AI för viktigt för att lämnas åt forskare och teknologer

27 apr 2023 • 3 min

AI kan innebära den största förändringen av medielandskapet sedan radios och tv:s intåg på 1900-talet. "Det livslånga lärandet måste tas på allvar för att vi alla ska kunna följa med", skriver Carl Heath.

Bilden föreställer Carl Heath, men skapades med hjälp av AI med prompten ”long shot professional photo of Carl Heath in the matrix, wayfarer glasses, full body, hyper realistic, no filter, depth of field, natural light”.

Detta är alltså inte jag. Jag hade önskat att jag hade en biroll i The Matrix när det begav sig. Och jag hade då inte kunnat ana att jag ett par decennier senare med en enkel instruktion till en AI kan skapa bilden av den upplevelsen.

I dag har det blivit enkelt för vem som helst att skapa digitala bilder, med tjänster som Dall-E 2 eller Midjourney. Nyligen släppte också Adobe en liknande tjänst som i praktiken gör det möjligt att skapa bilder direkt i Photoshop med hjälp av en kort textinstruktion. Men det går också att göra på egen hand, på sin egen dator, med öppen mjukvara. Och med den tekniken går det också att skapa fiktiva bilder på sig själv, eller vilket annat objekt man vill. I exemplet här intill har jag alltså tränat en modell för att kunna skapa mitt utseende, och utifrån det generera vilken bild jag vill, i vilken stil jag vill. Just denna bild skapades med hjälp av prompten ”long shot professional photo of Carl Heath in the matrix, wayfarer glasses, full body, hyper realistic, no filter, depth of field, natural light”. Jag använder mig av AIn Stable Diffusion och med ett tillägg som heter Dreambooth. Jag skapar denna bild på min egen dator, som har rätt så hygglig prestanda, det tar ett par sekunder.

De flesta har i dag sett AI-skapade bilder på allt möjligt. Det för med sig mycket gott. Som att jag numera inte behöver leta efter bilder till mina föreläsningar, utan i stället kan skapa de bilder jag vill, när jag vill, om vad jag vill.

Det är numera lätt att skapa de bilder man vill ha, exempelvis till föreläsningar, skriver Carl Heath.

Samtidigt för det med sig många problem. Inte minst när det kommer till desinformation och otillbörlig informationspåverkan. När det är så enastående enkelt att skapa bilder, ljud eller film på vad som helst, med vem eller vilka som helst, så förändras förutsättningarna återigen när det kommer till frågor om medie- och informationskunnighet. Vad behöver vi alla veta för att skydda oss, och för att inte bli lurade? Och vad behöver vi veta för att kunna lära andra? Det är alldeles uppenbart att det inte är tillräckligt med en fortbildningsdag då och då. Det livslånga lärandet måste tas på allvar för att vi alla ska kunna följa med.

Det är alldeles uppenbart att det inte är tillräckligt med en fortbildningsdag då och då. Det livslånga lärandet måste tas på allvar för att vi alla ska kunna följa med.

Vi börjar också se skiftet där syntetisk medieproduktion har lägre kostnad, är enklare och mer tillgänglig än den sortens medieprodukter de flesta av oss är vana vid. Det är inte omöjligt att det är den största enskilda förändring av medielandskapet vi sett sedan radio och TV gjorde sitt inträde under första halvan av 1900-talet. Vi är inte långt borta från att kunna skapa berättelser i vilket mediaformat vi vill, om vad vi vill, med en alldeles fantastisk kvalitet. I ljuset av detta är det åter dags att ställa sig frågor om vad dessa förändringar inte bara innebär för oss som individer, utan för hela samhället.

Det mesta av vår nuvarande medievärld är fortfarande designad utifrån tiden före internet, eller internets begynnelse. Den hastiga utveckling vi ser inom AI har lagstiftning svårt att hänga med i. Frågor om upphovsrätt, integritet och många andra områden behöver på nytt ses över. Vill vi skapa bästa möjliga förutsättningar för oss som individer och samhälle att dra nytta av AIs möjligheter, samtidigt som vi förhåller oss till och begränsar dess negativa konsekvenser, behöver politik och juridik vara med på tåget. Det går inte att lämna dessa frågor åt forskare, teknologer och entreprenörer. De är alldeles för stora, och påverkar samhället i alldeles för stor utsträckning.

0 kommentarer

Senaste nytt

Ledare

Omfamna, bemästra och använd AI

Bilderna i nya numret av Biblioteksbladet är AI-genererade. Skulle tidningen även kunna skrivas av en chatbot? "Svaret är nej, men jag ändrar mig kanske om någon lyckas instruera en AI att skriva texter som berör på samma sätt som Annika Nordenskiölds bilder", skriver Thord Eriksson.

30 nov 2023 • 2 min

Digitalisering

Gammal data hotas av utrotning

Med språk hämtat från naturvetenskapens larm om utsatta djurarter listar Digital Preservation Coalition hotade ”digitala arter”. Några är på väg att försvinna, andra är redan så gott som borta – och följderna är förödande, varnar organisationen.

28 nov 2023 • 3 min