Sparkrav hotar kultursamverkan

10 feb 2015 • < 1 min

Samverkan i kulturfrågor mellan staten, regionerna och kommunerna hotas av statens fortsatta krav på besparingar. Det anser flera företrädare för...

Samverkan i kulturfrågor mellan staten, regionerna och kommunerna hotas av statens fortsatta krav på besparingar. Det anser flera företrädare för regionerna i en artikel i det senaste numret av Biblioteksbladet.

– Medan regioner och kommuner har ökat sitt stöd till kulturen ganska radikalt, så har staten inte hängt med. Självklart riskerar biblioteken i kommunerna att drabbas när länsbiblioteken får mindre resurser för stöd och utvecklingsarbete, säger ledamoten i regionala utvecklingsnämnden i Region Kronoberg, Gunnar Nordmark (FP).

Han får stöd av Nina Björby (S), ordförande i kulturberedningen i Region Västerbotten, som anser att om samverkansmodellen urholkas ytterligare kommer de regionala företrädarna att göra uppror.

Många kommuner och landsting i landet har under de senaste åren gjort betydande satsningar på olika kulturprojekt, samtidigt som staten inte följt med. Det har fått till följd att statens andel av de pengar som går in i samverkansmodellen minskat.

0 kommentarer

Senaste nytt

Nyheter

Skarpt och smart eller ett övertramp?

"Sista veckan innan löning! Vi har fyllt på skåpet i entréhallen med utgallrade böcker", skrev Högsbo bibliotek på Instagram intill en bild av böcker av Lena Andersson som sorterats ut. En oskyldig kommentar till författarens uppmärksammade artikel om hungrande barn? Eller ett oförsvarligt agerande av ett folkbibliotek?

25 maj 2023 • 4 min

Nyheter

Många biblioteksanställda kritiska till anmälningsplikt

En stor del av de som är anställda på bibliotek är mycket kritiska till Tidöförslaget om att offentliganställda ska vara skyldiga att anmäla papperslösa. Fackförbundet Dik har frågat sina medlemmar och bara en liten del av de svarande tycker att förslaget är bra.

24 maj 2023 • < 1 min

Nyheter

Tryckfrihetsförordningen blir världsminne

Unesco har utsett tryckfrihetsförordningen till världsminne. Den var den första i världen att reglera rätten att uttrycka sig fritt och ta del av allmänna handlingar. Det unika källmaterialet finns bevarat på Kungliga biblioteket och på Riksarkivet.

22 maj 2023 • 2 min

Krönika

Förskönande bild av bibliotek i totalförsvaret

Diskussionen om bibliotekens roll i totalförsvaret tenderar att bli förskönande. Det är viktigt att stå tryggt med fötterna i sin egen verklighet. Hur andra valt att organisera sig är inget facit, skriver Helene Öberg, ordförande i Svensk biblioteksförening.

22 maj 2023 • 2 min