Biblioteken i Västerås identifierade som samhällsviktig funktion

18 mar 2020 • 3 min

Liksom på många andra håll prioriteras digitala tjänster upp på biblioteken i Helsingborg och Västerås. Men i Västerås klassas biblioteken också som samhällsviktig funktion och håller öppet in i det längsta.

Västerås stadsbibliotek. Foto: Pia Nordlander

Kommunernas syn på biblioteken skiftar på olika håll i Sverige. På vissa håll stänger de helt för besökare. Men i Västerås har biblioteken definierats som en samhällsviktig funktion som bör hålla öppet för invånarnas trygghet.

– Biblioteken ska hålla öppet så mycket det bara går för att motverka oro och psykisk ohälsa samt för att främja trygghet, säger stadsbibliotekarie Marie Holmqvist.

– I en krissituation med stor samhällspåverkan har biblioteken identifierats som en avgörande kritisk samhällsverksamhet av staden, säger biträdande bibliotekschef Karin Ramnerö.

Detta i sin tur innebär att om en stor del av personalen på biblioteken insjuknar ska personal plockas in till biblioteken från andra delar i förvaltningen.

Samtidigt förbereder sig biblioteket för mer digitalt arbete och jobbar för att bli mer kreativa digitalt. Budgeten för e-medier utökades förra veckan.

– Det kan komma andra beslut. Än så länge följer vi Folkhälsomyndighetens rekommendation att undvika folksamlingar på 500 personer. Vi flyttar fram invigningen av en biblioteksbuss som skulle ha hållits på lördag, både för att frigöra resurser och för att det finns risk att det skulle bli stort intresse, säger Marie Holmqvist.

Karin Ramnerö och Marie Holmqvist. Foto: privat.

Samtidigt förbereder de sig på nya rekommendationer från myndigheterna.

– I någon mening kommer det nya direktiv varje dag. Vi har planer utifrån olika tänkbara scenarier. Varje dag kommer någon ny info som vi måste förhålla oss till.

Samtidigt finns det personal som är orolig över läget och för att det kommer förkylda besökare till biblioteket. Riktlinjen är att hålla avstånd mellan varandra och personalen funderar på att ha några utlåningsdiskar obemannade och öka telefonservicen.

Personal som tillhör någon av riskgrupperna har fått andra arbetsuppgifter och ska inte behöva vistas ute i biblioteket.

I Helsingborg är digitala tjänster högprioriterade

Telefonjour, digitala biblioteket, digitalt kompetenscetrum och talboksjour är verksamheter som har prioriterats upp på biblioteken i Helsingborg. Allt för att kunna hålla verksamheten i gång även om det kommer nya rekommendationer från Folkhälsomyndigheten.

Catharina Isberg, bibliotekschef i Helsingborg. Foto: Helsingborgs stad

Biblioteken håller öppet så mycket som möjligt, men coronaviruset gör att det kan bli svårt. På onsdagen fattades beslutet att stänga ett av biblioteken på grund av att flera i personalen var sjuka.

– Vi ser att sjuktalen och vab ökar. Det gör att det blir ett mer ansträngt läge, säger Catharina Isberg, bibliotekschef i Helsingborg.

– Vi upprätthåller så mycket som möjligt, men det är verkligen ingen normal situation.

Biblioteken förbereder så mycket digital service som möjligt för besökarna, för att kunna hålla i gång verksamheten.

– Det är det sättet vi kan säkra att vi kan ha öppet. Vi vet inte om det kommer beslut om att vi måste stänga. Vi måste förbereda oss för olika scenarier och vi behöver tänka på nya sätt.

Personalen testar också att sköta olika funktioner hemifrån. Exempelvis talboksjouren och det digitala biblioteket.

Särskilt i tider när många osanna uppgifter sprids om coronaviruset är det viktigt med tillgång till tillförlitlig information, konstaterar Catharina Isberg.

– Om man ska säkra fri åsiktsbildning och deltagandet i det demokratiska samhället är tillgång till information och kunskap av oerhörd vikt. Därför bör vi se hur vi så länge som möjligt kan hjälpa till att säkra tillgången till information som är tillförlitlig, säger hon.

– Den medie- och informationskunnighet som bibliotekspersonalen har är av särskild vikt i det här läget.

Läs mer MSB: ”Biblioteken viktiga ur informationssynpunkt”

0 kommentarer

Senaste nytt

Reportage

Omöjligt uppdrag?

Svenskarnas läsande är ständigt föremål för bekymrade utredningar och politiska satsningar. Men trots alla ansträngningar är trenden negativ, särskilt bland unga. Hur ska det skrivna ordet vinna fler människors uppmärksamhet?

30 sep 2022 • 9 min

Nyheter

Retoriken som tystar röster

Hur gör man när den som använder sig av hatretorik anklagar sina kritiker för samma sak? Och hur kombinerar man yttrandefriheten med kampen mot hatretorik?

29 sep 2022 • 3 min

Nyheter

Om nationalismens påverkan på kulturen

Färre översättningar, mindre utländsk litteratur och stängning av Världskulturmuseet. Det är några, av många, farhågor som en sent insatt panel lyfte på Bokmässan, med anledning av Sverigedemokraternas framgångar i valet.

23 sep 2022 • 3 min

Nyheter

Hur ska bibliotekspersonalen behållas?

Förändrade arbetsuppgifter kan vara en förklaring till att många som arbetar på bibliotek funderar på att byta yrke. Men det behövs också mer resurser och fler yrkesgrupper på biblioteken, konstaterades i ett samtal på Bokmässan.

22 sep 2022 • 2 min

Debatt

Slutreplik: Låt oss mötas och diskutera

Vi vill stötta, men stöttandet måste också få innehålla konstruktiv kritik. Det skriver Linnéa Jönsson och Eleonor Pavlov i sin slutreplik om Malmö stadsbiblioteks ”känsliga ämnen”-koncept.

21 sep 2022 • 4 min