nr 09 / 2006

10 sep 2006

Biblioteksbladet nr 9 2006 Konferens om nytt klassifikationssystemDebatt och kommentar om RFIDUtblick om norska biblioteksutredningen

Senaste nytt