Om att inte ge vika inför demokratins fiender

22 sep 2023 • 2 min

En organisation för världens bibliotekarier måste vara ett föredöme. Att Ifla inte klarade det är en stor besvikelse, skriver Helene Öberg, ordförande i Svensk biblioteksförening.

Det senaste året har den internationella biblioteks­föreningen Ifla fått mycket uppmärksamhet. I samband med att generalsekreteraren fick sluta uppdagades brister i transparens, ekonomi och organisationskultur. För ett år sedan skrev Svensk biblioteksförening därför en motion om att Ifla behöver utvecklas inom ”accountability, transparency och integrity”. Motionen fick ett starkt stöd på årsmötet, 888 röster från hela världen ställde sig bakom den. Under vintern såg vi små steg tas i rätt riktning, inte minst för att öka transparensen och förbättra kommunikationen.

Men de försiktigt positiva stegen avbröts av ett kraftigt bakslag när Ifla meddelade att nästa års internationella biblioteks- och informationskonferens Wlic ska hållas i Dubai. När jag skriver det svart på vitt känns det overkligt att en konferens med fokus på bibliotek och fri information kan nämnas i samma mening som Dubai. FN-förbundet beskriver hur demokratin just nu är på tillbakagång i världen. Dubai ligger i Förenade Arabemiraten där mänskliga rättigheter och det demokratiska utrymmet begränsas. Yttrande-, mötes- och föreningsfrihet saknas.
Det går att argumentera för att det är just där en organisation som Ifla ska vara och understödja de goda krafterna. Tyvärr finns det skäl att anta att Förenade Arab­emiraten har en egen agenda med att stå värd för konferensen. I likhet med motiven bakom att stora idrottsmästerskap ordnas i grannländer handlar det om varumärkes­byggande och att få människor att se på landet med mer positiva ögon.

Att Ifla accepterat ett sådant krav och därför planerar en separat konferens för hbtq-frågor vid en annan tidpunkt och på en annan plats är oacceptabelt.

Att en sådan agenda finns bekräftas av informationen om att värdlandet krävt att programmet inte får innehålla några hbtq-punkter eftersom homosexualitet är olagligt.
Att Ifla accepterat ett sådant krav och därför planerar en separat konferens för hbtq-frågor vid en annan tidpunkt och på en annan plats är oacceptabelt. Det är också ett av de skäl till varför föreningen inte kommer att delta på Wlic. Det går heller inte att dela ut föreningens sed­vanliga resestipendier för deltagande eftersom mottagarnas kön eller sexualitet skulle kunna ha betydelse för om de kan resa dit eller inte.
Som sagt, demokratin är på tillbakagång i världen och i många länder, även här i Sverige, utmanas bibliotekens självständighet och människors tillgång till information. Politiker har åsikter om vem som ska få läsa sagor och vilka böcker som ska köpas in. Banned books vinner mark i västländer som USA. I en sådan tid behöver en organisation för världens bibliotekarier bidra med råg i ryggen, och vara ett föredöme som plöjer vägen för andra att följa efter. Att Ifla inte klarade det utan vek ner sig för en stat där homosexualitet är förbjudet och kvinnors rättigheter är begränsade är en stor besvikelse.

0 kommentarer

Senaste nytt

Nyheter

Så ska bokens värde säkras

Politiken bryr sig inte om litteraturen. Det anser Sveriges författarförbund som samlar representanter från litteraturområdet för att stärka branschens intressen.

15 maj 2024 • 2 min

Politik

Få "library lovers" i Sverige

I en ansats att lyfta biblioteksfrågorna har organisationen Public Libraries 2030 utmanat EU-parlamentariker att bli en biblioteksälskare, en "library lover". I Sverige är det bara en politiker som har antagit utmaningen.

7 maj 2024 • 3 min