AI för viktigt för att lämnas åt forskare och teknologer

27 apr 2023 • 3 min

AI kan innebära den största förändringen av medielandskapet sedan radios och tv:s intåg på 1900-talet. "Det livslånga lärandet måste tas på allvar för att vi alla ska kunna följa med", skriver Carl Heath.

Bilden föreställer Carl Heath, men skapades med hjälp av AI med prompten ”long shot professional photo of Carl Heath in the matrix, wayfarer glasses, full body, hyper realistic, no filter, depth of field, natural light”.

Detta är alltså inte jag. Jag hade önskat att jag hade en biroll i The Matrix när det begav sig. Och jag hade då inte kunnat ana att jag ett par decennier senare med en enkel instruktion till en AI kan skapa bilden av den upplevelsen.

I dag har det blivit enkelt för vem som helst att skapa digitala bilder, med tjänster som Dall-E 2 eller Midjourney. Nyligen släppte också Adobe en liknande tjänst som i praktiken gör det möjligt att skapa bilder direkt i Photoshop med hjälp av en kort textinstruktion. Men det går också att göra på egen hand, på sin egen dator, med öppen mjukvara. Och med den tekniken går det också att skapa fiktiva bilder på sig själv, eller vilket annat objekt man vill. I exemplet här intill har jag alltså tränat en modell för att kunna skapa mitt utseende, och utifrån det generera vilken bild jag vill, i vilken stil jag vill. Just denna bild skapades med hjälp av prompten ”long shot professional photo of Carl Heath in the matrix, wayfarer glasses, full body, hyper realistic, no filter, depth of field, natural light”. Jag använder mig av AIn Stable Diffusion och med ett tillägg som heter Dreambooth. Jag skapar denna bild på min egen dator, som har rätt så hygglig prestanda, det tar ett par sekunder.

De flesta har i dag sett AI-skapade bilder på allt möjligt. Det för med sig mycket gott. Som att jag numera inte behöver leta efter bilder till mina föreläsningar, utan i stället kan skapa de bilder jag vill, när jag vill, om vad jag vill.

Det är numera lätt att skapa de bilder man vill ha, exempelvis till föreläsningar, skriver Carl Heath.

Samtidigt för det med sig många problem. Inte minst när det kommer till desinformation och otillbörlig informationspåverkan. När det är så enastående enkelt att skapa bilder, ljud eller film på vad som helst, med vem eller vilka som helst, så förändras förutsättningarna återigen när det kommer till frågor om medie- och informationskunnighet. Vad behöver vi alla veta för att skydda oss, och för att inte bli lurade? Och vad behöver vi veta för att kunna lära andra? Det är alldeles uppenbart att det inte är tillräckligt med en fortbildningsdag då och då. Det livslånga lärandet måste tas på allvar för att vi alla ska kunna följa med.

Det är alldeles uppenbart att det inte är tillräckligt med en fortbildningsdag då och då. Det livslånga lärandet måste tas på allvar för att vi alla ska kunna följa med.

Vi börjar också se skiftet där syntetisk medieproduktion har lägre kostnad, är enklare och mer tillgänglig än den sortens medieprodukter de flesta av oss är vana vid. Det är inte omöjligt att det är den största enskilda förändring av medielandskapet vi sett sedan radio och TV gjorde sitt inträde under första halvan av 1900-talet. Vi är inte långt borta från att kunna skapa berättelser i vilket mediaformat vi vill, om vad vi vill, med en alldeles fantastisk kvalitet. I ljuset av detta är det åter dags att ställa sig frågor om vad dessa förändringar inte bara innebär för oss som individer, utan för hela samhället.

Det mesta av vår nuvarande medievärld är fortfarande designad utifrån tiden före internet, eller internets begynnelse. Den hastiga utveckling vi ser inom AI har lagstiftning svårt att hänga med i. Frågor om upphovsrätt, integritet och många andra områden behöver på nytt ses över. Vill vi skapa bästa möjliga förutsättningar för oss som individer och samhälle att dra nytta av AIs möjligheter, samtidigt som vi förhåller oss till och begränsar dess negativa konsekvenser, behöver politik och juridik vara med på tåget. Det går inte att lämna dessa frågor åt forskare, teknologer och entreprenörer. De är alldeles för stora, och påverkar samhället i alldeles för stor utsträckning.

0 kommentarer

Senaste nytt

Nyheter

Nya namn föreslås till styrelsen

När ny styrelse ska väljas i Svensk biblioteksförening står två nya namn på valberedningens lista. Och ordförande Helene Öberg föreslås väljas om för ytterligare en tvåårsperiod.

17 apr 2024 • 2 min

Nyheter

Oro för bristande engagemang i föreningen

Endast två motioner har lämnats in inför Svensk biblioteksförenings årsmöte. Något som skulle kunna tyda på ett svagt engagemang. Dessutom handlar motionerna om, ja precis, bristande engagemang i föreningen.

16 apr 2024 • 2 min

Nyheter

Edholm om skolbiblioteken: "Man måste börja nånstans"

Det är upp till lärosätena att åtgärda bristen på skolbibliotekarier. Det är ett besked från skolminister Lotta Edholm när hon besöker Bibliotekshögskolan i Borås. "Det är klart att unga människor får upp ögonen för yrket. Och när söktrycket ökar är det naturligt att utöka antalet platser."

11 apr 2024 • 5 min

Reportage

Hon vill knyta ihop Europas bibliotek

Axiells nya vd Maria Wasing har stora tankar om tillväxt och bolaget betydelse. Men fler bibliotek än de i Nacka räknar hon inte med att företaget kommer att driva. ”Inte strategiskt viktigt för oss.”

9 apr 2024 • 6 min

Internationellt

Böckerna som censureras mest

Försöken att få bort böcker som handlar om sex, hbqi-frågor eller rasism eskalerar i USA. Här är de tio böcker som ansågs farligast 2023 och som plockades bort mest från bibliotekshyllorna.

8 apr 2024 • < 1 min