"Vad är egentligen ett bibliotek?" Jag förstår inte frågan

30 maj 2023 • 2 min

Karin Linder om en frågeställning som ofta hörs i biblioteksvärlden. "Ett fegt sätt att genom låtsat problematiserande styra en framåtsyftande diskussion."

I arbetet med den nationella biblioteksstrategin fick vi ofta frågan – vad är egentligen ett bibliotek? Den ställdes av bibliotekarier som en retorisk motfråga och gärna på ett sätt som markerade att det var en interdisciplinär angelägenhet av rang.

Likaså diskuterades detta när vi arbetade med Svensk biblioteksförenings vision. Man sökte något slags minsta gemensamma nämnare som skulle ena de olika biblioteken inom sektorn och som i förlängningen skulle stärka biblioteksväsendet.

Genom åren har det här legat och gnagt. Jag har aldrig förstått frågan. Den följer en retorik som inte leder någonstans.

En varm dag i maj tillbringar jag en halvtimma i bokhandeln i Laholm. Lokalen är nästan planerad efter mina intressen, konst, skönlitteratur och biografier. Köplusten går igång och önskan att bygga sommarens bokhög vinner över mitt eget inköpsstopp. Bokhandlaren kan sitt jobb och sina böcker och den förväntan hon bygger upp påminner lite om ungdomsårens traditionella bokrea 24 februari. Böckerna jag köpte då fyllde lika mycket mitt läsbehov som önskan om att briljera med en bokhylla med personliga och väl valda titlar. Det jag inte kunde uttrycka om mig själv skulle min bokhylla kompensera för.

En av böckerna jag får med mig från Laholm är El infinito en un junco av Irene Vallejo. Den svenska titeln är mindre poetisk: Papyrus – om bokens födelse i den antika världen. Irene Vallejo berättar bokens historia, det skrivna ordets tillkomst och dess utveckling genom seklen. Varje kapitel bygger på djup kunskap och mängder av historiska källor. Hon berättar om tillblivelsen av biblioteket i Alexandria. Det första biblioteket i sitt slag som hyste böcker i alla ämnen, skrivna i olika delar av den kända världen och med en ambition att äga alla existerande böcker. Biblioteket som fullkomlighet.

Vallejos kulturhistoriska berättelse är fantastisk och igenkänningsfaktorn i mycket av det historiska materialet blir genom hennes personligt skrivna text lika samtida som en dag på Twitter. Vår vilja att positionera oss med hjälp av ord och böcker är beständig sedan Alexander den stores tid.

Med Vallejo i tankarna blir frågan om vad ett bibliotek egentligen är både pretentiös och dum. Den amerikanska biblioteksgurun David R Lankes argumenterar för ett bibliotek baserat på kunskap och lärande snarare än viljan att samla allt. Han bygger sina bibliotekstankar kring emancipation och förmågor hellre än statiska samlingar. Ett slags bibliotek med en tydlig plats för invånare i samhället och med ett ansvar att fördela kunskaper likvärdigt. De senaste årens biblioteksdiskussioner utgår till stora delar från Lankes och det kompenserande uppdrag skol- och folkbibliotek kan ta ansvar för.

Ofta ställs samlingar mot aktivitet och digitalitet. Formatet blir viktigare än verksamheten och syftet. Jag kan inte se att de två föreställningarna om bibliotek står i motsats till varandra. Båda grundar sig på makt och maktfördelning med ambitioner till förändring och evighetslånga perspektiv. Jag rycks lika mycket med av Vallejos lärda bibliotekstankar som Lankes mer argumenterande ”new librarianship”. Däremot förstår jag allt mindre hur man kan ställa sig frågan om vad ett bibliotek egentligen är.

Men så plötsligt inne i bokhandeln i Laholm förstod jag plötsligt. Frågan är helt retorisk. Syftet är inget annat än att vara interdiciplinär. Utomstående göre sig icke besvär. Även det en fråga om makt.

Det är ett fegt sätt att genom låtsat problematiserande styra en framåtsyftande diskussion.

3 kommentarer

  1. Njae, jag vet inte om det är ett fegt sätt att styra en diskussion framåt. Det är en problematisering av en plats som många tycker sig veta allt om men faktiskt inte vet särskilt mycket om. Folkbibliotek. Jag har själv använt den retoriska frågan när jag tex berättar om biblioteket för politiker eller kollegor som inte jobbar på bibliotek. Det brukar funka bra. Det kan låta otroligt men många blir ändå förvånade när jag berättar om det vi gör och den roll vi spelar för många människor i vårt samhälle. Jag tycker också att frågan ”Vad är ett bibliotek” kan användas i diskussioner på arbetsplatsen när man pratar om olika vägval, uppgifter och prioriteringar som vi möter. Det är en bra utgångspunkt för diskussioner riktade mot framtiden – om man så vill. Det är klart att man vet vad ett bibliotek är och skulle kunna vara.

  2. Som vanligt en väldigt bra och upplysande text men (och det här får stå för mig) min upplevelse är att formatet får totalt dominera över verksamhet och syfte och även, som du skriver, det inte behöver vara ett motsatsförhållande så är det väldigt ofta det och till syftets nackdel. Jag tycker att vi inte bara ska vara ett komplement till skolan utan också en jämbördig part när man diskuterar utbildning, livslångt lärande rätten att ta del av det gemensamma framstegen som mänskligheten tagit men i praktiken så tycker jag (än en gång min upplevelse) att vi hamnar i instrumentell lärande och i diskussioner om vart saker och ting ska stå och vilka fonter man ska använda. Jag tror att det mänskligt, men det skiner kanske igenom särskilt mycket för oss med ett luddigt uppdrag och få konsekvenser.

  3. I jakten på den minsta gemensamma nämnaren för bibliotek utgår en del i biblioteksbranschen från att bibliotek är som en persika, med en tydlig lätt identifierad kärna. Frågeställningen om ”vad ett bibliotek egentligen är” ska förhoppningsvis ge svar på att just min verksamhet är en verksamhet som därmed inte kan ifrågasättas.
    En lite mer intressant frågeställning är ”vad kan ett bibliotek vara?” eller det mer filosofiska ”När är ett bibliotek?”.

    (Själv tror jag alltmer att bibliotek i själva verket är en lök)

Senaste nytt

Skolbibliotek

Ny lag om skolbibliotek på väg

Elever ska som regel ha tillgång till ett skolbibliotek på sin skola. Och det ska vara bemannat av utbildade bibliotekarier. Det skriver regeringen i det lagförslag som nu skickas till Lagrådet.

17 jun 2024 • 2 min

Nyheter

En hel dag om bibliotek i Almedalen

Under rubriken Biblioteksarenan ägnas en hel dag av Almedalsveckan till samtal om bibliotek. Bland panellisterna finns Kajsa Ravin, Göran Arrius, Brit Stakston och Silvia Ernhagen.

17 jun 2024 • < 1 min

Reportage

Bytte socialtjänsten mot biblioteket

Efter 15 år i socialtjänsten började Gabriella Andersson för tre år sedan att utbilda sig till bibliotekarie. Nu tar hon examen. ”Jag har fått en djupare förståelse för bredden i det här yrket.”

14 jun 2024 • 2 min

Reportage

Ett kulturarv med växande hål

Medieutvecklingen är blixtsnabb, lagarna föråldrade, Kungliga biblioteket ligger efter – och frågor om framtiden möts med politisk tystnad. Samtidigt försöker 13 personer bevara fler minnen av 2020-talet.

7 jun 2024 • 9 min