Nej, källkritik är inte odemokratiskt

9 maj 2018 • 2 min

När vetenskapsmanifestationen March for science trampade fram längs Stockholms gator den 14 april gick demonstranterna under kampanjmantrat ”Hur vet du...

Bild Sandra JohnsonNär vetenskapsmanifestationen March for science trampade fram längs Stockholms gator den 14 april gick demonstranterna under kampanjmantrat ”Hur vet du det?” – ”en fråga för en smartare valrörelse”. Med kampanjen vill man hjälpa både politiker och väljare till en sannare bild av verkligheten: att inte lägga för stor vikt vid lösryckta siffror utan titta på utvecklingen i sin helhet. Att inte dra förhastade slutsatser utan fundera noga över vilka slutsatser som egentligen går att dra utifrån de uppgifter som presenteras. Kampanjen vill också att vi ska fortsätta att fråga tills vi förstår. 

I det här numret tar vi tillsammans med Svensk biblioteksförening tempen på några av branschens hetaste valfrågor. Det handlar om bemanningen av skolbiblioteken, om läsfrämjande för unga och om bibliotekens roll när det gäller källkritik och informationskunskap. Det handlar om schemat för implementering av öppen vetenskap, om det kommande upphovsrättsdirektivet och om myndigheternas informationsförsörjning.  

Den sittande regeringen har gjort flera insatser på biblioteksområdet under mandatperioden och det syns i flera av svaren att frågorna stötts och blötts och att kunskapen om biblioteksutvecklingen därmed växt just ”i sin helhet” . Överlag finns i enkätsvaren en samsyn på bibliotekens uppgift och i de flesta fall en ambition att verka för utveckling och likvärdig tillgång.

Men här finns också ett parti vars politik avviker skarpt från de andras och det är Sverigedemokraterna. Här finns inga ambitioner att bemanna skolbiblioteken. Tvärtom anser de det ”orimligt” att försöka. Och när det kommer till källkritik lämnar partiet ett häpnadsväckande svar. Sverigedemokraterna tycker att det är ”odemokratiskt” om bibliotek gör bedömningar av källors trovärdighet. Att ”en bibliotekarie ska tala om för allmänheten vad som är sant eller inte av det som ligger på bibliotekshyllan för närmast tankarna till det gamla DDR”, skriver partiet. Får personalen ens upplysa om att Johannes Anyurus De kommer att drunkna i sina mödrars tårar är fiktion, undrar man. 

[fakta id=”17911″]

Detta och mycket annat ska vi prata om på Biblioteksdagarna i Stockholm som går av stapeln den 16 och 17 maj. Bland annat kommer svaret på #Hurvetdudet-kampanjens böner i form av en person som gjort sig känd för att leverera vederhäftiga fakta om världens utveckling på ett sätt som alla kan förstå: Anna Rosling Rönnlund. Henne har vi intervjuat på sidorna 28-29 och hon är också en av huvudtalarna på Biblioteksdagarna.
Vi ses där! 

0 kommentarer

Senaste nytt

Nyheter

Startar bibliotek för social rättvisa

Organisationen Helamalmö startar sitt andra bibliotek. Ambitionen är samarbeta med universitetsbibliotek runtom i landet. ”När nya rapporter kommer så ska man kunna läsa dem hos oss”, säger verksamhetsledaren Nicolas Lunabba.

28 mar 2023 • 2 min

Debatt

Behövs folkbibliotekens eget museum?

Trots uppmärksamhet och uppskattning är framtiden för Biblioteksmuseet i Borås oviss. Det behövs bidrag till drift och fler engagerade individer – "och det brådskar", skriver Biblioteksmuseiföreningens ordförande Tommy Olsson.

27 mar 2023 • 3 min

Nyheter

Ovanligt med politisk inblandning – men oron finns

Björn Orring, Ulf Dernevik och Anna Troberg är nöjda med svaren de fick från regeringsföreträdarna om armlängds avstånd. Och en undersökning som Biblioteksbladet har gjort visar att det, än så länge, är ovanligt att politiker blandar sig i biblioteksverksamheten. Men oro finns för framtiden.

23 mar 2023 • 2 min

Krönika

Digitalt landskap kräver debatt och samverkan

Bibliotekens närvaro på Tiktok blottar en konflikt mellan tillgänglighet och skydd av människors integritet. Hur ska detta hanteras? Svaret ligger inte alltid i att göra mer av samma, utan det måste också vara möjligt att göra nytt, skriver digitaliseringsexperten Carl Heath.

17 mar 2023 • 2 min