Riskbedömningar saknades på biblioteken i Stockholm

24 apr 2020 • 2 min

Efter en inspektion konstaterade Arbetsmiljöverket att det saknades lokala riskbedömningar på folkbiblioteken i Stockholms stad. I ett föreläggande kräver myndigheten att eventuella kontakter med coronasmittade ska riskbedömas på samtliga bibliotek.

Eventuell kontakt som personalen kan ha med personer som misstänks vara smittade av covid-19 ska undersökas och riskbedömas på samtliga bibliotek i Stockholm, kräver Arbetsmiljöverket.

Föreläggandet är kopplat till vite på 100 000 kronor som kan dömas ut i det fall kraven inte uppfylls. Stockholms stad har svarat Arbetsmiljöverket i tid, men myndigheten har ännu inte hunnit ta ställning till om svaret är tillräckligt.

– Jag tror att vi kommer gå igenom det nästa vecka, säger Jenny Bengtsson, handläggare på Arbetsmiljöverket.

Bakgrunden till inspektionen var det skyddsombudsstopp som gjordes den 27 mars.

– Jag fick rapporter från flera skyddsombud att begärda åtgärder inte genomfördes och att besökare inte höll avstånd. Det förekom trängsel, städningen fungerade inte som den skulle och skyddsutrustning saknades, säger Einar Ehn-Briem, huvudskyddsombud på Stockholms stadsbibliotek.

Han stoppade allt arbete, men efter en inspektion som gjordes samma dag beslutade Arbetsmiljöverket att arbetet kunde fortsätta. Men myndigheten gav alltså arbetsgivaren ett föreläggande om att göra riskbedömningar på varje enskilt bibliotek. Inspektörerna var inte på plats på biblioteken, utan genomförde inspektionen digitalt på grund av coronasmittan.

Einar Ehn-Briem arbetar på Vällingby bibliotek som hör till samma enhet som Brommaplans bibliotek där den man som dog i covid-19 arbetade. Enligt Einar Ehn-Briem är det dock inte känt om mannen smittades på jobbet.

– Han arbetade med bokuppsättningar och hade hand om reservationer. Mig veterligen arbetade han inte särskilt mycket publikt utom att han rörde sig i stora hallen.

Dödsfallet har lett till viss oro i organisationen, berättar han vidare.

– Förutom att många blev väldigt ledsna är de så klart oroliga för att själva smittas och föra smittan vidare. Det är en generell oro.

En bakgrund till skyddsombudsstoppet i Stockholm var också den då pågående diskussionen om huruvida biblioteken skulle vara fortsatt öppna eller inte.

– Arbetsgivaren hade förmedlat flera gånger att biblioteken inte skulle stänga. Det var en diskussion som pågick och vi ville se vad Arbetsmiljöverket ansåg, om det förelåg en allvarlig risk för hälsa att arbeta i verksamheten, säger Einar Ehn-Briem.

Som skyddsombud anser han att det är svårt att hålla biblioteken öppna under pandemin.

– Jag tycker att biblioteken är en samhällsviktig funktion, men i vissa fall tycker jag att man bör iaktta en försiktighetsprincip och stänga, säger han.

– Jag utgår från att biblioteken har fungerat som smittspridare och jag anser att det finns en risk.

Situationen har dock blivit bättre, säger han. Det kommer färre besökare och de håller avstånd, även om vissa situationer fortfarande uppstår.

Enligt Einar Ehn-Briem är ett tiotal av cirka 40 bibliotek i Stockholms stad öppna. När skyddsombudsstoppet gjordes var ungefär hälften av alla bibliotek fortfarande öppna.

Elisabeth Aquilonius, biträdande stadsbibliotekarie, förklarar att lokala risk- och konsekvensanalyser har gjorts på respektive bibliotek sedan föreläggandet kom.

0 kommentarer

Senaste nytt

Ledare

Omfamna, bemästra och använd AI

Bilderna i nya numret av Biblioteksbladet är AI-genererade. Skulle tidningen även kunna skrivas av en chatbot? "Svaret är nej, men jag ändrar mig kanske om någon lyckas instruera en AI att skriva texter som berör på samma sätt som Annika Nordenskiölds bilder", skriver Thord Eriksson.

30 nov 2023 • 2 min

Digitalisering

Gammal data hotas av utrotning

Med språk hämtat från naturvetenskapens larm om utsatta djurarter listar Digital Preservation Coalition hotade ”digitala arter”. Några är på väg att försvinna, andra är redan så gott som borta – och följderna är förödande, varnar organisationen.

28 nov 2023 • 3 min