdomslitterära sektion
Martin Widmark, författare
Beppe Singer, författare, programledare och lärare
Jo Salmson, författare
Cilla Nergårdh, VD Astrid Lindgren AB
Samt ytterligare 1592 personer som vill att skolministern bemannar Sveriges skolbibliotek.

6 kommentarer

  1. Jag skriver på!

    Ett skolbibliotek är INTE ett rum med böcker. Det är en viktig pedagogisk resurs som kräver bemanning av en engagerad skolbibliotekarie som både kan och vill skapa och upprätthålla läslust och tillhandahålla böcker åt elever och lärare över tid!

  2. Alla barn ska ha tillgång till böcker och bra skolbibliotek. Det var där min läslust väcktes och har bestått hela livet. Läsning ger, förutom kunskap om mycket, även ett bättre fantasi och förmåga att uttrycka sig både i tal och skrift.

  3. Skolbibliotekarien kan göra underverk tillsammans med skolledning och lärare. Tillsammans är ett måste för resultat.

Senaste nytt

Internationellt

Möter attacker med öppna dörrar

Enda sättet att möta antidemokratiska attacker som har drabbat bibliotek i Berlin är att göra precis tvärtom: öppna dörrarna för samtal om demokrati. Det säger Boryano Rickum, bibliotekschef i Tempelhof-Schöneberg, ett av biblioteken som har råkat ut för högerextrema attacker där böcker förstörs.

22 feb 2024 • 2 min

Internationellt

Högerextrem våg mot tyska bibliotek

Kritiska granskningar av högerextrema grupper och den gröna politikern Annalena Baerbocks självbiografi finns bland de böcker som har förstörts. Ett bibliotek i Berlin möter problemet genom att bjuda in författare förstörda böcker för att de ska få diskutera sina idéer.

15 feb 2024 • 2 min

Essä

Grattis på 60-årsdagen!

AI har funnits längre än många av oss har levt, ändå är det först nu som teknologin väcker upphetsad debatt. I stället för att bli skrämda borde vi se de grå vardagsnyttorna, skriver Lars Ilshammar.

14 feb 2024 • 7 min