Störningar och vandalism efter meröppet

21 jun 2018 • 3 min

Telefonplans bibliotek i Stockholm har haft problem med störningar och vandalism efter att de införde meröppet, visar en rapport. Dessutom har bara de med svenskt id-kort fått registrera sig som meröppet-användare. Facket riktar nu kritik mot arbetsgivaren.

Genrebild. Foto: Getty.
Genrebild. Foto: Getty.

I mars 2015 infördes meröppet på Telefonplans bibliotek. Enkäter som gjorts med användare visar att konceptet varit uppskattat, och både besöksantal och utlån har ökat.

Men en arbetsmiljörapport från fackförbunden Vision, Saco och huvudskyddsombudet vid Stockholms stadsbibliotek visar en annan sida av verkligheten. Här konstaterar de att meröppet lett till konsekvenser för personal, arbetsmiljö och lokaler.

Man skriver bland annat att ”hot, störningar och vandalism förekommer ofta – och har ökat i omfattning och allvarsgrad i takt med att meröppet blivit mer känt” och listar en rad händelser som inträffat.

Bland annat besöktes biblioteket regelbundet av en grupp utländska män under vintern 2016. Männen var högljudda och otrevliga mot personal och besökare. När personalen försökte göra gruppens ledare uppmärksam på att beteendet störde omgivningen togs det inte på allvar. En av männen hade meröppet-kort och efter flera månader bestämde sig biblioteket för att endas registrera meröppet-låntagare med svenskt id och svensk adress.

Det ska även ha förekommit att någon övernattat på biblioteket och urinerat på en matta vid barnavdelningen och att besökare tittat på porr högljutt.

Einar Ehn är huvudskyddsombud på Stockholms stadsbibliotek. Foto: Privat.
Einar Ehn är huvudskyddsombud på Stockholms stadsbibliotek. Foto: Privat.

– På grund av bristande rutiner har ingen av de här incidenterna polisanmälts. Mitt intryck är att man improviserat fram rutiner allt eftersom. Därför anser vi att det behövs en central organisation som hanterar meröppet och avlastar enhetscheferna, säger Einar Ehn, huvudskyddsombud på Stockholms stadsbibliotek.

Enligt rapporten har de risk- och konsekvensanalyserna som gjorts ofta varit bristfälliga. Einar Ehn påpekar också att besökare inte har haft någonstans att vända sig om det inträffat incidenter.

– De har kunnat ringa bibliotekens kundtjänst men de har sällan haft öppet under meröppettiderna, så då har de ringt något kvällsöppet bibliotek långt bort eller till polis, men polisen kommer inte om det är någon som står och bultar på en dörr.

Martin Hafström, tf. stadsbibliotekarie. Foto: Mathilda Piehl/Stockholm stad.
Martin Hafström, tillförordnad stadsbibliotekarie. Foto: Mathilda Piehl/Stockholm stad.

Martin Hafström är tillförordnad stadsbibliotekarie. Han menar att händelserna vid Telefonplan bör ställas i proportion till antalet meröppet-besökare, under 2017 hade biblioteket 12 555 besök under meröppet.

– Jag upplever inte att de här 17 rapporterade incidenterna, varav 9 skedde under meröppettid och 8 under ordinarie öppethållande, är stora problem utslaget på alla som kommit dit. Det skaver och vissa saker går att skruva på, men att helt komma bort från att människor inte uppför sig enligt regelverket kommer vi aldrig. Men vi ska ha strukturer för att kunna hantera det, säger han.

Under hösten kommer Stadsbiblioteket inrätta en beredskapsorganisation med en chef och fastighetsmedarbetare i beredskap. Till dem ska användare kunna ringa om något händer under meröppet-tiderna.

– Min bedömning är att när vi började med meröppet underskattade vi behovet av att ha en beredskap inom organisationen när saker händer, säger Martin Hafström.

Endast låntagare med svenskt id-kort har fått registrera sig som meröppet-besökare, vad tänker du om det?

– I Telefonplan tillämpades en sådan praxis lokalt och det strider helt mot de lånevillkor som vi har. Stadsbibliotekets ledning visste inte om detta förrän rapporten kom. Vi tog bort det direkt när vi fick kännedom om det.

En åtgärd som föreslås i rapporten är att ha kameraövervakning vid bibliotekets entré under obemannade öppettider.

Martin Hafström vill se en sådan åtgärd vid alla meröppet-bibliotek i staden. I dagsläget finns meröppet vid Telefonplans och Sköndals bibliotek och det finns planer på att införa det vid ytterligare fyra enheter.

– Rent formellt är biblioteket inte att betrakta som en allmän plats vid meröppet, så som ett normalöppet bibliotek är, säger Martin Hafström.

Enligt en artikel i Dagens Nyheter står inte fackförbundet Vision bakom rapporten. Men Görel Norlén, Visions ordförande för kultursektionen i Stockholm, meddelar att man nu pratat ihop sig.

– Alla i styrelsen var inte underrättade om rapporten. Vi har pratat ihop oss efteråt och står bakom innehållet i den, säger hon.

Även Maria Sundström, ledamot i Sacorådets styrelse, meddelar att de ställer sig bakom rapporten.

1 kommentarer

  1. Varför betalar kommunala bibliotek skattepengar till Axiell för att förstöra sin egen verksamhet? Inte ett endaste ord står här om företaget som står bakom ”lösningen”.

Senaste nytt

Digitalisering

Skrytsam AI för dialog med ungdomar

Uno är lite som Karlsson på taket; skämtsam, skrytsam och allmänt dryg. Personligheten på Tiotrettons nya AI-robot är väl uttänkt, för betona för ungdomarna att allt som kommer från robotar inte är att lita på.

5 jun 2023 • 3 min

Nyheter

Skarpt och smart eller ett övertramp?

"Sista veckan innan löning! Vi har fyllt på skåpet i entréhallen med utgallrade böcker", skrev Högsbo bibliotek på Instagram intill en bild av böcker av Lena Andersson som sorterats ut. En oskyldig kommentar till författarens uppmärksammade artikel om hungrande barn? Eller ett oförsvarligt agerande av ett folkbibliotek?

25 maj 2023 • 4 min

Nyheter

Många biblioteksanställda kritiska till anmälningsplikt

En stor del av de som är anställda på bibliotek är mycket kritiska till Tidöförslaget om att offentliganställda ska vara skyldiga att anmäla papperslösa. Fackförbundet Dik har frågat sina medlemmar och bara en liten del av de svarande tycker att förslaget är bra.

24 maj 2023 • < 1 min

Nyheter

Tryckfrihetsförordningen blir världsminne

Unesco har utsett tryckfrihetsförordningen till världsminne. Den var den första i världen att reglera rätten att uttrycka sig fritt och ta del av allmänna handlingar. Det unika källmaterialet finns bevarat på Kungliga biblioteket och på Riksarkivet.

22 maj 2023 • 2 min

Krönika

Förskönande bild av bibliotek i totalförsvaret

Diskussionen om bibliotekens roll i totalförsvaret tenderar att bli förskönande. Det är viktigt att stå tryggt med fötterna i sin egen verklighet. Hur andra valt att organisera sig är inget facit, skriver Helene Öberg, ordförande i Svensk biblioteksförening.

22 maj 2023 • 2 min