Övertro på bibliometri?

21 jun 2012 • < 1 min

Är bibliometri en bubbla som kommer att brista inom fem år?  Eller är det tvärtom något som har etablerats för...

Är bibliometri en bubbla som kommer att brista inom fem år?  Eller är det tvärtom något som har etablerats för att stanna, som en självklar och dynamisk del av lärosätesbibliotekens verksamhet? Meningarna går isär.

 Höstens forskningsproposition kan än en gång komma att påverka bibliometrins roll. Den förra proppen förvandlade ju bibliometri till hårdvaluta. Hur som helst kanske det är dags att bredda begreppet och tala mer om ”mjuk bibliometri” istället för en fokusering på siffror och data som kan växlas in i pengar?

Bibliometri, som kan sammanfattas som statistik över publiceringar och citeringar av forskningsresultat, fick alltså en markant ökad betydelse genom 2008 års forskningspolitiska proposition. Den fastslog att bibliometriresultat ska utgöra underlag för tilldelning av offentliga medel till forskning. Resultaten påverkar också medelsfördelningen inom lärosätet och räknas som merit när tjänster ska tillsättas.

Samtidigt som bibliometrin har blivit en del av forskningsfinansieringssystemet är detta också ifrågasatt, främst ifråga om hur bibliometrin används…..

Läs mer BBL nr 5

0 kommentarer

Senaste nytt

Ledare

Omfamna, bemästra och använd AI

Bilderna i nya numret av Biblioteksbladet är AI-genererade. Skulle tidningen även kunna skrivas av en chatbot? "Svaret är nej, men jag ändrar mig kanske om någon lyckas instruera en AI att skriva texter som berör på samma sätt som Annika Nordenskiölds bilder", skriver Thord Eriksson.

30 nov 2023 • 2 min

Digitalisering

Gammal data hotas av utrotning

Med språk hämtat från naturvetenskapens larm om utsatta djurarter listar Digital Preservation Coalition hotade ”digitala arter”. Några är på väg att försvinna, andra är redan så gott som borta – och följderna är förödande, varnar organisationen.

28 nov 2023 • 3 min