Skolbibliotek

Skolbibliotekarien står inför ett vägval

14 dec 2021 • 2 min

Lärare och skolbibliotekarier måste börja samarbeta mer. "Antingen omfamnar man det nya, eller så söker man sig till andra roller i biblioteksvärlden", skriver Sofia Malmberg.

Sofia Malmberg: ”Skolbibliotekarien behöver inta en pedagogisk roll i klassrummet och bli en del av skolans systematiska kvalitetsarbete för att öka elevernas måluppfyllelse.” Foto: Ylva Sundgren

I skolbiblioteksvärlden väntar vi otåligt på att regering och riksdag ska komma till beslut om de förslag som formulerades i utredningen Skolbibliotek för bildning och utbildning. Om lagstiftaren går på utredarens linje kommer skolbibliotekarien att definieras som en del av skolans pedagogiska personal. Då förväntas skolbibliotekarien aktivt bidra till att öka elevernas måluppfyllelse i samtliga ämnen.

Det är både en utmaning och en möjlighet, beroende på hur man förhåller sig till förändringar och till sin professionsroll. Visst finns det skolbibliotekarier som åtminstone till viss del redan arbetar på det sättet, medan det för andra är ett åtminstone delvis nytt sätt att förhålla sig till sitt uppdrag.

Hur blir man en integrerad del av lärarnas arbetslag? Hur bygger man upp ett välfungerande samarbete? Vilka framgångsfaktorer finns det och vad bör man absolut undvika? Hur samarbetar man med lärare i ämnen som till exempel matematik, där det inte finns en tradition av samarbete med skolbiblioteket att falla tillbaka på? Och vilka initiativ behöver man ta för att bli en del av det systematiska kvalitetsarbetet?

Lärare och skolbibliotekarier kommer från olika föreställningsvärldar och har därför världsbilder som delvis skiljer sig åt. Nu behöver de här två världarna mötas – vilket kan vara en utmaning för båda professionerna. I många sammanhang kommer lärare och skolbibliotekarier att behöva prova sig fram till hur deras samarbete kan organiseras och hur det ska utformas.

Lärare och skolbibliotekarier kommer från olika föreställningsvärldar och har därför världsbilder som delvis skiljer sig åt

Jag tror att vi med stormsteg närmar oss den skiljelinje där man som skolbibliotekarie måste göra ett val. Antingen omfamnar man som skolbibliotekarie det nya – med de utmaningar och svårigheter det innebär. Eller så söker man sig till andra typer av uppdrag inom biblioteksvärlden.

Man kan, med all rätta, hävda att det inte var det här man utbildade sig till en gång i tiden. Professionen har genomgått en stor förändring de senaste åren och alla trivs inte med den rollen.

Personligen lägger jag ingen värdering i det, allt förändras över tid. Det nya uppdraget kräver ett betydligt större mått av initiativtagande och utåtriktat arbete där man medverkar i hela processen kring elevers lärande. Skolbibliotekarien behöver inta en pedagogisk roll i klassrummet och bli en del av skolans systematiska kvalitetsarbete för att öka elevernas måluppfyllelse.

Jag har lika mycket respekt för dem som väljer andra professionella vägar som för dem som väljer att ta sig an de nya utmaningarna. Om man vill och vågar så öppnar sig en helt ny värld för en.

Säkerligen kommer det att finnas en hel del mindre lyckade steg på vägen, det är oundvikligt, men det kommer i slutändan att löna sig. Inte bara för skolbibliotekariens professionella utveckling, utan också för eleverna som får en helt annan utväxling av sin skolbibliotekarie.

Hälften vågat, hälften vunnet!

Sofia Malmberg
Produktägare för skolbibliotekstjänster på BTJ, med lång erfarenhet av att arbeta som skolbibliotekarie och samordnare för skolbibliotek samt en del av juryn för DIK:s utmärkelse ”Skolbibliotek i världsklass”. Aktuell med boken ”Skapa nya vägar : så kan lärare och skolbibliotekarier samarbeta” (BTJ Förlag).

6 kommentarer

 1. Ibland känns bibliotekarie-kåren något ojämn. Ena halvan är jättepå och andra halvan tycker att allt annat än samma bokprat år efter år är för svårt och jobbigt (särskilt pedagogik, MIK och digitalisering). Jag blir lika irriterad varje gång jag träffar en ”nej-det-går-inte-iotekarie” som sitter som en stoppkloss för andra som vill jobba pedagogiskt med våra spetskompetenser i klassrummen och de som förlorar på det är våra elever.

  Den som vill hänga med i den här utvecklingen kommer också ha verktyg att tillgå och därför vill jag skriva: The one who stays behind – is left behind.

  1. PS! Med risk för att min kommentar hamnar under andras kommentarer i flödet – och att det då ser ut som om jag instämmer i vad föregående talare sagt 🙂 – ändrar jag min kommentar med följande tillägg 🙂
   ”Håller fullkomligt med dig, Sofia.”
   /Monica

 2. Det viktiga är också att ställa dåliga rektorer inför faktum och byta skola eller söka sig till en annan kommun/ annan arbetsgivare.

  Med en bra skolledning är man en del av arbetslaget/arbetslagen, en självklar del i kvalitetsarbetet, en viktig motor för elevernas måluppfyllelse och en självklar person i olika lärares klassrum.

  Man har också möjlighet att prova nya saker och få tid att sätta skolledningen in i vad man jobbar med och varför. Vilken kompetens man har.
  En del av oss är där.

 3. Dags att uppvärdera lärarbibliotekarierna!
  Jobbat som lärare sen 1977 och dessutom skolbibliotekarie sen 1988. Kunskaper om skolans styrdokument och erfarenhet som skolbibliotekarie och lärare är en tillgång i samarbetet för att höja elevernas måluppfyllelse.
  Värna om lärarbibliotekarierna!

  1. Det finns många superduktiga lärarbibliotekarier som gör ett fantastiskt jobb med det läsfrämjande arbetet i klassrummet typ en bok som man kör i helklass på ett pedagogiskt sätt. Dock är min erfarenhet att lärarbibliotekarier saknar den bredd som utbildade bibliotekarier har avseende kunskap om MIK och informationssökning, ta fram lämplig skönlitteratur OCH facklitteratur, boktips, inköp, hantverket i biblioteket med exponering av böcker, ordning och reda i hyllorna, i bibliotekssystem och på webben med mera. Tyvärr har jag dessutom upplevt att lärarbibliotekarier ser ner på oss bibliotekarier, vår utbildning och det många gånger osynliga (osynliggjorda?) men kvalificerade arbete vi gör i biblioteksrummet. Har inte hört en enda lärarbibliotekarie som sagt något positivt om oss bibliotekarier eller varit ödmjuk nog att erkänna att även bibliotekarier har något att erbjuda än mindre att det skulle kunna finnas något som vi faktiskt kan bättre än lärare. Trist men sant…

Senaste nytt

Digitalisering

Skrytsam AI för dialog med ungdomar

Uno är lite som Karlsson på taket; skämtsam, skrytsam och allmänt dryg. Personligheten på Tiotrettons nya AI-robot är väl uttänkt, för betona för ungdomarna att allt som kommer från robotar inte är att lita på.

5 jun 2023 • 3 min

Nyheter

Skarpt och smart eller ett övertramp?

"Sista veckan innan löning! Vi har fyllt på skåpet i entréhallen med utgallrade böcker", skrev Högsbo bibliotek på Instagram intill en bild av böcker av Lena Andersson som sorterats ut. En oskyldig kommentar till författarens uppmärksammade artikel om hungrande barn? Eller ett oförsvarligt agerande av ett folkbibliotek?

25 maj 2023 • 4 min

Nyheter

Många biblioteksanställda kritiska till anmälningsplikt

En stor del av de som är anställda på bibliotek är mycket kritiska till Tidöförslaget om att offentliganställda ska vara skyldiga att anmäla papperslösa. Fackförbundet Dik har frågat sina medlemmar och bara en liten del av de svarande tycker att förslaget är bra.

24 maj 2023 • < 1 min

Nyheter

Tryckfrihetsförordningen blir världsminne

Unesco har utsett tryckfrihetsförordningen till världsminne. Den var den första i världen att reglera rätten att uttrycka sig fritt och ta del av allmänna handlingar. Det unika källmaterialet finns bevarat på Kungliga biblioteket och på Riksarkivet.

22 maj 2023 • 2 min

Krönika

Förskönande bild av bibliotek i totalförsvaret

Diskussionen om bibliotekens roll i totalförsvaret tenderar att bli förskönande. Det är viktigt att stå tryggt med fötterna i sin egen verklighet. Hur andra valt att organisera sig är inget facit, skriver Helene Öberg, ordförande i Svensk biblioteksförening.

22 maj 2023 • 2 min