Vem vågar skita i biblioteket?

20 jan 2022 • 2 min

Läsförmåga är vårt viktigaste källkritiska verktyg. Men vilken politiker vågar stå upp för skolbiblioteken? Det frågar sig Magdalena Ivarsson.

Magdalena Ivarsson är bibliotekarie på Komvux i Malmö.

Tänk om utredningen för stärkta skolbibliotek mynnar ut i samma gamla ”alla elever ska ha tillgång” till bibliotek och slutar med en bokhylla i korridoren eller gångavstånd till folkbiblioteket?

Bibliotekets värde väger historiskt tungt, vilket betyder att alla politiker och partier auto-magiskt tycker att skolbiblioteken är viktiga läsfrämjare, för vem vågar tycka annorlunda? På samma vis som rektorn alltid värnar skolbiblioteket men i nästa andetag arbetstränar den suraste gamla franskläraren därinne avslöjar talespersoner och gruppledare sin okunnighet i SR:s kulturnytt (16/1).

Kristina Axén Olins (M) text är den som känns allra mest som en samling av klippa och klistra från skolverkets hemsida. M vill stärka samarbetet mellan folk- och skolbiblioteken och nämner samtidigt att det är viktigt att tydliggöra skillnaderna mellan respektive uppdrag.

Mitt förslag är att vi, för maximal effekt, placerar en bibliotekarie ute på skolan och integrerar denne i den pedagogiska verksamheten som ska stödjas – vi kan kanske kalla denna för till exempel skol-bibliotekarie? Skämt åsido så har jag tidigare arbetat vid ett skolbibliotek som anställd vid stadsbiblioteket och det fungerade utmärkt. Så kanske Olin är något på spåren?

SD:s gruppledare snöade in på skolbibliotekens arbete med normkritik och KD:s kulturtalesperson skrev en del om läromedel. Bägge missade målet och verkar tycka att skolorna skulle kunna lösa frågan om skolbiblioteken utan inblandning. Ingen av dem nämnde något om skolbibliotekariens kompetenser eller medie- och informationskunskap.

Politiker: Läsförmåga är vårt viktigaste källkritiska verktyg. Vattna inte ur alla goda förslag i den här utredningen

En som gjorde det var ledamot Annika Hirvonen (MP), som även nämnde skolbibliotekariens kompetenser och vägde stora och små skolors ekonomiska förutsättningar något mer kompromissbenägen än vad jag känner mig.

En bibliotekarie kostar trots allt mindre än en lärare – så lite att vi faktiskt aldrig tjänar igen våra högskoleår och jag håller med Fredrik Christensson (C) om att staten får gå in och skjuta till pengar här, om det är så att våra spetskompetenser värderas.

Min erfarenhet är att kvaliteten på skolbiblioteket inte är synonymt med skolform och därför köper jag inte riktigt kritiken av de vinstdrivande skolorna från V och S , då kan vi komma ihåg att jag har startat skolbibliotek för två friskolor och jobbat under den chef som köpte in bibliotekssystem till Sveriges största friskolekoncern.

Vänsterpartiets förslag på en bibliotekarie per 400 elever är en av de finaste försäkringarna för en trygg framtid som vi kan ge våra barn. Daniel Riazat (V) ställer frågan: Vad blir kostnaden för samhället om vi inte förbättrar läskunnigheten?

Tillgång till internet är beviset på att det inte är brist på information som gör folk korkade. Att kunna söka, sortera och tolka information är ovärderligt för framtiden och nu står en hel yrkeskår beredd vid frontlinjen i kampen mot fake news och inväntar startskottet.

Politiker: Läsförmåga är vårt viktigaste källkritiska verktyg. Vattna inte ur alla goda förslag i den här utredningen, hur ni behandlar den kommer att reflektera hur mycket eller hur lite ni känner för unga människors rätt till bibliotekariens spetskompetenser.

Alla tycker att skolbiblioteket har en viktig läsfrämjande roll, men vågar du stå för det? För ska du skita i skolbiblioteket så behöver du inte slösa tid på att polera lortarna.

Magdalena Ivarsson
Bibliotekarie, Komvux i Malmö

2 kommentarer

  1. Håller fullständigt med! Men det är väl Liberalerna som enda parti som anser 1 heltid skolbibliotekarie/400 elever? Det är jätteviktigt med ett riktvärde på antal timmar som en skola inte bör avvika så mycket i från tycker jag. Det är helt galet att som nu inte kräva behörig personal för skolans olika verksamheter. Det måste bli tydliga skolbibliotekarietjänster med antal timmar så man kan genomföra ett utvecklade uppdrag och ett tydligt krav på utbildning i medie- och informationsvetenskap. Skolbibliotekarier måste bli insläppta i undervisningen och få möjlighet samarbeta med lärarna. Eleverna är värda det. 🙂

    1. Så klart! Fel av mig, det är så klart liberalernas förslag med 400 elever/skolbibliotekarie.
      Tack för dina tankar Christina 🙂

Senaste nytt

Skolbibliotek

Ny lag om skolbibliotek på väg

Elever ska som regel ha tillgång till ett skolbibliotek på sin skola. Och det ska vara bemannat av utbildade bibliotekarier. Det skriver regeringen i det lagförslag som nu skickas till Lagrådet.

17 jun 2024 • 2 min

Nyheter

En hel dag om bibliotek i Almedalen

Under rubriken Biblioteksarenan ägnas en hel dag av Almedalsveckan till samtal om bibliotek. Bland panellisterna finns Kajsa Ravin, Göran Arrius, Brit Stakston och Silvia Ernhagen.

17 jun 2024 • < 1 min

Reportage

Bytte socialtjänsten mot biblioteket

Efter 15 år i socialtjänsten började Gabriella Andersson för tre år sedan att utbilda sig till bibliotekarie. Nu tar hon examen. ”Jag har fått en djupare förståelse för bredden i det här yrket.”

14 jun 2024 • 2 min

Reportage

Ett kulturarv med växande hål

Medieutvecklingen är blixtsnabb, lagarna föråldrade, Kungliga biblioteket ligger efter – och frågor om framtiden möts med politisk tystnad. Samtidigt försöker 13 personer bevara fler minnen av 2020-talet.

7 jun 2024 • 9 min