Modigast är chefer som inte sticker ut

29 mar 2017 • 3 min

"Ska allt finnas i allas bibliotek?" var namnet på årets Halmstadskonferens. "Har biblioteken blivit ett slagfält för extremism?" hade kunnat vara en varianttitel. Ja, tyvärr. Därför behövs konferenser som den i Halmstad.

 

Ida westin

Dagbok från Halmstadskonferensen 2017

Jack Werner, journalist och föredragshållare som startade Viralgranskaren – en Metroägd sida som faktakollar tvivelaktiga nyheter – inledde med att nästan charma kjolarna av oss kulturvänsterdamer i publiken när han med sitt slampindex övertygade om att dagens sociala medier visar hur vi skuldbelägger kvinnor som har sex med fler än en på samma sätt som i en sång från 1930-talet.

Han visade hur människor genom vandringssägner som dem som Bengt af Klintberg skriver om i Råttan i pizzan liknar dem vi kan hitta i clickbatsen på sociala medier i dag. Det moderna exemplet på en fejknyhet om att en tonårstjej blivit utslängd ur klassrummet av sin lärare för att hon hade skaffat ett mobilskal med en svensk flagga på fick illustrera Werners subtila poäng att vi ändå måste ta människors rädsla och oro på allvar. Trots att historien var avslöjad som falsk hade en upprörd man skrivit på Viralgranskarens sajt: ”Jag skiter i om det är sant! Det är ändå förjävligt!” Det kanske ligger nära till hands att skratta åt sådan dumhet – vi kallar dem ofta ”troll” eller ”svansen” idag –men jag tror att det är farligt att håna för då tappar vi kompassriktningen att vara ett bibliotek för alla. Vem ger mig rätt att kalla den mannen rasist? Hur vet jag att han är det? Han kanske bara är rädd och känner att han tycker om sitt hemland.

Två goda exempel på hur vi ger invandringmotståndets röster onödig uppmärksamhet gavs av Kristiansands folkbibliotekschef Anne Kristin Undlien och Bokmässans vd Maria Källson. Två starka kvinnor, märkbart utmattade av att ha befunnit sig i skottlinjen mellan personlig välvilja å ena sidan och invandringsmotstånd å den andra. 

Tumyr-affären 

Anne Kristin Undlien fick i november 2013 en skriftlig ansökan från Arne Tumyr om att föreläsa. Tumyr är medlem i SIAM ”Stopp islamiseringen av Norge”. Hon avslog ansökan på grund av att hon inte tyckte att programmet uppfyllde riktmärkena allsidighet och kvalitet utan enbart aktualitet. Dessa är de tre riktmärken som den norska bibliotekslagen anger. Tumyr överklagade och en utdragen rättssak drevs i gång. Förra året prövade Sivilombudsmannen ärendet igen, och efter denna instans uttalande om att programbeskrivningen inte kunde klassas som hets mot folkgrupp kände sig bibliotekschefen tvungen att ändra sitt beslut. Men hon ville inte att Tumyr skulle få framträda oemotsagd. Nu ska Tumyr hålla program tillsammans med en motröst i september i år.

Nya Tider på bokmässan

Bokmässans vd Maria Källson ändrade som bekant sitt besked till kändisutställaren på Bokmässan 2017 Nya Tider om att de inte var välkomna. Ett första avtal om medverkan gick inte att ändra. De ställde som ni minns ut. För detta har Källson mött massiv kritik från bokbranschen. När hon mötte europeiska bokmässearrangörer i Frankfurt i oktober blev hon stöttad i att hon gjort rätt som inte drivit saken vidare mot Nya Tider: de europeiska arrangörer hon träffade hade välkomnat dem eftersom motsatsen skulle främja martyrskap och offerkänsla.

Låt oss som jobbar i biblioteken fortsätta att tala om dagens utmaningar i vårt gemensamma, sekulära samhälle – låt oss ”brottas med uppdraget” som bibliotekschefen i Uppsala Johanna Hansson kallade sin välbalanserade föreläsning. Hennes berättelse om två samtal hon haft med två Uppsalabor illustrerade fint att vi måste göra upp med förenklande grupperingar: En gråtande invandrarkvinna bad henne om att inte ställa in ett föredrag för ”då blir det censur som i mitt hemland” och en man som var orolig för ökande antal invandrare ville ändå ställa upp och möta en invandrare öga mot öga i kampanjen ”Låna en Uppsalabo”. Uppdraget är att prioritera individers berättelser, inte gruppers. I urvalsarbetet är det inte de enskilda titlarna vi behöver vara ängsliga över, en professionell hållning är att se kvalitet i ett allsidigt utbud.

Ida Westin, bibliotekarie och kulturskribent. 

0 kommentarer

Senaste nytt

Nyheter

Startar bibliotek för social rättvisa

Organisationen Helamalmö startar sitt andra bibliotek. Ambitionen är samarbeta med universitetsbibliotek runtom i landet. ”När nya rapporter kommer så ska man kunna läsa dem hos oss”, säger verksamhetsledaren Nicolas Lunabba.

28 mar 2023 • 2 min

Debatt

Behövs folkbibliotekens eget museum?

Trots uppmärksamhet och uppskattning är framtiden för Biblioteksmuseet i Borås oviss. Det behövs bidrag till drift och fler engagerade individer – "och det brådskar", skriver Biblioteksmuseiföreningens ordförande Tommy Olsson.

27 mar 2023 • 3 min

Nyheter

Ovanligt med politisk inblandning – men oron finns

Björn Orring, Ulf Dernevik och Anna Troberg är nöjda med svaren de fick från regeringsföreträdarna om armlängds avstånd. Och en undersökning som Biblioteksbladet har gjort visar att det, än så länge, är ovanligt att politiker blandar sig i biblioteksverksamheten. Men oro finns för framtiden.

23 mar 2023 • 2 min

Krönika

Digitalt landskap kräver debatt och samverkan

Bibliotekens närvaro på Tiktok blottar en konflikt mellan tillgänglighet och skydd av människors integritet. Hur ska detta hanteras? Svaret ligger inte alltid i att göra mer av samma, utan det måste också vara möjligt att göra nytt, skriver digitaliseringsexperten Carl Heath.

17 mar 2023 • 2 min