Få folkbibliotek har planer för sommarvärmen

21 jun 2023 • 4 min

Olidligt varmt, kvavt och soligt. Det kan prägla arbetsmiljön på många av landets folkbibliotek i sommar. Är de förberedda för en värmebölja? Biblioteksbladet ställde frågan och svaret visade sig vara nej.

Det ter sig alltmer sannolikt att det återigen blir väldigt varmt i sommar. Biblioteksbladet har gjort en rundfrågning bland landets folkbibliotek för att ta tempen på både arbetsmiljön och vad biblioteksbesökarna kommer att mötas av i sommar. Har de planer för en eventuell värmebölja?

Endast 13 av de 90 folkbiblioteken vi har varit i kontakt med svarade att de hade en plan för att hantera varmt väder, 63 svarade nej och övriga svarade annat. Ett folkbibliotek skrev som svar att vi ”visste inte om detta”, och en chef för ett annat bibliotek skrev till Biblioteksbladet att vi ”har försökt resa frågan men intresset från högre chef är obefintligt”. Ett tredje bibliotek svarade att ”vi har ingen plan för det, men vi har öppet hela sommaren och vet att vår svala miljö uppskattas”.

I både USA och Kanada har just biblioteken omskrivits som svala platser som kan användas som skydd under extremt varma dagar. Det framhålls att biblioteken är trygga, välkomnande och uppskattade. Enligt Biblioteksbladets rundfrågning är det bara ett fåtal folkbibliotek i Sverige som är tillräckligt svala och som kan tjänstgöra som kylcentraler.

I början på juni skickade regeringskansliet ut en uppmaning till landets kommuner om att se över beredskapen inför en eventuell värmebölja. Skrivelsen hänvisar till en utvärdering från värmeböljan 2018 där det framgår att en proaktiv krisberedskap är oerhört viktig för att kunna hantera kriser som uppstår vid extremt varmt väder.

När det är varmt i Mora är det många äldre som uppsöker biblioteket. Här finns ingen handlingsplan för extremväder men biblioteket har luftkonditionering på plan ett.

– Många äldre kommer till oss när det är varmt, de brukar sätta sig på bänken vid entrén och blir sittande extra länge. De brukar säga att det är jobbigt med det varma vädret men när de går igen så ser de ut att må bättre, säger Sonja Viklund, enhetschef kultur och bibliotek.

Sonja Viklund framför Mora kulturhus och bibliotek. Biblioteket är populärt när det är varmt. Många besökare sätter sig på soffan i entrén för att svalka sig en stund. Foto: Privat

Men i andra delar av biblioteket är det svårt att både arbeta och uppehålla sig någon längre stund när det är varmt ute. Blir det extremt varmt i lokalerna skulle Sonja Vidlund gärna vilja att någon i personalen kunde cykla ner till stranden som ligger cirka en kilometer bort, på bibliotekets el-lastcykel. På stranden finns det fullt med barnfamiljer, men utmaningen är att hitta personal som kan avvaras till stranden.

I Karlskrona har det i många år planerats för att bygga ett nytt stadsbibliotek så investeringar i nuvarande lokaler har helt avstannat.

– Vi upplevde 2018 som ett jobbigt år. Det var innan min tid men personalen har berättat att värmen var oerhört påfrestande. Då löstes det med bordsfläktar och glass. Jag hade möte med fastighetsförvaltaren för några veckor sedan och diskuterade just det här med värmen. Det finns mobila kylaggregat som vi kan använda om det blir varmt, säger Kristoffer Hilmersson, tillförordnad avdelningschef biblioteken i Karlskrona.

Kristoffer Hilmersson, tillförordnad avdelningschef på biblioteken i Karlskrona. Foto: Privat

Ventilationen är undermålig och i sommar kan personalens schema komma att ändras för att de ska orka med att jobba om det blir riktigt varmt. Biblioteksledningen kommer att ha en dialog med de fackliga företrädarna och om de inte hittar någon lösning med fastighetsförvaltaren får de eventuellt stänga biblioteket.

Folkbiblioteket i Ulricehamn som inhystes temporärt i sina lokaler 1977 är fortfarande kvar i samma fastighet. Anna-Lena Johansson som är enhetschef för bibliotek och allmänkultur vittnar om att det blir mycket varmt i lokalerna.

Anna-Lena Johansson, enhetschef för bibliotek och allmänkultur i Ulricehamn.

– Vi har ingen AC utan bara fläktar. Ventilationen är inte bra.

Kan ni komma att stänga biblioteket om det blir för varmt?

– Ja, så kan det bli, säger hon,

Hur laddar ni inför varma dagar?

– Vi har markiserna nere hela tiden. Vi håller fönstren stängda, ventilationen fungerar inte om vi öppnar fönstren. Vi ställer ut fläktar och ser till att personalen inte jobbar så långa pass i expeditionen, säger Anna-Lena Johansson.

Biblioteket i Ulricehamn kan komma att tidigarelägga sina öppningstider från ordinarie öppettider på sommaren från klockan 13 till 18, och i stället ha öppet klockan 10 till 15 innan det hunnit bli riktigt varmt i lokalerna. Biblioteket provade detta under 2018 och de nya öppningstiderna underlättade för både personal och besökare.

Giovanna Jörgensen, kultur- och bibliotekschef i Värmdö. Foto: Privat

Värmdö är en av få kommuner där folkbiblioteket har en handlingsplan. Giovanna Jörgensen som är kultur- och bibliotekschef berättar att planen kan ses som påminnelse om vad som ska göras när det blir varmt.

– Vi har många vikarier på sommaren och då är det bra att ha nedskrivet vad som ska göras; öppna fönstren för korsdrag, sätta på fläktarna, ta många pauser och dricka vatten.

Giovanna Jörgensen är från Italien och menar att det inte är bra för kroppen att gå från hettan utomhus in till kylda lokaler. Hon säger att värmen är en stor påfrestning för oss och att vi behöver vänja oss vid den.

– Sakta ner tempot, gå långsamt, hasa helst fram, är hennes bästa tips vid extrem hetta.

Fakta om hetta

  • Risken för hälsoproblem ökar märkbart när temperaturen utomhus är 26 grader eller högre under tre dagar i följd.
  • Temperaturen inomhus bör sommartid ligga mellan 20 och 26 grader under förutsättning att arbetet är lätt och stillasittande. Här kan du läsa mer om risker att arbeta när det är värmt.
  • Enligt Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) finns ingen samlad bild kring hur kommunerna utnyttjar biblioteken som potentiella kylcentraler för sköra medborgare. SKR kan inte heller säga något generellt om hur kommunerna arbetar med arbetsmiljöfrågor och specifikt värmen som de anställda på kommunala bibliotek får jobba i på sommaren.
Källor: Folkhälsomyndigheten, Arbetsmiljöverket, Sveriges kommuner och regioner.

0 kommentarer

Senaste nytt

Skolbibliotek

Ny lag om skolbibliotek på väg

Elever ska som regel ha tillgång till ett skolbibliotek på sin skola. Och det ska vara bemannat av utbildade bibliotekarier. Det skriver regeringen i det lagförslag som nu skickas till Lagrådet.

17 jun 2024 • 2 min

Nyheter

En hel dag om bibliotek i Almedalen

Under rubriken Biblioteksarenan ägnas en hel dag av Almedalsveckan till samtal om bibliotek. Bland panellisterna finns Kajsa Ravin, Göran Arrius, Brit Stakston och Silvia Ernhagen.

17 jun 2024 • < 1 min

Reportage

Bytte socialtjänsten mot biblioteket

Efter 15 år i socialtjänsten började Gabriella Andersson för tre år sedan att utbilda sig till bibliotekarie. Nu tar hon examen. ”Jag har fått en djupare förståelse för bredden i det här yrket.”

14 jun 2024 • 2 min

Reportage

Ett kulturarv med växande hål

Medieutvecklingen är blixtsnabb, lagarna föråldrade, Kungliga biblioteket ligger efter – och frågor om framtiden möts med politisk tystnad. Samtidigt försöker 13 personer bevara fler minnen av 2020-talet.

7 jun 2024 • 9 min