Hata alla är okej

20 sep 2016 • 2 min

”Ut med packet! Ut med packet! Ut med packet!” Ett hundratal uniformerade män med flaggor och sköldar vrålade av sina...

Bild: Sandra Johnson
Foto: Sandra Johnson

Ut med packet! Ut med packet! Ut med packet!” Ett hundratal uniformerade män med flaggor och sköldar vrålade av sina lungors fulla kraft på Hagavägen i Borlänge den 1 maj. Vem som var packet talade de inte om. Det är nämligen förbjudet.

Man kan ju säga som ledarskribenten Gabriel Ehrling på Dalarnas tidningar sa till mig, att det är majoriteten de högerextrema vänder sig emot. Ändå var jag, medan den kompakta aggressiviteten fick rädslan att pulsera med varje hjärtslag, rätt säker på att det inte var jag som riskerade något när poliserna gått hem. Skulle någon åka på stryk var det nog istället någon som avvek synligt, troligen genom sin hudfärg. Mer än två tredjedelar av de cirka 6 000 hatbrott som årligen anmäls i Sverige uppges ha rasistiska eller främlingsfientliga motiv, enligt Brottsförebyggande rådet (2015).

Men Nordiska motståndsrörelsens demonstration låg inom yttrandefrihetens gräns. Den stred inte mot någon lag. Polisen skyddade den mot motdemonstranter.

De senaste veckorna har samtalet om yttrandefrihet upptagits av högerextrema tidskriften Nya tiders medverkan, icke-medverkan och medverkan igen på Bok & bibliotek. Goda och dåliga argument har förts fram för alla tänkbara ståndpunkter. Frågan är svår.

Tidskriftens publiceringar rör sig inom lagens ramar även om de ibland balanserar precis på gränsen.

Men just när det gäller yttrandefriheten utmärker sig den extremhöger som Nya tider tillhör. I Myndigheten för kulturanalys rapport Hotad kultur? från april uppgav 19 procent av författarna att de utsatts för hot eller trakasserier med koppling till deras yrkesutövning under det senaste året. I de fall då de drabbade uppfattat att förövaren hade politiska motiv var högerextrema/rasistiska motiv vanligare än andra.

Det är inte sällan ni som jobbar på biblioteken som har den delikata uppgiften att garantera yttrandefriheten i praktiken. Det är ni som både bevarar och lämnar ut de verk som skapats under lagens skydd. Som möter ifrågasättanden och kritik.

Nu bedömer både Säpo och polismyndigheten att extremrörelserna i Sverige sedan ett år tillbaka ökat sin opinionsbildande aktivitet. Det syns och det kommer att synas i de offentliga rummen. Och det blir en alltmer utsatt roll att utöva gränssättningen för demokratin och yttrandefriheten. I botten på alltihop ligger demokratins grundval: alla människors lika värde.

Vi hoppas att det här numret ska ge inspiration och kraft till er som står vid diskarna. Kanske kan vi göra mer? Hör gärna av er till redaktionen med förslag.

0 kommentarer

Senaste nytt

Ledare

Omfamna, bemästra och använd AI

Bilderna i nya numret av Biblioteksbladet är AI-genererade. Skulle tidningen även kunna skrivas av en chatbot? "Svaret är nej, men jag ändrar mig kanske om någon lyckas instruera en AI att skriva texter som berör på samma sätt som Annika Nordenskiölds bilder", skriver Thord Eriksson.

30 nov 2023 • 2 min

Digitalisering

Gammal data hotas av utrotning

Med språk hämtat från naturvetenskapens larm om utsatta djurarter listar Digital Preservation Coalition hotade ”digitala arter”. Några är på väg att försvinna, andra är redan så gott som borta – och följderna är förödande, varnar organisationen.

28 nov 2023 • 3 min