Frossa i feltänk

27 apr 2018 • 3 min

I februari gick historiens andra Fail camp för ­bibliotekssektorn av stapeln. Alla inbjudna fick ta med sig sitt eget feltänk. Men regionbiblio­tekarien Peter Alsbjer tror att de tänker rätt.

Region Örebro läns biblioteksutvecklare Linda Berg Ottoson hälsar deltagarna välkomna till Fail camp 2018. Foto: Peter Alsbjer.
Region Örebro läns biblioteksutvecklare Linda Berg Ottoson hälsar deltagarna välkomna till Fail camp 2018. Foto: Peter Alsbjer.

Alla har säkert misslyckats någon gång. Glappet mellan ambitioner och prestationer, mål och resurser får lätt effekten att resultatet inte alltid blir det tänkta. Men varför är det så svårt att prata om det glappet på ett konstruktivt sätt? När en kirurg eller en pilot gör fel kan det få ödesdigra, rentav dödliga konsekvenser. Men på biblioteket är det sällan någon dör om personalen skulle svara fel på en referensfråga eller låna ut fel bok i en serie.

Hur vi, i biblioteksbranschen, förhåller oss till misslyckanden är något som vi på Biblioteksutveckling Örebro län velat undersöka genom konceptet Library fail camp.

Till bakgrunden hör att ett par av våra läsprojekt inte riktigt fick det utfall som vi förväntade när de planerades. Vi har i efterhand kunnat se att relationerna mellan de olika parterna i projekten inte var fullt så utbyggda som vi trodde från början. Projekten fick genomföras på lite andra sätt än de vi tänkt oss. Men, i stället för att skuldbelägga oss själva ville vi undersöka hur vi skulle kunna omsätta våra erfarenheter i nya kunskaper inför framtiden.

Att våga lyfta fram det som inte blivit som planerat kan ge nya kunskaper och nya ingångar till nya projekt och verksamheter. Det handlar därför om att vända perspektivet och få en förståelse för misslyckanden som en metod. Om du vill bedriva verksamhetsutveckling kan det vara en bättre metod att testa och riskera misslyckas, än att inte våga alls. Eller som Thomas Edison lär ha sagt om sin uppfinning glödlampan när det inte riktigt blev som det var tänkt: ”Jag har inte misslyckats. Jag har hittat 10 000 sätt som inte fungerar.”

Foto: Peter Alsbjer.
Foto: Peter Alsbjer.

Ett fail camp är av karaktären en ”icke-konferens” eller ”knytkonferens” och kan gå ut på att deltagarna tillsammans försöker identifiera vilka gemensamma nämnare som finns när det kommer till ”misslyckanden” i projekt eller i den ordinarie verksamheten. Vi lyfter fram och undersöker sådant som undviks eller omformuleras i utvärderingar och rapporter. Det betyder att de modiga personer som deltar i ett Fail camp får möjlighet att våga utmana sina egna tillkortakommanden och nyfiket se på sina handlingar och prioriteringar på ett nytt sätt.

2018 års Fail camp innehöll moment som Bring your own fail – deltagarna hade tagit med sig exempel på egna upplevelser av misslyckanden. För en del kanske det låter obehagligt att torgföra sådant som man inte är så stolt över. För andra blev det en kathariseffekt att dela med sig och få uppleva stödet av de andra deltagarna. Det egna misslyckandet visade kanske sig vara snarare en del i den egna lärprocessen än ett fiasko.

Redan 2017 års Fail camp hade nosat på Design thinking, en iterativ metod för verksamhetsutveckling. I år fortsatte vi spåret för att undersöka om metoden kan fungera som ett vaccin mot allt för stora tabbar i projekt. Detta med tanke på den mängd projekt som folkbiblioteken kommer att genomföra under de närmaste tre åren tack vare statens satsning på stärkta bibliotek i hela landet. I år valde vi att fortsätta att utforska begreppet i relation till det förhållningssätt till användaren som kallas användarerfarenhet, User Experience (UX). För ändamålet hade vi bjudit in två av landets ledande UX-experter inom biblioteksfältet, Anneli Friberg från Linköpings universitet och Linda Thorn från Uppsala universitet.

Det är vår förhoppning att konceptet med Fail camp ska sprida sig och därmed viljan att våga testa olika metoder, modeller och verksamhetsformer. Det är tack vare modet att experimentera, prova och låta sig utmanas och därmed riskera att misslyckas som bibliotekets tjänster fortfarande efterfrågas. En klok person sa ”Det enda misslyckandet är att inte ens försöka”. En annan sa ”Man har inte misslyckats förrän man slutat försöka”. Därför fortsätter vi med ett årligt Library fail camp!

Läs mer: 

http://biblioteksbladet.test/vand-katastrof-till-succe/

http://biblioteksbladet.test/hon-skuggar-publiken/

 

0 kommentarer

Senaste nytt

BOKMÄSSAN 2023
Nyheter

Den judiska kulturen tar plats på bokmässan

Ett av Bokmässans teman i år är judisk kultur. Bland annat visar Resursbiblioteket för jiddisch sitt nya minoritetskit. Tanken är att bibliotek ska kunna, på ett enkelt sätt synliggöra judisk kultur i biblioteksrummet.

29 sep 2023 • 3 min

BOKMÄSSAN 2023
Nyheter

Så kan biblioteken använda digital teknik

Immersiva medier och VR, är det något för bibliotek att hålla på med? Kan det till och med vara läsfrämjande? Det menar i alla fall Linda Sävhammar från Biblioteksutveckling Östergötland.

28 sep 2023 • 4 min

Nyheter

Konstnärlig frihet ska garantera armlängds avstånd

Skolbiblioteken lyfts som särskilt viktiga i Mats Svegfors förslag om hur kommunerna ska bli mer delaktiga i kulturpolitiken. Och för att garantera armlängds avstånd ska kommunerna, för att kunna dela ut pengar, skriva under på att de respekterar den konstnärliga friheten.

27 sep 2023 • < 1 min

Krönika

AI-frågor till biblioteken

Vad händer med upphovsrätten när ett verk har skapats av artificiell intelligens? Ska AI-genererade verk omfattas av pliktlagstiftningen och aktivt samlas in av nationalbiblioteken? AI ställer biblioteken inför ett antal fundamentala och rent existentiella frågeställningar, skriver Lars Ilshammar.

25 sep 2023 • 2 min

Nyheter

Dyrare att boka författarframträdanden

Författares bokprat blir dyrare när Sveriges författarförbund höjer sin arvodesrekommendation med tusen kronor. ”Författarna måste kunna leva på sitt arbete", säger förbundets ordförande Grethe Rottböll som inte oroar sig över hur höjningen tas emot av biblioteken.

22 sep 2023 • 2 min