Femåringarna först

15 feb 2017 • 2 min

Donald Trump har varit president i USA i en vecka när vi skickar den här tidningen till tryck. Nästan omedelbart...

Annika Persson. Foto: Sandra Johnson
Annika Persson. Foto: Sandra Johnson

Donald Trump har varit president i USA i en vecka när vi skickar den här tidningen till tryck. Nästan omedelbart verkar den nya administrationen  ha vidtagit åtgärder mot  fri kunskapsspridning.  Amerikanska Science News rapporterar om order och kontraorder från  administrationen till forskningsinstitutionerna, allt från förbud att twittra till förbud att dela med sig av data och rapporter och tillfälliga stopp för att dela ut forskningsmedel. America first kan i värsta fall bli motto också för universiteten.

Samtidigt tänker Chris Bourg, som är chef för biblioteken vid prestigeuniversitetet Massachusetts Institute of Technology, på framtiden. Och när hon tänker på framtiden undrar hon vem som kommer att lösa världsproblemen. Det kan vara vem som helst. Så när hon tillsammans med företrädare för de tyngsta institutionerna vid universitetet planerar bibliotekets framtid tänker hon att det är en femåring från Somalia som så småningom kommer att bli världens främsta robotforskare.

Med den tanken är det möjligt att skapa konkret skillnad i världen. Resurserna som biblioteket delar skapas i program som är åtkomliga för många. De görs tillräckligt lätta för att ta sig fram över instabila uppkopplingar. Och man skriver avtal som gör dem delbara över världsdelar. Så att vem som helst kan få del av världens samlade kunskaper. Så att vem som helst som har kapaciteten att lösa världsproblemen, oavsett om det handlar om klimathoten, rättvisefrågorna eller framtidens teknik, får möjligheten.

Den tillgängligheten och det målet är det som MIT-biblioteken strävar efter i sin preliminära handlingsplan Task force on the future of libraries. En intervju med Chris Bourg om hur och varför läser du på sidorna 28–32.

I det här numret tar vi tempen på tillgängligheten också i Europa. EU vill vara en öppen internationell forskningsmiljö, samtidigt som studenter och forskare från olika länder som samarbetar eller studerar ihop i många fall inte får dela resurser och läromedel. Ett nytt direktiv för upphovs-rätten i EU är på väg. Men kommissionens förslag har brister tycker Biblioteks-sverige, och den här våren är den tid man har att påverka besluten. Under sommaren eller hösten fattas besluten om eventuella undantag från upphovsrätten för bibliotek, undervisning och forskning.

I Europa står politikerna huvudsakligen på öppenhetens sida. Men också här kommer de att väga femåringarnas med robotdrömmar behov av öppen tillgång mot intäktsströmmarna för företagen. I höst vet vi vem som vann.

0 kommentarer

Senaste nytt

Debatt

Replik: Vi måste vara tydliga när vi talar om rasism

Bibliotekarien Einar Ehn-Briem uppskattar att Surrah al-Himidy har modet att ifrågasätta bibliotekssektorns men stör sig ändå på hennes artikel. "För att vi ska kunna diskutera något som uppenbart engagerar så många måste vi veta exakt vad vi menar avviker och eventuellt väljs bort", skriver han i sin replik.

7 dec 2023 • 3 min

Ledare

Omfamna, bemästra och använd AI

Bilderna i nya numret av Biblioteksbladet är AI-genererade. Skulle tidningen även kunna skrivas av en chatbot? "Svaret är nej, men jag ändrar mig kanske om någon lyckas instruera en AI att skriva texter som berör på samma sätt som Annika Nordenskiölds bilder", skriver Thord Eriksson.

30 nov 2023 • 2 min

Digitalisering

Gammal data hotas av utrotning

Med språk hämtat från naturvetenskapens larm om utsatta djurarter listar Digital Preservation Coalition hotade ”digitala arter”. Några är på väg att försvinna, andra är redan så gott som borta – och följderna är förödande, varnar organisationen.

28 nov 2023 • 3 min