Hata alla är okej

20 sep 2016 • 2 min

”Ut med packet! Ut med packet! Ut med packet!” Ett hundratal uniformerade män med flaggor och sköldar vrålade av sina...

Bild: Sandra Johnson
Foto: Sandra Johnson

Ut med packet! Ut med packet! Ut med packet!” Ett hundratal uniformerade män med flaggor och sköldar vrålade av sina lungors fulla kraft på Hagavägen i Borlänge den 1 maj. Vem som var packet talade de inte om. Det är nämligen förbjudet.

Man kan ju säga som ledarskribenten Gabriel Ehrling på Dalarnas tidningar sa till mig, att det är majoriteten de högerextrema vänder sig emot. Ändå var jag, medan den kompakta aggressiviteten fick rädslan att pulsera med varje hjärtslag, rätt säker på att det inte var jag som riskerade något när poliserna gått hem. Skulle någon åka på stryk var det nog istället någon som avvek synligt, troligen genom sin hudfärg. Mer än två tredjedelar av de cirka 6 000 hatbrott som årligen anmäls i Sverige uppges ha rasistiska eller främlingsfientliga motiv, enligt Brottsförebyggande rådet (2015).

Men Nordiska motståndsrörelsens demonstration låg inom yttrandefrihetens gräns. Den stred inte mot någon lag. Polisen skyddade den mot motdemonstranter.

De senaste veckorna har samtalet om yttrandefrihet upptagits av högerextrema tidskriften Nya tiders medverkan, icke-medverkan och medverkan igen på Bok & bibliotek. Goda och dåliga argument har förts fram för alla tänkbara ståndpunkter. Frågan är svår.

Tidskriftens publiceringar rör sig inom lagens ramar även om de ibland balanserar precis på gränsen.

Men just när det gäller yttrandefriheten utmärker sig den extremhöger som Nya tider tillhör. I Myndigheten för kulturanalys rapport Hotad kultur? från april uppgav 19 procent av författarna att de utsatts för hot eller trakasserier med koppling till deras yrkesutövning under det senaste året. I de fall då de drabbade uppfattat att förövaren hade politiska motiv var högerextrema/rasistiska motiv vanligare än andra.

Det är inte sällan ni som jobbar på biblioteken som har den delikata uppgiften att garantera yttrandefriheten i praktiken. Det är ni som både bevarar och lämnar ut de verk som skapats under lagens skydd. Som möter ifrågasättanden och kritik.

Nu bedömer både Säpo och polismyndigheten att extremrörelserna i Sverige sedan ett år tillbaka ökat sin opinionsbildande aktivitet. Det syns och det kommer att synas i de offentliga rummen. Och det blir en alltmer utsatt roll att utöva gränssättningen för demokratin och yttrandefriheten. I botten på alltihop ligger demokratins grundval: alla människors lika värde.

Vi hoppas att det här numret ska ge inspiration och kraft till er som står vid diskarna. Kanske kan vi göra mer? Hör gärna av er till redaktionen med förslag.

0 kommentarer

Senaste nytt

Digitalisering

Skrytsam AI för dialog med ungdomar

Uno är lite som Karlsson på taket; skämtsam, skrytsam och allmänt dryg. Personligheten på Tiotrettons nya AI-robot är väl uttänkt, för betona för ungdomarna att allt som kommer från robotar inte är att lita på.

5 jun 2023 • 3 min

Nyheter

Skarpt och smart eller ett övertramp?

"Sista veckan innan löning! Vi har fyllt på skåpet i entréhallen med utgallrade böcker", skrev Högsbo bibliotek på Instagram intill en bild av böcker av Lena Andersson som sorterats ut. En oskyldig kommentar till författarens uppmärksammade artikel om hungrande barn? Eller ett oförsvarligt agerande av ett folkbibliotek?

25 maj 2023 • 4 min

Nyheter

Många biblioteksanställda kritiska till anmälningsplikt

En stor del av de som är anställda på bibliotek är mycket kritiska till Tidöförslaget om att offentliganställda ska vara skyldiga att anmäla papperslösa. Fackförbundet Dik har frågat sina medlemmar och bara en liten del av de svarande tycker att förslaget är bra.

24 maj 2023 • < 1 min

Nyheter

Tryckfrihetsförordningen blir världsminne

Unesco har utsett tryckfrihetsförordningen till världsminne. Den var den första i världen att reglera rätten att uttrycka sig fritt och ta del av allmänna handlingar. Det unika källmaterialet finns bevarat på Kungliga biblioteket och på Riksarkivet.

22 maj 2023 • 2 min

Krönika

Förskönande bild av bibliotek i totalförsvaret

Diskussionen om bibliotekens roll i totalförsvaret tenderar att bli förskönande. Det är viktigt att stå tryggt med fötterna i sin egen verklighet. Hur andra valt att organisera sig är inget facit, skriver Helene Öberg, ordförande i Svensk biblioteksförening.

22 maj 2023 • 2 min