Vem vågar skita i biblioteket?

20 jan 2022 • 2 min

Läsförmåga är vårt viktigaste källkritiska verktyg. Men vilken politiker vågar stå upp för skolbiblioteken? Det frågar sig Magdalena Ivarsson.

Magdalena Ivarsson är bibliotekarie på Komvux i Malmö.

Tänk om utredningen för stärkta skolbibliotek mynnar ut i samma gamla ”alla elever ska ha tillgång” till bibliotek och slutar med en bokhylla i korridoren eller gångavstånd till folkbiblioteket?

Bibliotekets värde väger historiskt tungt, vilket betyder att alla politiker och partier auto-magiskt tycker att skolbiblioteken är viktiga läsfrämjare, för vem vågar tycka annorlunda? På samma vis som rektorn alltid värnar skolbiblioteket men i nästa andetag arbetstränar den suraste gamla franskläraren därinne avslöjar talespersoner och gruppledare sin okunnighet i SR:s kulturnytt (16/1).

Kristina Axén Olins (M) text är den som känns allra mest som en samling av klippa och klistra från skolverkets hemsida. M vill stärka samarbetet mellan folk- och skolbiblioteken och nämner samtidigt att det är viktigt att tydliggöra skillnaderna mellan respektive uppdrag.

Mitt förslag är att vi, för maximal effekt, placerar en bibliotekarie ute på skolan och integrerar denne i den pedagogiska verksamheten som ska stödjas – vi kan kanske kalla denna för till exempel skol-bibliotekarie? Skämt åsido så har jag tidigare arbetat vid ett skolbibliotek som anställd vid stadsbiblioteket och det fungerade utmärkt. Så kanske Olin är något på spåren?

SD:s gruppledare snöade in på skolbibliotekens arbete med normkritik och KD:s kulturtalesperson skrev en del om läromedel. Bägge missade målet och verkar tycka att skolorna skulle kunna lösa frågan om skolbiblioteken utan inblandning. Ingen av dem nämnde något om skolbibliotekariens kompetenser eller medie- och informationskunskap.

Politiker: Läsförmåga är vårt viktigaste källkritiska verktyg. Vattna inte ur alla goda förslag i den här utredningen

En som gjorde det var ledamot Annika Hirvonen (MP), som även nämnde skolbibliotekariens kompetenser och vägde stora och små skolors ekonomiska förutsättningar något mer kompromissbenägen än vad jag känner mig.

En bibliotekarie kostar trots allt mindre än en lärare – så lite att vi faktiskt aldrig tjänar igen våra högskoleår och jag håller med Fredrik Christensson (C) om att staten får gå in och skjuta till pengar här, om det är så att våra spetskompetenser värderas.

Min erfarenhet är att kvaliteten på skolbiblioteket inte är synonymt med skolform och därför köper jag inte riktigt kritiken av de vinstdrivande skolorna från V och S , då kan vi komma ihåg att jag har startat skolbibliotek för två friskolor och jobbat under den chef som köpte in bibliotekssystem till Sveriges största friskolekoncern.

Vänsterpartiets förslag på en bibliotekarie per 400 elever är en av de finaste försäkringarna för en trygg framtid som vi kan ge våra barn. Daniel Riazat (V) ställer frågan: Vad blir kostnaden för samhället om vi inte förbättrar läskunnigheten?

Tillgång till internet är beviset på att det inte är brist på information som gör folk korkade. Att kunna söka, sortera och tolka information är ovärderligt för framtiden och nu står en hel yrkeskår beredd vid frontlinjen i kampen mot fake news och inväntar startskottet.

Politiker: Läsförmåga är vårt viktigaste källkritiska verktyg. Vattna inte ur alla goda förslag i den här utredningen, hur ni behandlar den kommer att reflektera hur mycket eller hur lite ni känner för unga människors rätt till bibliotekariens spetskompetenser.

Alla tycker att skolbiblioteket har en viktig läsfrämjande roll, men vågar du stå för det? För ska du skita i skolbiblioteket så behöver du inte slösa tid på att polera lortarna.

Magdalena Ivarsson
Bibliotekarie, Komvux i Malmö

2 kommentarer

  1. Håller fullständigt med! Men det är väl Liberalerna som enda parti som anser 1 heltid skolbibliotekarie/400 elever? Det är jätteviktigt med ett riktvärde på antal timmar som en skola inte bör avvika så mycket i från tycker jag. Det är helt galet att som nu inte kräva behörig personal för skolans olika verksamheter. Det måste bli tydliga skolbibliotekarietjänster med antal timmar så man kan genomföra ett utvecklade uppdrag och ett tydligt krav på utbildning i medie- och informationsvetenskap. Skolbibliotekarier måste bli insläppta i undervisningen och få möjlighet samarbeta med lärarna. Eleverna är värda det. 🙂

    1. Så klart! Fel av mig, det är så klart liberalernas förslag med 400 elever/skolbibliotekarie.
      Tack för dina tankar Christina 🙂

Senaste nytt

Internationellt

Wlic i Dubai inställt

Biblioteksfederationen Ifla har fått hård kritik för beslutet att förlägga nästa års världskongress till Förenade Arabemiraten. Nu har landet dragit tillbaka sitt erbjudande att genomföra arrangemanget.

3 okt 2023 • < 1 min

Debatt

Hotet mot bibliotekens demokratiska uppdrag

En stark polarisering i samhället kastar en mörk skugga över bibliotekets verksamhet. Torbjörn Nilsson, stadsbibliotekarie i Malmö, pekar på tre lokala exempel och lyfter vilka förändringar han ser för biblioteket i ett allt hårdare samhällsklimat.

3 okt 2023 • 2 min

Nyheter

Den judiska kulturen tar plats på bokmässan

Ett av Bokmässans teman i år är judisk kultur. Bland annat visar Resursbiblioteket för jiddisch sitt nya minoritetskit. Tanken är att bibliotek ska kunna, på ett enkelt sätt synliggöra judisk kultur i biblioteksrummet.

29 sep 2023 • 3 min

Nyheter

Konstnärlig frihet ska garantera armlängds avstånd

Skolbiblioteken lyfts som särskilt viktiga i Mats Svegfors förslag om hur kommunerna ska bli mer delaktiga i kulturpolitiken. Och för att garantera armlängds avstånd ska kommunerna, för att kunna dela ut pengar, skriva under på att de respekterar den konstnärliga friheten.

27 sep 2023 • < 1 min

Krönika

AI-frågor till biblioteken

Vad händer med upphovsrätten när ett verk har skapats av artificiell intelligens? Ska AI-genererade verk omfattas av pliktlagstiftningen och aktivt samlas in av nationalbiblioteken? AI ställer biblioteken inför ett antal fundamentala och rent existentiella frågeställningar, skriver Lars Ilshammar.

25 sep 2023 • 2 min