Femåringarna först

15 feb 2017 • 2 min

Donald Trump har varit president i USA i en vecka när vi skickar den här tidningen till tryck. Nästan omedelbart...

Annika Persson. Foto: Sandra Johnson
Annika Persson. Foto: Sandra Johnson

Donald Trump har varit president i USA i en vecka när vi skickar den här tidningen till tryck. Nästan omedelbart verkar den nya administrationen  ha vidtagit åtgärder mot  fri kunskapsspridning.  Amerikanska Science News rapporterar om order och kontraorder från  administrationen till forskningsinstitutionerna, allt från förbud att twittra till förbud att dela med sig av data och rapporter och tillfälliga stopp för att dela ut forskningsmedel. America first kan i värsta fall bli motto också för universiteten.

Samtidigt tänker Chris Bourg, som är chef för biblioteken vid prestigeuniversitetet Massachusetts Institute of Technology, på framtiden. Och när hon tänker på framtiden undrar hon vem som kommer att lösa världsproblemen. Det kan vara vem som helst. Så när hon tillsammans med företrädare för de tyngsta institutionerna vid universitetet planerar bibliotekets framtid tänker hon att det är en femåring från Somalia som så småningom kommer att bli världens främsta robotforskare.

Med den tanken är det möjligt att skapa konkret skillnad i världen. Resurserna som biblioteket delar skapas i program som är åtkomliga för många. De görs tillräckligt lätta för att ta sig fram över instabila uppkopplingar. Och man skriver avtal som gör dem delbara över världsdelar. Så att vem som helst kan få del av världens samlade kunskaper. Så att vem som helst som har kapaciteten att lösa världsproblemen, oavsett om det handlar om klimathoten, rättvisefrågorna eller framtidens teknik, får möjligheten.

Den tillgängligheten och det målet är det som MIT-biblioteken strävar efter i sin preliminära handlingsplan Task force on the future of libraries. En intervju med Chris Bourg om hur och varför läser du på sidorna 28–32.

I det här numret tar vi tempen på tillgängligheten också i Europa. EU vill vara en öppen internationell forskningsmiljö, samtidigt som studenter och forskare från olika länder som samarbetar eller studerar ihop i många fall inte får dela resurser och läromedel. Ett nytt direktiv för upphovs-rätten i EU är på väg. Men kommissionens förslag har brister tycker Biblioteks-sverige, och den här våren är den tid man har att påverka besluten. Under sommaren eller hösten fattas besluten om eventuella undantag från upphovsrätten för bibliotek, undervisning och forskning.

I Europa står politikerna huvudsakligen på öppenhetens sida. Men också här kommer de att väga femåringarnas med robotdrömmar behov av öppen tillgång mot intäktsströmmarna för företagen. I höst vet vi vem som vann.

0 kommentarer

Senaste nytt

Digitalisering

Skrytsam AI för dialog med ungdomar

Uno är lite som Karlsson på taket; skämtsam, skrytsam och allmänt dryg. Personligheten på Tiotrettons nya AI-robot är väl uttänkt, för betona för ungdomarna att allt som kommer från robotar inte är att lita på.

5 jun 2023 • 3 min

Nyheter

Skarpt och smart eller ett övertramp?

"Sista veckan innan löning! Vi har fyllt på skåpet i entréhallen med utgallrade böcker", skrev Högsbo bibliotek på Instagram intill en bild av böcker av Lena Andersson som sorterats ut. En oskyldig kommentar till författarens uppmärksammade artikel om hungrande barn? Eller ett oförsvarligt agerande av ett folkbibliotek?

25 maj 2023 • 4 min

Nyheter

Många biblioteksanställda kritiska till anmälningsplikt

En stor del av de som är anställda på bibliotek är mycket kritiska till Tidöförslaget om att offentliganställda ska vara skyldiga att anmäla papperslösa. Fackförbundet Dik har frågat sina medlemmar och bara en liten del av de svarande tycker att förslaget är bra.

24 maj 2023 • < 1 min

Nyheter

Tryckfrihetsförordningen blir världsminne

Unesco har utsett tryckfrihetsförordningen till världsminne. Den var den första i världen att reglera rätten att uttrycka sig fritt och ta del av allmänna handlingar. Det unika källmaterialet finns bevarat på Kungliga biblioteket och på Riksarkivet.

22 maj 2023 • 2 min

Krönika

Förskönande bild av bibliotek i totalförsvaret

Diskussionen om bibliotekens roll i totalförsvaret tenderar att bli förskönande. Det är viktigt att stå tryggt med fötterna i sin egen verklighet. Hur andra valt att organisera sig är inget facit, skriver Helene Öberg, ordförande i Svensk biblioteksförening.

22 maj 2023 • 2 min