Läs utredningen och börja slipa på de egna argumenten

13 maj 2024 • 2 min

Den SD-präglade majoriteten körde över oppositionen när public service-kommitténs förslag togs fram. Bibliotekssektorn bör studera utredningen noga och fundera på hur de egna villkoren ska skyddas.

Inget politiskt beslut på riksnivå fattas numer utan Sverigedemokraternas inblandning. En unik position – mycket makt men inget ansvar – och med stor sannolikhet väntar en plats i regeringen efter nästa val. Kanske till och med statsministerposten.

Den parlamentariska public service-kommitténs utredning som presenterades tidigare idag speglar i hög grad inflytandet från detta parti som länge haft skrotande, eller åtminstone en omfattande demontering av SR, SVT och UR, på sin att göra-lista.

Hög grad av konsensus har tidigare präglat dessa regelbundet återkommande utredningar om public service. Nu upptas 50 av betänkandets drygt 600 sidor av reservationer och särskilda yttranden där kommittéledamöter från S, V, MP och C turas om att markera avstånd till förslagen.

Cilla Benkö och Hanna Stjärne, vd:ar för Sveriges Radio respektive Sveriges Television, har gett uttryck för att bristen på politisk enighet bäddar för kortsiktighet och lägre grad av oberoende. Om förslagen går igenom sätts public service-bolagen dessutom på en kännbar ekonomisk diet. Den årliga anslagsuppräkning på runt tre procent som företagen säger sig behöva, landar enligt kommitténs förslag i stället på två procent mellan 2027 och 2030 och därefter på en procent fram till 2033.

Det kommer att märkas i programutbudet.

Ett annat grepp som föreslås är att ta bort de nuvarande sändningstillståndens formuleringar om att verksamheten ska bedrivas utifrån ett jämställdhets- och mångfaldsperspektiv. Att motsvarande skrivningar finns i public service-lagen framhålls av utredningens majoritet som tillräckligt, medan minoritetens farhåga är att det ska leda till nedprioritering av dessa perspektiv.

Det går inte att läsa utredningen utan att se paralleller till bibliotekssektorn. I många kommuner viker redan resurserna och politiker, oftast sverigedemokrater, utmanar redan regelmässigt programverksamhet och mediebestånd.

Bristen på konsensus bakom utredningsförslagen är en styrkedemonstration för att visa vilka som har makten. Gränser som är på väg att målas upp är snäva, den som håller sig inom dem får hållas.

Häromdagen ställde Aftonbladets kulturchef Karin Pettersson frågan om Sveriges Television hade vågat göra den granskning av Sverigedemokraternas manipulerande av den politiska opinionsbildningen som Kalla Fakta i TV4 sände förra veckan. Jag befarar att hon har rätt i slutsatsen att SVT nog saknar det modet. Ängsligheten syns redan när ämnen och självklara slutsatser hanteras som om de vore toxiskt kontroversiella och kräver nogsamt balanserande: ”Nu är ju inte Putin här och kan försvara sig.”

Jag törs påstå att samma ängslighet får bibliotekspersonal runtom i landet att redan dra sig för att arrangera vissa program eller köpa in laddade boktitlar.

Än så länge finns det lagstadgade principer att ta skydd bakom – men hur blir det om bibliotekslagen ändras? Majoriteten är beredd att köra över oppositionen i fråga om en demokratiskt känslig företeelse som public service. Vad får någon att tro att samma sak inte kan drabba biblioteken?

Det finns skäl att noga läsa public service-utredningen och fundera på de politiska strömningar som är i rörelse. Vad skulle de kunna innebära för bibliotekssektorn? Och hur lyder de bitande argumenten för en utveckling i en annan riktning?

2 kommentarer

  1. Det är väl så att man får tycka olika kring huruvida staten ska ta ansvar för att det finns fria medier eller som i vårt fall ta ansvar för en demokratisk stödfunktion eller om man tänker sig att det skulle sköta sig själv med hjälp av marknaden/näringslivet.

    Ju längre höger man går desto mer kommer tendensen att vara att man inte ska lägga pengar på stödfunktioner som man tror skulle lösa sig själv om marknaden fick råda.

    Att däremot bråka med oberoende media och ha åsikter om detaljer i sakfrågor (eller programverksamhet) är rent ut sagt farligt och inget vi ska acceptera oavsett vilket parti som framför dem.

  2. För min del har jag blivit väldigt glad när jag läst dessa upprörda texter om hur regeringen och SD försöker omvandla public service. Äntligen visar de lite ryggrad och agerar mot vänsterns dominans inom offentligt finansierad verksamhet! Men sedan skummade jag igenom det faktiska betänkandet… Ursäkta mig, men här finns ju faktiskt inget som är det minsta radikalt!

Vad tycker du?

BIBLIOTEKSBLADETS POLICY FÖR KOMMENTARER

Som gäst på Biblioteksbladets webbplats är du välkommen att kommentera och diskutera. Vi förväntar oss att tonen i kommentarerna är respektfull och att de håller sig till ämnet.

Vi raderar kommentarer som innehåller grovt språk, rasism, sexism, trakasserier, personliga påhopp, förtal, skvaller och lögner liksom ogrundade spekulationer om enskilda eller särskilda folkgrupper, samt kommentarer som inte håller sig till ämnet. Detsamma gäller länkar till ovanstående. Den som gör ett inlägg som strider mot gällande lagar kan personligen bli ansvarig för detta.

Vill du komma i kontakt med redaktionen direkt går det också bra att e-posta till redaktion@biblioteksbladet.se.


Senaste nytt

Nyheter

Så ska bokens värde säkras

Politiken bryr sig inte om litteraturen. Det anser Sveriges författarförbund som samlar representanter från litteraturområdet för att stärka branschens intressen.

15 maj 2024 • 2 min

Politik

Få "library lovers" i Sverige

I en ansats att lyfta biblioteksfrågorna har organisationen Public Libraries 2030 utmanat EU-parlamentariker att bli en biblioteksälskare, en "library lover". I Sverige är det bara en politiker som har antagit utmaningen.

7 maj 2024 • 3 min

Krönika

Hur bra är du på att bubbelhoppa?

Att röra sig utanför sin egen trygga sfär ger perspektiv och kunskap. Om bubbelhoppning ute i stora världen verkar skrämmande – börja med att fråga en skolbibliotekarie, en sjukhusbibliotekarie eller en fängelsebibliotekarie vad han eller hon gör om dagarna, skriver Anya Feltreuter.

29 apr 2024 • 3 min