Övertro på bibliometri?

21 jun 2012 • < 1 min

Är bibliometri en bubbla som kommer att brista inom fem år?  Eller är det tvärtom något som har etablerats för...

Är bibliometri en bubbla som kommer att brista inom fem år?  Eller är det tvärtom något som har etablerats för att stanna, som en självklar och dynamisk del av lärosätesbibliotekens verksamhet? Meningarna går isär.

 Höstens forskningsproposition kan än en gång komma att påverka bibliometrins roll. Den förra proppen förvandlade ju bibliometri till hårdvaluta. Hur som helst kanske det är dags att bredda begreppet och tala mer om ”mjuk bibliometri” istället för en fokusering på siffror och data som kan växlas in i pengar?

Bibliometri, som kan sammanfattas som statistik över publiceringar och citeringar av forskningsresultat, fick alltså en markant ökad betydelse genom 2008 års forskningspolitiska proposition. Den fastslog att bibliometriresultat ska utgöra underlag för tilldelning av offentliga medel till forskning. Resultaten påverkar också medelsfördelningen inom lärosätet och räknas som merit när tjänster ska tillsättas.

Samtidigt som bibliometrin har blivit en del av forskningsfinansieringssystemet är detta också ifrågasatt, främst ifråga om hur bibliometrin används…..

Läs mer BBL nr 5

0 kommentarer

Senaste nytt

Kommentar

"Tystnaden är ett sjukdomstecken"

Många har hört av sig efter en artikel om att bibliotekspersonal sällan tillåts läsa på arbetstid. "Vittnesmålen ger bilden av arbetsplatser där det straffar sig att tala klarspråk", skriver Biblioteksbladets chefredaktör Thord Eriksson.

4 okt 2022 • 2 min

Reportage

Omöjligt uppdrag?

Svenskarnas läsande är ständigt föremål för bekymrade utredningar och politiska satsningar. Men trots alla ansträngningar är trenden negativ, särskilt bland unga. Hur ska det skrivna ordet vinna fler människors uppmärksamhet?

30 sep 2022 • 9 min

Nyheter

Retoriken som tystar röster

Hur gör man när den som använder sig av hatretorik anklagar sina kritiker för samma sak? Och hur kombinerar man yttrandefriheten med kampen mot hatretorik?

29 sep 2022 • 3 min