”Varför avfärda e-legitimationer?”

21 feb 2017 • 3 min

Uppgiften att utfärda e-legitimationer passar väl in i bibliotekens digitala uppdrag, skriver Birgitta Hellman Magnusson, bibliotekschef i Motala. Hon tycker att kampen bör föras mot den förlegade bilden av biblioteken – inte mot rollen att bära viktiga samhällsfunktioner.

Bankid_debatt
Birgitta Hellman Magnusson är bibliotekschef i Motala kommun. Foto till höger: Susanne Kastbom

 

Replik i debatten om e-legitimationer och legitimationskontroll på bibliotek

Jag förstår inte varför styrelsen för Biblioteksföreningen i Stockholm/Uppsala/Gotland så snabbt avfärdar tanken på att biblioteken skulle kunna utfärda e-legitimationer. Varför denna rädsla för ett nytt uppdrag som skulle kunna tillföra biblioteken nya resurser och stärka vårt samhällsuppdrag?

En av bibliotekens kärnuppgifter är att hjälpa människor att skaffa den kunskap och information som de behöver. Det är inte bara bokkunskap människor behöver hjälp med, utan i dag handlar det mer om att kunna hjälpa våra besökare att både hantera och navigera rätt i den digitala informationsvärlden. Vi ska enligt bibliotekslagen hjälpa människor med informationstekniken för bland annat kunskapsförmedling, och det vet alla som jobbar på bibliotek att det handlar om allt från att skaffa e-post, skanna, bifoga filer, söka rätt på information, få i gång sin padda, hjälpa till med en krånglig inloggning, fylla i blanketter, skriva ut från nätet och hantera olika e-tjänster.

Vi kämpar dagligen för att förändra bilden av folkbiblioteket som en plats där du bara lånar böcker. Bilden av det traditionella lånebiblioteket sitter fortfarande djupt hos många av dagens politiker. Berättelsen om det moderna biblioteket behöver målas i så många fler färger. Mötesplatsen. Integration. Upplevelser. Lärande. Eget skapande. Fysiskt och digitalt. High tech. Digital kompetens.

Biblioteket är inte bara bokhyllor fyllda med böcker och andra medier, och ett rum för tidningsläsning. Biblioteket är också en fysisk plats där människor kan använda sig av modern informationsteknik för att komma åt digital information och använda sig av olika tjänster på internet. Detta eftersom biblioteken erbjuder fri tillgång till publika datorer, internet, wifi, headset, skanner, skrivare, kopiator, studieplatser, grupprum och ibland även fullt utrustade datasalar/studierum. På biblioteket finns även kompetent personal som kan hjälpa människor med både boktips och digital handledning. Ett unikt koncept som behöver kommuniceras bättre så vi får tillräckligt med resurser för att utföra vårt viktiga jobb.

I dag riskerar stora grupper att hamna utanför den digitala utvecklingen. Många människor känner sig inte delaktiga i det digitala samhället. Här spelar biblioteken en otroligt viktig roll när det gäller att arbeta för ökad digital delaktighet i alla samhällsgrupper. Digitaliseringskommissionen tycker att det är en demokratisk rättighet att alla människor ska kunna använda sig av digital samhällsservice. Man har därför föreslagit att det ska inrättas kommunala digitala servicecenter, där man kan få hjälp med digitala frågor, förslagsvis på biblioteken. Statliga pengar skulle följa med ett sådant uppdrag.

Biblioteksföreningen har uttryckt sitt stöd för ett sådant förslag. Och Kungliga biblioteket har till och med insisterat på att det är just biblioteken, och inte andra kommunala aktörer, som ska ha dessa digitala servicecenter, med hänvisning till att biblioteken redan har i uppdrag att hjälpa människor med detta. Steget till att ett digitalt servicecenter, inrymt på biblioteket, skulle kunna utfärda statliga e-legitimationer är inte långt. Varför skulle det vara så konstigt? En sådan e-legitimation blir ju själva inträdesbiljetten till den digitala världen för alla människor. Och legitimationskontroller gör vi redan i dag. Du kan inte få ett lånekort utan att legitimera dig, med undantag om du är papperslös för då hjälper biblioteken till att ordna det provisoriskt.

Jag har därför svårt att förstå upprördheten som kom till uttryck i debattartikeln som utlöste denna ”debatt”. Tyvärr finns det en stor risk att det nu leder till att Sunet och SKL alldeles för snabbt stänger dörren för den möjligheten. Tvärtom ser jag att det finns en möjlighet att stärka bibliotekets samhällsuppdrag om vi får i uppgift att utfärda statliga e-legitimationer. Förutsatt naturligtvis att det skulle följa med statliga pengar till bemanning och mer resurser i form av digital infrastruktur till biblioteken. Det skulle kunna fungera som en ögonöppnare för många kommunala politiker, som då bättre skulle förstå vilken viktig roll biblioteken har för att få fler människor digitalt delaktiga.

Birgitta Hellman Magnusson, bibliotekschef Motala kommun

Läs mer:

Debattinlägg: Ska biblioteken verkligen utfärda e-legitimationer?

Svar på debattinlägget ovan: Nej, biblioteken ska inte utfärda e-legitimationer

0 kommentarer

Senaste nytt

Kommentar

"Tystnaden är ett sjukdomstecken"

Många har hört av sig efter en artikel om att bibliotekspersonal sällan tillåts läsa på arbetstid. "Vittnesmålen ger bilden av arbetsplatser där det straffar sig att tala klarspråk", skriver Biblioteksbladets chefredaktör Thord Eriksson.

4 okt 2022 • 2 min

Reportage

Omöjligt uppdrag?

Svenskarnas läsande är ständigt föremål för bekymrade utredningar och politiska satsningar. Men trots alla ansträngningar är trenden negativ, särskilt bland unga. Hur ska det skrivna ordet vinna fler människors uppmärksamhet?

30 sep 2022 • 9 min

Nyheter

Retoriken som tystar röster

Hur gör man när den som använder sig av hatretorik anklagar sina kritiker för samma sak? Och hur kombinerar man yttrandefriheten med kampen mot hatretorik?

29 sep 2022 • 3 min