Förskönande bild av bibliotek i totalförsvaret

22 maj 2023 • 2 min

Diskussionen om bibliotekens roll i totalförsvaret tenderar att bli förskönande. Det är viktigt att stå tryggt med fötterna i sin egen verklighet. Hur andra valt att organisera sig är inget facit, skriver Helene Öberg, ordförande i Svensk biblioteksförening.

Lärdomarna från corona­krisen och kriget i Ukraina har ökat förståelsen för att biblioteken har en roll i totalförsvaret. Svensk biblioteksförening har ett expertnätverk som arbetar med att öka medvetenheten inom olika biblioteksformer kring vilka roller dessa kan komma att ta i händelse av kris eller krig. På Marskonferensen i Umeå var temat Beredskap, och talare efter talare intygade bibliotekens betydelse.

Underlag från myndigheter som Säpo och Must har gett oss en fördjupad förståelse för hur hotbilden ser ut. Des­information och hot mot demokratiska värden är centralt i ett utmanat läge. Det är inte konstigt att blickarna på både kommunal och nationell nivå vänds mot biblioteken.

Jag sitter inte med alla svaren på hur biblioteken bäst bidrar, men för mig är det viktigt att det är biblioteken själva som definierar sitt uppdrag i kris eller krig. Det första steget för biblioteken är att slå fast att de har en funktion i utmanande lägen. Vid höjd beredskap kan det spela roll att säkra bemanningen för att fortsatt hålla öppet. Annars kan medarbetarna omplaceras till andra arbetsuppgifter som bedöms vara viktigare.
Finns det något beskrivet i styr­dokument kring vilken roll biblioteken förväntas ta? Bibliotekslagen skriver om bibliotekens uppdrag att värna den fria åsiktsbildningen, och det är ett uppdrag som blir angeläget när den fria åsikts­bildningen utmanas av främmande makt. Regeringens biblioteksstrategi tar upp bibliotekens ansvar för att värna tillgången till faktabaserad och trovärdig information i såväl normallägen som vid krissituationer och krig. Det är skrivningar som låter självklara och viktiga, men som kommer att kräva diskussion och förberedelser för att vara lika självklara i ett utförande under en pressad situation.

Från kriget i Ukraina vet vi att biblioteken blir måltavla, både för sin demokratiska funktion men också för sin betydelse som kulturarv.

Diskussionen om bibliotekens roll i totalförsvaret tenderar att bli förskönande. Det pratas om källkritik, fri åsiktsbildning och trovärdig information. Det målas upp bilder av att människor har nära till ett bibliotek och att de kommer för att ta en kopp kaffe och prata med bekanta. Men ett samhälle där elen ligger nere stora delar av dygnet, hur påverkar det? Människor kommer att söka sig till biblioteken för att ladda sin telefon, för att värma sig, eller för att få gå på en toalett. Från kriget i Ukraina vet vi att biblioteken blir måltavla, både för sin demokratiska funktion men också för sin betydelse som kulturarv. Bibliotekariernas tid går till att rädda samlingarna, flytta dem till säkrare platser, och digitisera det viktigaste så att det åtminstone finns en digital kopia kvar.
Sannolikheten är stor att det kommer att finnas många pigga förslag på vad biblioteken kan göra i utmanande lägen som krig eller kris. Biblioteken kan ses som ett sätt att lösa andra aktörers utmaningar. Det är viktigt att vara rustad i de här diskussionerna och stå tryggt med fötterna i sin egen verklighet. Hur andra valt att organisera sig är inget facit. Omvärldens förväntningar är ingen mall.

2 kommentarer

 1. Äntligen någon som synar bibliotekariernas verklighetsuppfattning kring bibliotekens roll i totalförsvaret.

  Jag har under de senaste två åren vid två tillfällen tagit del av föreläsningar kring ämnet samt deltagit i diskussionsgrupper efteråt gällande roll och uppgifter i händelse av framför allt krig. Vid båda tillfällen satt jag med hakan i backen när jag hörde föreläsningarna och kollegornas påföljande idéer och förslag. Det talas ofta om att Sverige är ett ”fredsskadat” land, något som med bravur illustrerades under dessa tillfällen.

  Det mest häpnadsväckande gällde hur man förlitade sig på att en sannolikt odemokratisk angripande nation skulle respektera krigets lagar, något som hittills endast demokratiskt sinnade nationer försökt hålla sig till. De sistnämnda är även de enda nationer som har en rättslig struktur för att väcka åtal mot de egna soldaterna om brott misstänks. Man hävdade bl a att så länge svenska militärer endast besöker folkbiblioteken iklädda civila kläder kommer inte biblioteken att ses som legitima militära måltavlor. Naiviteten är frapperande.

  Sedan verkade man tro att folkbiblioteken skulle fungera som Rick’s Café Américain i filmen Casablanca, där motståndsmän och vanliga medborgare skulle kunna hänga och utbyta hemlig information mitt framför näsan på ockupanterna.

  Verkligheten är den att i en militär konflikt med en totalitär, expansionistisk och brutal krigsmakt kommer Sveriges bibliotek att vara måltavlor oavsett hur mycket vi gruppjollrar om krigets lagar. Titta bara på ryssarnas framfart i Ukraina eller IS i Syrien. För fienden kommer ”stäng eller spräng” att vara det enda sättet att förhålla sig till biblioteken då de, som det påpekas i artikeln, fyller en demokratisk och kulturbärande funktion i vårt land — särskilt då fienden redan i förväg kommer att veta att biblioteken ingår i Sveriges totalförsvar.

  Det är först efter att denna insikt får genomslag som vi på allvar kan börja diskutera folkbibliotekens roll i totalförsvaret.

 2. Jag tycker att det är bra det du skriver. Jag kan tycka att vi redan nu i fredstid saknar en bra diskussion kring hur fri åsiktsbildning och faktabaserad information ibland står i motsatsförhållande till varandra. Något som jag upplevde som väldigt fint under pandemin var förtroendet för biblioteket. Hur viktigt det var för människor och hur mycket man litade på oss. Jag skulle vilja att vi funderade kring hur vi förvaltar det förtroendet på bästa sätt och hur vi kan stärka bibliotekets roll som förmedlare av faktabaserad och trovärdig information.

Vad tycker du?

BIBLIOTEKSBLADETS POLICY FÖR KOMMENTARER

Som gäst på Biblioteksbladets webbplats är du välkommen att kommentera och diskutera. Vi förväntar oss att tonen i kommentarerna är respektfull och att de håller sig till ämnet.

Vi raderar kommentarer som innehåller grovt språk, rasism, sexism, trakasserier, personliga påhopp, förtal, skvaller och lögner liksom ogrundade spekulationer om enskilda eller särskilda folkgrupper, samt kommentarer som inte håller sig till ämnet. Detsamma gäller länkar till ovanstående. Den som gör ett inlägg som strider mot gällande lagar kan personligen bli ansvarig för detta.

Vill du komma i kontakt med redaktionen direkt går det också bra att e-posta till redaktion@biblioteksbladet.se.


Senaste nytt

Nyheter

Skarpt och smart eller ett övertramp?

"Sista veckan innan löning! Vi har fyllt på skåpet i entréhallen med utgallrade böcker", skrev Högsbo bibliotek på Instagram intill en bild av böcker av Lena Andersson som sorterats ut. En oskyldig kommentar till författarens uppmärksammade artikel om hungrande barn? Eller ett oförsvarligt agerande av ett folkbibliotek?

25 maj 2023 • 4 min

Nyheter

Många biblioteksanställda kritiska till anmälningsplikt

En stor del av de som är anställda på bibliotek är mycket kritiska till Tidöförslaget om att offentliganställda ska vara skyldiga att anmäla papperslösa. Fackförbundet Dik har frågat sina medlemmar och bara en liten del av de svarande tycker att förslaget är bra.

24 maj 2023 • < 1 min

Nyheter

Tryckfrihetsförordningen blir världsminne

Unesco har utsett tryckfrihetsförordningen till världsminne. Den var den första i världen att reglera rätten att uttrycka sig fritt och ta del av allmänna handlingar. Det unika källmaterialet finns bevarat på Kungliga biblioteket och på Riksarkivet.

22 maj 2023 • 2 min