Har nya bibliotekarier kunskaperna som behövs?

19 maj 2023 • 2 min

Under arbetet med nya numret av Biblioteksbladet skickades frågor till bibliotek om nyutbildade bibliotekariers kompetens. Svaren tyder på ett glapp mellan det verksamheterna behöver och det de nyutbildade har med sig.

Några ord under ett panelsamtal på bokmässan i höstas ledde till temat för det aktuella numret av Biblioteksbladet. På scenen beskrevs en klyfta mellan det som lärs ut när blivande bibliotekarier utbildas, och det som behövs ute på folkbiblioteken (inga andra typer av bibliotek var representerade i panelen).

Under arbetet skickades en enkät med frågor om detta till alla folk- och regionbibliotek och biblioteken vid drygt 30 lärosäten. 

Svaren bekräftar att det som sades i Göteborg inte var något isolerat tyckande utan uppfattningar som är spridda.

En enkätfråga löd: ”Har nyutbildade bibliotekarier kompetens som relevant speglar ditt biblioteks behov?”

Majoriteten av de som svarade uppgav att nyutbildade endast i viss grad (60 procent) eller bara i liten grad (nästan 10 procent) har denna kompetens. 

Här är några skriftliga kommentarer:

”För akademiska utbildningar med mycket teori som inte möter verkligheten på ett folkbibliotek.”

”Utbildningen känns inte anpassad efter alla funktioner som finns på bibliotek …”

”För lite förståelse för dagens arbetsliv med stora behov av mer utvecklande och agilt förhållningssätt och stora behov av vägledningskompetens.”

Många ute i verksamheterna och på lärosätena verkar ändå välja att lägga ett försonande raster över den här bilden. När de nybakade bibliotekarierna kommer ut i arbetslivet så lär de sig ändå det de behöver kunna, så lyder det återkommande resonemanget.

Det låter kanske rimligt, men det är knappast helt tillfredsställande. Det är inte orimligt att förvänta sig att en utbildning ger rätt kunskaper.

Jag utgår från att det allra bästa är om nya bibliotekarier inte bara bär på nycklar till dagens bibliotek, utan också till morgondagens. 

Vad säger de själva?

Biblioteksbladet bjöd in andraårs-studenterna på kandidatprogrammen i Umeå, Uppsala, Borås och på Södertörns högskola till en skrivtävling. Utmaningen var att författa en text utifrån rubriken ”Så behåller biblioteken sin relevans – och så vill jag bidra till det.” 

Förväntansfullt såg jag fram emot mängder med bidrag från ambitiösa blivande bibliotekarier sprängfyllda med idéer om framtiden.

Det var uppenbarligen naivt, för det kom bara två texter – tack för det, ni som skickade dem.

Det magra deltagandet gjorde att tävlingen inte var möjlig att genomföra. Därför har inget av de inkomna bidragen heller publicerats. Men nyfikenheten på hur dagens studenter resonerar består. Kanske hittar vi på ett nytt sätt att närma oss frågan. Eller för all del, mejla och berätta.

Hela det nya numret om utbildning finns att läsa som e-tidning här.

2 kommentarer

  1. Jag tycker att Katarina Michnik och Malin Utter skriver utmärkt om detta i kapitlet Nyutexaminerade bibliotekariers beskrivna kompetensluckor och utbildningens utmaningar i antologin Bibliotekarier i teori och praktik: utbildningsperspektiv på en unik profession av Joacim Hansson och Per Wisselgren (red.) från 2018 på BTJ förlag.

    Med tanke på hur mångfacetterat biblioteksuppdraget är och hur många olika bibliotekstyper som finns tycker jag att det är ett tillfredsställande svar att utbildningen är tänkt att ge en stabil grund att stå på. Sen är det också upp till verksamheterna att fortbilda sina nyanställda bibliotekarier.

  2. ”Har nyutbildade bibliotekarier kompetens som relevant speglar ditt biblioteks behov?”

    Det verkligt intressanta att veta vore om nyutbildade bibliotekarier har kompetens att applicera sin utbildning på ett givet biblioteks behov. Här gäller det att det bibliotek som tar emot en nyutexaminerad bibliotekarie också är tydliga med vad som är unikt för just deras bibliotek och vilka kompetenser som krävs där. Folkbiblioteken formas i hög grad av sina besökares behov, och det kan skilja stort mellan två bibliotek som geografiskt ligger nära varandra. Just därför är det viktigt att utbildningen är bred, och att studenterna får med sig de redskap de behöver för att kunna omsätta teori i praktik när de kommer ut på arbetsmarknaden.

Vad tycker du?

BIBLIOTEKSBLADETS POLICY FÖR KOMMENTARER

Som gäst på Biblioteksbladets webbplats är du välkommen att kommentera och diskutera. Vi förväntar oss att tonen i kommentarerna är respektfull och att de håller sig till ämnet.

Vi raderar kommentarer som innehåller grovt språk, rasism, sexism, trakasserier, personliga påhopp, förtal, skvaller och lögner liksom ogrundade spekulationer om enskilda eller särskilda folkgrupper, samt kommentarer som inte håller sig till ämnet. Detsamma gäller länkar till ovanstående. Den som gör ett inlägg som strider mot gällande lagar kan personligen bli ansvarig för detta.

Vill du komma i kontakt med redaktionen direkt går det också bra att e-posta till redaktion@biblioteksbladet.se.


Senaste nytt

Nyheter

Skarpt och smart eller ett övertramp?

"Sista veckan innan löning! Vi har fyllt på skåpet i entréhallen med utgallrade böcker", skrev Högsbo bibliotek på Instagram intill en bild av böcker av Lena Andersson som sorterats ut. En oskyldig kommentar till författarens uppmärksammade artikel om hungrande barn? Eller ett oförsvarligt agerande av ett folkbibliotek?

25 maj 2023 • 4 min

Nyheter

Många biblioteksanställda kritiska till anmälningsplikt

En stor del av de som är anställda på bibliotek är mycket kritiska till Tidöförslaget om att offentliganställda ska vara skyldiga att anmäla papperslösa. Fackförbundet Dik har frågat sina medlemmar och bara en liten del av de svarande tycker att förslaget är bra.

24 maj 2023 • < 1 min

Nyheter

Tryckfrihetsförordningen blir världsminne

Unesco har utsett tryckfrihetsförordningen till världsminne. Den var den första i världen att reglera rätten att uttrycka sig fritt och ta del av allmänna handlingar. Det unika källmaterialet finns bevarat på Kungliga biblioteket och på Riksarkivet.

22 maj 2023 • 2 min

Krönika

Förskönande bild av bibliotek i totalförsvaret

Diskussionen om bibliotekens roll i totalförsvaret tenderar att bli förskönande. Det är viktigt att stå tryggt med fötterna i sin egen verklighet. Hur andra valt att organisera sig är inget facit, skriver Helene Öberg, ordförande i Svensk biblioteksförening.

22 maj 2023 • 2 min