Kommunala kommunikatörer stryper vår självständighet

26 mar 2020 • 2 min

Johannes Soldal uppmanades ta bort ett inlägg från bibliotekets Facebooksida eftersom informationen inte var "säkerställd" och "förankrad". Det är omöjligt att vara grindvakt mot fake news och desinformation utan kontroll över våra egna kommunikationskanaler, skriver han.

Johannes Soldal. Foto: privat

Jag jobbar på ett folkbibliotek i en mindre kommun. Igår la jag upp en länk till Nuri Kinos kampanj #tellcorona på bibliotekets Facebook-sida. Kampanjen har startats för att nå ut med information och råd om coronaviruset och COVID-19 till människor i Sverige som inte talar svenska. Ett par timmar senare fick vi ett telefonsamtal från kommunens kommunikationsavdelning där vi uppmanades att plocka ner länken, eftersom informationen inte kom från en myndighet och de inte kunde verifiera att informationen på de olika språken var korrekt. Ytterligare några timmar senare fick vi ett mejl där det stod att all information som vi lägger upp angående coronaviruset måste ”säkerställas” och ”förankras” i flera led. All publicering måste först gå genom kommunens kommunikationsavdelning.

Det här är problematiskt. Å ena sidan förstår jag hur viktigt det är med säkerställd information i en krissituation, å andra sidan bör vi på biblioteket ha en bättre förmåga än någon på kommunikationsavdelningen att avgöra vad som är trovärdigt och vad som är desinformation eller fake news.

I förslaget till en nationell biblioteksstrategi, Demokratins skattkammare, föreslås att regional och kommunal biblioteksverksamhet blir en del av totalförsvaret. Särskilt betonas bibliotekens roll för samhällets informationsförsörjning:

”Vid en kris och krigssituation kan rykten, falska nyheter och propaganda mötas av ett biblioteksväsende som har en viktig roll för en säker, oberoende och trovärdig informationsförmedling för hela samhället som en del av civilförsvaret. Mediesamlingar och bibliotekarier erbjuder fakta, sök- och källkritik samt eftertanke som ett skydd.”

Förslagets målbild är att biblioteken och bibliotekarierna ska fungera som grindvakter gentemot desinformation och fake news. Hur kan vi ta den rollen när vi inte har kontroll över våra egna kommunikationskanaler? I slutändan handlar det om huruvida bibliotekets kommunikation ska betraktas som en förlängning av kommunens kommunikationsarbete eller om vi kan ta egna beslut om vad som ska eller bör kommuniceras. Bibliotek bör få slippa undan klåfingriga kommunikationsavdelningar som i all välmening stryper bibliotekens självständighet.

 

0 kommentarer

Senaste nytt

Nyheter

Bibliotek oförberedda på lag om tillgänglighet

Nästa sommar träder en ny lag om tillgängliga medier i kraft. Myndigheten för tillgängliga medier informerar just nu bibliotekspersonal, men bilden är ännu oklar. "Vi vet inte riktigt hur bibliotek och läsare kommer påverkas."

23 apr 2024 • 2 min

Nyheter

Nya namn föreslås till styrelsen

När ny styrelse ska väljas i Svensk biblioteksförening står två nya namn på valberedningens lista. Och ordförande Helene Öberg föreslås väljas om för ytterligare en tvåårsperiod.

17 apr 2024 • 2 min

Nyheter

Oro för bristande engagemang i föreningen

Endast två motioner har lämnats in inför Svensk biblioteksförenings årsmöte. Något som skulle kunna tyda på ett svagt engagemang. Dessutom handlar motionerna om, ja precis, bristande engagemang i föreningen.

16 apr 2024 • 2 min

Nyheter

Edholm om skolbiblioteken: "Man måste börja nånstans"

Det är upp till lärosätena att åtgärda bristen på skolbibliotekarier. Det är ett besked från skolminister Lotta Edholm när hon besöker Bibliotekshögskolan i Borås. "Det är klart att unga människor får upp ögonen för yrket. Och när söktrycket ökar är det naturligt att utöka antalet platser."

11 apr 2024 • 5 min

Reportage

Hon vill knyta ihop Europas bibliotek

Axiells nya vd Maria Wasing har stora tankar om tillväxt och bolaget betydelse. Men fler bibliotek än de i Nacka räknar hon inte med att företaget kommer att driva. ”Inte strategiskt viktigt för oss.”

9 apr 2024 • 6 min