Ungas läsning måste inte minska

25 aug 2020 • 3 min

Barn och unga i Sverige läser allt mindre, enligt Statens medieråd. Men i Botkyrkas grundskolor har läsningen ökat kraftigt där skolbiblioteken är bemannade. Trots detta görs nu stora besparingar, skriver Viktoria Reuterskiöld.

Aktiva bibliotekarier kan göra stor skillnad för barns läsning. Under mina år som skolbibliotekarie och skolbibliotekssamordnare i Botkyrka kommun har antalet lån på de bemannade grundskolebiblioteken ökat kraftigt, vilket syns i KB:s årsstatistik.

Receptet på detta är inte något magiskt. Det handlar om aktiv bemanning, att finnas på plats och fånga upp den läslust och nyfikenhet som redan finns hos de flesta barn. För detta krävs engagerade skolbibliotekarier som lär känna eleverna och har koll på deras behov och önskemål. Det behövs också en samsyn på skolan kring vikten av att arbeta läsfrämjande och en gemensam vision från förvaltningsledning och nedåt om att skolbiblioteken är centrala i detta arbete. På skolbiblioteksnivå handlar framgången om samarbete med lärarna och en satsning på att verka aktivt i klasser och grupper på våra skolor. Vi har också levandegjort biblioteksrummen genom tävlingar, tipspromenader, läsgrupper, och utställningar och genom att kontinuerligt köpa in nya böcker efter elevernas önskemål. Vi har infört ett nytt bibliotekssystem där elever och lärare lätt kan hitta och låna böcker samt maximerat vår tillgänglighet och service, uppmuntrat regelbundna klassbesök och undervisat i källkritik ute i klasserna.

Viktoria Reuterskiöld, skolbibliotekssamordnare i Botkyrka. Foto: privat

Det här skulle kunna vara början på en historia med lyckligt slut. Tyvärr ser det inte ut att bli så. I Botkyrka har utbildningsförvaltningen nu stora sparkrav att hantera, vilket är orsaken till att många skolbibliotek mister sin bemanning i höst eller får den kraftigt neddragen. Den positiva läsutvecklingen på grundskolorna som pågått under några år kommer med största sannolikhet att drabbas negativt av detta.

Som skolbibliotekssamordnare kan man varken åberopa lagar eller lokala styrdokument för att stoppa neddragningarna på skolbiblioteken eftersom ingen av dessa specificerar några krav på bemanning. Följden blir att många elever och lärare mister tillgången till ett levande och väl fungerande skolbibliotek som en resurs i undervisningen och som läsfrämjande inslag i skolmiljön. De ofta fina, centralt belägna skolbibliotekslokalerna riskerar att bli själlösa bokrum alternativt införlivas i fritidshemmen eller tömmas och användas som klassrum medan böckerna hamnar i ett källarrum som man kallar för bibliotek. Med det bemannade skolbiblioteket försvinner i regel också den sista utposten för de elever som behöver en lugnare miljö att vara och studera i.

I förorter som Alby och Norsborg i norra Botkyrka är det extra viktigt att både folkbibliotek och skolbibliotek ges möjlighet att verka maximalt läsfrämjande. Detta borde vara en viktig del i kommunernas kompensatoriska uppdrag för orter där många medborgare är mer eller mindre nya i Sverige och startar från ett tufft utgångsläge. Men som det ser ut i nu kan man bara hålla med Dagens Nyheter som på ledarsidan (8 augusti) konstaterar att Sverige inte ger alla barn lika möjligheter, Artikeln handlar om skolan och betonar bland annat frågan om likvärdig utbildning i svenska språket. En fråga där skolbibliotek, som statistiken ovan visar, är en mycket viktig resurs.

Ett bemannat skolbibliotek som resurs i den dagliga undervisningen under terminerna kan inte heller ersättas av läsprojekt som handlar om sommarlovsläsning, även om sådana projekt naturligtvis är bra. Aktiva bibliotekarier på såväl skolbibliotek som folkbibliotek behövs och kan, om de bara ges möjlighet, bidra till att vända trenden med minskande läsning hos barn och unga. Hoppet för skolbiblioteken i fattiga kommuner står nu till att Fridolins utredning om skolbibliotek rekommenderar en ny definition som innefattar bemanning och att en sådan kommer till stånd. Även landsortskommuner kan klara ett sådant krav genom samarbete med folkbiblioteken och/eller distanskontakt med en utbildad bibliotekarie. Välfyllda skolbibliotek med aktiv bemanning kan göra en betydande insats för att vända den nedåtgående lästrenden bland unga.

1 kommentarer

 1. Det är otroligt viktigt att skolorna satsar på biblioteken med längre öppettider så att eleverna har möjlighet att låna böcker för att förbättra läsförståelsen. Tyvärr skär skolorna ner på skolbiblioteken och det drabbar barnen. De behöver kunna läsa för att kunna klara sig i samhället.

  ”De barn som inte får tillgång till litteratur får ett mer begränsat språk och det kan i sin tur skapa en osäkerhet i alla möjliga sammanhang. Språklöshet kan föda aggressivitet, det ser vi många exempel på.” – Lennart Hellsing

  ”Jag tror att vi ska läsa böcker som sårar oss och genomborrar oss. En bra bok ska vara ishackan till den frusna sjön inom oss.” – Franz Kafka

  ”Har vi en gång vant oss vid att hämta vår fröjd och tröst i böckerna, så kan vi inte undvara dem.” – Astrid Lindgren

  ”Jag vill hellre vara fattig i en stuga full med böcker än kung utan lust att läsa” – Thomas Macanley

  ”Om du vill att ditt barn ska bli intelligent, läs för det. Om du vill att det skall bli ännu intelligentare, läs ännu mer för det.” Albert Einstein

  ”Jag vill skriva för en läsekrets som kan skapa mirakel. Barn skapar mirakel när de läser. Därför behöver barn böcker.” – Astrid Lindgren

  Anja Donell
  Lärare i engelska, franska, spanska
  Biblioteksansvarig

Senaste nytt

Digitalisering

Skrytsam AI för dialog med ungdomar

Uno är lite som Karlsson på taket; skämtsam, skrytsam och allmänt dryg. Personligheten på Tiotrettons nya AI-robot är väl uttänkt, för betona för ungdomarna att allt som kommer från robotar inte är att lita på.

5 jun 2023 • 3 min

Nyheter

Skarpt och smart eller ett övertramp?

"Sista veckan innan löning! Vi har fyllt på skåpet i entréhallen med utgallrade böcker", skrev Högsbo bibliotek på Instagram intill en bild av böcker av Lena Andersson som sorterats ut. En oskyldig kommentar till författarens uppmärksammade artikel om hungrande barn? Eller ett oförsvarligt agerande av ett folkbibliotek?

25 maj 2023 • 4 min

Nyheter

Många biblioteksanställda kritiska till anmälningsplikt

En stor del av de som är anställda på bibliotek är mycket kritiska till Tidöförslaget om att offentliganställda ska vara skyldiga att anmäla papperslösa. Fackförbundet Dik har frågat sina medlemmar och bara en liten del av de svarande tycker att förslaget är bra.

24 maj 2023 • < 1 min

Nyheter

Tryckfrihetsförordningen blir världsminne

Unesco har utsett tryckfrihetsförordningen till världsminne. Den var den första i världen att reglera rätten att uttrycka sig fritt och ta del av allmänna handlingar. Det unika källmaterialet finns bevarat på Kungliga biblioteket och på Riksarkivet.

22 maj 2023 • 2 min

Krönika

Förskönande bild av bibliotek i totalförsvaret

Diskussionen om bibliotekens roll i totalförsvaret tenderar att bli förskönande. Det är viktigt att stå tryggt med fötterna i sin egen verklighet. Hur andra valt att organisera sig är inget facit, skriver Helene Öberg, ordförande i Svensk biblioteksförening.

22 maj 2023 • 2 min