Störningar och vandalism efter meröppet

21 jun 2018 • 3 min

Telefonplans bibliotek i Stockholm har haft problem med störningar och vandalism efter att de införde meröppet, visar en rapport. Dessutom har bara de med svenskt id-kort fått registrera sig som meröppet-användare. Facket riktar nu kritik mot arbetsgivaren.

Genrebild. Foto: Getty.
Genrebild. Foto: Getty.

I mars 2015 infördes meröppet på Telefonplans bibliotek. Enkäter som gjorts med användare visar att konceptet varit uppskattat, och både besöksantal och utlån har ökat.

Men en arbetsmiljörapport från fackförbunden Vision, Saco och huvudskyddsombudet vid Stockholms stadsbibliotek visar en annan sida av verkligheten. Här konstaterar de att meröppet lett till konsekvenser för personal, arbetsmiljö och lokaler.

Man skriver bland annat att ”hot, störningar och vandalism förekommer ofta – och har ökat i omfattning och allvarsgrad i takt med att meröppet blivit mer känt” och listar en rad händelser som inträffat.

Bland annat besöktes biblioteket regelbundet av en grupp utländska män under vintern 2016. Männen var högljudda och otrevliga mot personal och besökare. När personalen försökte göra gruppens ledare uppmärksam på att beteendet störde omgivningen togs det inte på allvar. En av männen hade meröppet-kort och efter flera månader bestämde sig biblioteket för att endas registrera meröppet-låntagare med svenskt id och svensk adress.

Det ska även ha förekommit att någon övernattat på biblioteket och urinerat på en matta vid barnavdelningen och att besökare tittat på porr högljutt.

Einar Ehn är huvudskyddsombud på Stockholms stadsbibliotek. Foto: Privat.
Einar Ehn är huvudskyddsombud på Stockholms stadsbibliotek. Foto: Privat.

– På grund av bristande rutiner har ingen av de här incidenterna polisanmälts. Mitt intryck är att man improviserat fram rutiner allt eftersom. Därför anser vi att det behövs en central organisation som hanterar meröppet och avlastar enhetscheferna, säger Einar Ehn, huvudskyddsombud på Stockholms stadsbibliotek.

Enligt rapporten har de risk- och konsekvensanalyserna som gjorts ofta varit bristfälliga. Einar Ehn påpekar också att besökare inte har haft någonstans att vända sig om det inträffat incidenter.

– De har kunnat ringa bibliotekens kundtjänst men de har sällan haft öppet under meröppettiderna, så då har de ringt något kvällsöppet bibliotek långt bort eller till polis, men polisen kommer inte om det är någon som står och bultar på en dörr.

Martin Hafström, tf. stadsbibliotekarie. Foto: Mathilda Piehl/Stockholm stad.
Martin Hafström, tillförordnad stadsbibliotekarie. Foto: Mathilda Piehl/Stockholm stad.

Martin Hafström är tillförordnad stadsbibliotekarie. Han menar att händelserna vid Telefonplan bör ställas i proportion till antalet meröppet-besökare, under 2017 hade biblioteket 12 555 besök under meröppet.

– Jag upplever inte att de här 17 rapporterade incidenterna, varav 9 skedde under meröppettid och 8 under ordinarie öppethållande, är stora problem utslaget på alla som kommit dit. Det skaver och vissa saker går att skruva på, men att helt komma bort från att människor inte uppför sig enligt regelverket kommer vi aldrig. Men vi ska ha strukturer för att kunna hantera det, säger han.

Under hösten kommer Stadsbiblioteket inrätta en beredskapsorganisation med en chef och fastighetsmedarbetare i beredskap. Till dem ska användare kunna ringa om något händer under meröppet-tiderna.

– Min bedömning är att när vi började med meröppet underskattade vi behovet av att ha en beredskap inom organisationen när saker händer, säger Martin Hafström.

Endast låntagare med svenskt id-kort har fått registrera sig som meröppet-besökare, vad tänker du om det?

– I Telefonplan tillämpades en sådan praxis lokalt och det strider helt mot de lånevillkor som vi har. Stadsbibliotekets ledning visste inte om detta förrän rapporten kom. Vi tog bort det direkt när vi fick kännedom om det.

En åtgärd som föreslås i rapporten är att ha kameraövervakning vid bibliotekets entré under obemannade öppettider.

Martin Hafström vill se en sådan åtgärd vid alla meröppet-bibliotek i staden. I dagsläget finns meröppet vid Telefonplans och Sköndals bibliotek och det finns planer på att införa det vid ytterligare fyra enheter.

– Rent formellt är biblioteket inte att betrakta som en allmän plats vid meröppet, så som ett normalöppet bibliotek är, säger Martin Hafström.

Enligt en artikel i Dagens Nyheter står inte fackförbundet Vision bakom rapporten. Men Görel Norlén, Visions ordförande för kultursektionen i Stockholm, meddelar att man nu pratat ihop sig.

– Alla i styrelsen var inte underrättade om rapporten. Vi har pratat ihop oss efteråt och står bakom innehållet i den, säger hon.

Även Maria Sundström, ledamot i Sacorådets styrelse, meddelar att de ställer sig bakom rapporten.

1 kommentarer

  1. Varför betalar kommunala bibliotek skattepengar till Axiell för att förstöra sin egen verksamhet? Inte ett endaste ord står här om företaget som står bakom ”lösningen”.

Kommentarer är avstängda.

Senaste nytt

Reportage

Omöjligt uppdrag?

Svenskarnas läsande är ständigt föremål för bekymrade utredningar och politiska satsningar. Men trots alla ansträngningar är trenden negativ, särskilt bland unga. Hur ska det skrivna ordet vinna fler människors uppmärksamhet?

30 sep 2022 • 9 min

Nyheter

Retoriken som tystar röster

Hur gör man när den som använder sig av hatretorik anklagar sina kritiker för samma sak? Och hur kombinerar man yttrandefriheten med kampen mot hatretorik?

29 sep 2022 • 3 min

Nyheter

Om nationalismens påverkan på kulturen

Färre översättningar, mindre utländsk litteratur och stängning av Världskulturmuseet. Det är några, av många, farhågor som en sent insatt panel lyfte på Bokmässan, med anledning av Sverigedemokraternas framgångar i valet.

23 sep 2022 • 3 min

Nyheter

Hur ska bibliotekspersonalen behållas?

Förändrade arbetsuppgifter kan vara en förklaring till att många som arbetar på bibliotek funderar på att byta yrke. Men det behövs också mer resurser och fler yrkesgrupper på biblioteken, konstaterades i ett samtal på Bokmässan.

22 sep 2022 • 2 min