Replik: Missriktad uppläxning av journalister

9 maj 2023 • 3 min

Dokumentären om Estonia sprider konspirationsteorier och är så spekulativ att det vore konstigt om journalistkåren skulle stå bakom den, skriver Lotten Kalenius, sekreterare i styrelsen för Vetenskap och Folkbildning, i en replik till Thord Erikssons ledare om pressfrihet.

Lotten Kalenius, sekreterare i styrelsen för Vetenskap och Folkbildning.

På pressfrihetens dag uttryckte Thord Eriksson, chefredaktör för Biblioteksbladet, oro för journalisters förutsättningar att utöva sitt yrke.

Vetenskap och Folkbildning (VoF) höjde ett skeptiskt ögonbryn när Thord valde att exemplifiera tendensen med det faktum att journalisten Henrik Evertsson fällts i två rättsliga instanser för brott mot gravfridslagen.

Det eventuella brottet i fråga är dock gentemot 1995 års gravfridslag vid Estonias vrak, så kopplingen gentemot spionerilagen är lite oklar. VoF ser även en förståelig anledning till att journalister inte står på barrikaderna för pressfriheten i detta fall. Vill de associeras med vad Evertsson kallar för journalistik?

Han har alltså dömts för att ha dykt på ett vrak som är skyddat av gravfrid. Det utmynnade i den spekulativa dokumentären Estonia – fyndet som ändrar allt. Thord menar här att en journalist blir förföljd för att ha gjort sitt jobb. Han slätar nästan över kritiken mot dokumentären om att den sprider konspirationsteorier genom att tillägga att den ”dessutom är lite för effektfullt berättad”.

För tydlighetens skull är det alltså brott mot gravfridslagen som Evertsson står till svars för. Den journalistiska intentionen bedömdes vara en förmildrande omständighet. Thords argument verkar dock vara att det bör vara fritt fram att bryta mot lagar så länge det är i journalistikens namn. (Journalist är för övrigt inte en skyddad yrkestitel.)

Gällande alstrets kvalitet så är det knappast det effektfulla berättandet som är kritikernas problem. Dokumentären går så mycket mot journalistiska grundpelare om sanning och relevans att det vore anmärkningsvärt om yrkeskåren skulle stå bakom den.

VoF reagerade på dokumentären då den förärades ett av branschens mest ansedda priser: Stora Journalistpriset, Årets avslöjande. Som motvikt förärade vi både Evertsson och det årets journalistprisjury Årets förvillarpris. Vår motivering var bland annat att ”en god journalist hade strävat efter att ge allmänheten relevanta fakta”.

Det uppseendeväckande med Thords ledartext är dock att chefredaktören för en branschtidning för de kanske viktigaste folkbildande institutionerna, biblioteken, underblåser den ogrundade uppfattningen att det inte går att ”frigöra sig från misstanken att just den här kontroversiella lagen inte bara kom till av respekt för kvarlevorna efter de omkomna i katastrofen och deras efterlevande, utan att syftet också var att frågor om förlisningen skulle förbli obesvarade.”

Vi avrundar med en pastisch på hans avslutande ord: det borde inte anstå svenska chefredaktörer att underblåsa konspirationsteorier.

Lotten Kalenius,
Vetenskap och folkbildning

Thord Eriksson svarar:

Det här är en enkel princip som Vetenskap och folkbildning uppenbarligen inte står bakom:

Journalister ska tillåtas göra sitt arbete. De ska inte riskera att få sitt material beslagtaget, vilket hade kunnat ske i fallet med Estonia-dokumentären. De ska inte åtalas och dömas för arbetet de gör – och om det sker bör inte omvärlden vara tyst.

Detta var kärnan i min kommentar som publicerades på Pressfrihetsdagen förra veckan.

De svenska, norska, finska, danska och estländska journalistförbunden, den Europeiska journalistfederationen samt Reportrar utan gränser har förvisso protesterat mot åtalet mot upphovspersonerna bakom dokumentären, men annars har tystnaden varit rätt kompakt.

När konsekvenserna av en lagstiftning är att journalister åtalas och döms för att de lägger fram nya fakta (i det här fallet påvisades ett tidigare okänt hål i Estonias skrov) väcker det självklart undran – eller som jag skriver, kanske lite väl tillspetsat: misstankar – om huruvida det finns annat som helst inte ska upptäckas och som journalister ska avskräckas från att ta reda på.

Konspirationsteori? Ja, det kan det helt säkert blomma ut i. Men Vetenskap och folkbildning drar gränsen långt tidigare och tycks anse att vissa tankar inte ens får tänkas.

Thord Eriksson
Chefredaktör och ansvarig utgivare, Biblioteksbladet

1 kommentarer

  1. Nu är jag tyvärr inte alls insatt i sakfrågan kring Estonia och Evertssons arbete, men jag finner det lite beklämmande att Lotten Kalenius tycks anse att äkta journalistik kräver vissa slutsatser. I ett sunt samhälle bör journalister enligt min mening, precis som alla andra, tillåtas ett betydande utrymme för att ha fel. De bör givetvis kritiseras för eventuella brister i sitt arbete, men inte i första taget ges underkänt i själva yrkesrollen och stämplas som ovärdiga att försvaras.

Senaste nytt

BOKMÄSSAN 2023
Nyheter

Så kan biblioteken använda digital teknik

Immersiva medier och VR, är det något för bibliotek att hålla på med? Kan det till och med vara läsfrämjande? Det menar i alla fall Linda Sävhammar från Biblioteksutveckling Östergötland.

28 sep 2023 • 4 min

Nyheter

Konstnärlig frihet ska garantera armlängds avstånd

Skolbiblioteken lyfts som särskilt viktiga i Mats Svegfors förslag om hur kommunerna ska bli mer delaktiga i kulturpolitiken. Och för att garantera armlängds avstånd ska kommunerna, för att kunna dela ut pengar, skriva under på att de respekterar den konstnärliga friheten.

27 sep 2023 • < 1 min

Krönika

AI-frågor till biblioteken

Vad händer med upphovsrätten när ett verk har skapats av artificiell intelligens? Ska AI-genererade verk omfattas av pliktlagstiftningen och aktivt samlas in av nationalbiblioteken? AI ställer biblioteken inför ett antal fundamentala och rent existentiella frågeställningar, skriver Lars Ilshammar.

25 sep 2023 • 2 min

Nyheter

Dyrare att boka författarframträdanden

Författares bokprat blir dyrare när Sveriges författarförbund höjer sin arvodesrekommendation med tusen kronor. ”Författarna måste kunna leva på sitt arbete", säger förbundets ordförande Grethe Rottböll som inte oroar sig över hur höjningen tas emot av biblioteken.

22 sep 2023 • 2 min