Storebror ser dig

12 jan 2017 • 2 min

”Biblioteksanvändare bör i viss mån känna sig övervakade”. Det menar Johannes Soldal i sin masteruppsats från Uppsala universitet.

Den digitala säkerheten på svenska bibliotek är för låg. Biblioteken kan och bör ta ett större ansvar för att säkra låntagarnas personliga integritet. Det kommer Johannes Soldal fram till i masteruppsatsen ”Lämna mig ifred”.

Johannes Soldal har studerat digital övervakning och personlig integritet på svenska bibliotek.
Johannes Soldal.

I sin undersökning har han bland annat sett att en tredjedel av landets kommunbibliotek använder sig av så kallade sociala insticksprogram kopplade till Facebook på sina webbsidor. Insticksprogrammen gör det möjligt för användar
en att gilla och dela innehåll på Facebook. Men bara att programmet finns på sidan gör också att information om bland annat använda
rens ip-nummer kan skickas direkt till Facebook – utan att användaren ens har tryckt på gilla- eller delaknappen. Informationsöverföringen sker utan användarens medvetenhet eller godkännande

– Det här är ett ganska flagrant exempel på ett integritetsövertramp som visar på hur bibliotek och många kommuner använder sociala medier ganska okritiskt. Det handlar inte bara om Facebook utan om ett större problem där man inte har tillräcklig kunskap eller tar tag i de här frågorna, säger Johannes Soldal.

Bristande digital säkerhet på biblioteken är ett hot mot utsatta grupper i samhället, menar han. Som användare av ett biblioteks webbsida eller nätverk ska man kunna känna sig säker på att man inte blir övervakad. Man ska kunna dela med sig av eller söka information utan att bli registrerad.

För att åstadkomma detta tycker Johannes Soldal att framtidens bibliotekarier bör överväga möjligheten att betrakta sig själva som ”digitala säkerhetsvakter”.

– Även om man inte vill erbjuda ett operativsystem med bättre säkerhet så borde det ingå i bibliotekariens roll att informera om vad man kan göra för att skydda sig själv mot övervakning.

0 kommentarer

Senaste nytt

Almedalen

Vi ses i Visby!

Torsdagen den 29 juni handlar det om bibliotek i Almedalen. Tillsammans med Biblioteken på Gotland och Svensk biblioteksförening arrangerar Biblioteksbladet en heldag med samtal och debatt på Almedalsbiblioteket. Här är programmet.

7 jun 2023 • 2 min

Digitalisering

Skrytsam AI för dialog med ungdomar

Uno är lite som Karlsson på taket; skämtsam, skrytsam och allmänt dryg. Personligheten på Tiotrettons nya AI-robot är väl uttänkt, för betona för ungdomarna att allt som kommer från robotar inte är att lita på.

5 jun 2023 • 3 min

Nyheter

Skarpt och smart eller ett övertramp?

"Sista veckan innan löning! Vi har fyllt på skåpet i entréhallen med utgallrade böcker", skrev Högsbo bibliotek på Instagram intill en bild av böcker av Lena Andersson som sorterats ut. En oskyldig kommentar till författarens uppmärksammade artikel om hungrande barn? Eller ett oförsvarligt agerande av ett folkbibliotek?

25 maj 2023 • 4 min

Nyheter

Många biblioteksanställda kritiska till anmälningsplikt

En stor del av de som är anställda på bibliotek är mycket kritiska till Tidöförslaget om att offentliganställda ska vara skyldiga att anmäla papperslösa. Fackförbundet Dik har frågat sina medlemmar och bara en liten del av de svarande tycker att förslaget är bra.

24 maj 2023 • < 1 min

Nyheter

Tryckfrihetsförordningen blir världsminne

Unesco har utsett tryckfrihetsförordningen till världsminne. Den var den första i världen att reglera rätten att uttrycka sig fritt och ta del av allmänna handlingar. Det unika källmaterialet finns bevarat på Kungliga biblioteket och på Riksarkivet.

22 maj 2023 • 2 min

Krönika

Förskönande bild av bibliotek i totalförsvaret

Diskussionen om bibliotekens roll i totalförsvaret tenderar att bli förskönande. Det är viktigt att stå tryggt med fötterna i sin egen verklighet. Hur andra valt att organisera sig är inget facit, skriver Helene Öberg, ordförande i Svensk biblioteksförening.

22 maj 2023 • 2 min