Avsiktsförklaring mellan Uppsala och Gotland

9 sep 2013 • < 1 min

Uppsala universitet och Region Gotland har undertecknat en avsiktsförklaring om samarbete mellan universitetet och regionen.Bakgrunden till avsiktsförklaringen är samgåendet mellan...

Uppsala universitet och Region Gotland har undertecknat en avsiktsförklaring om samarbete mellan universitetet och regionen.Bakgrunden till avsiktsförklaringen är samgåendet mellan Högskolan på Gotland och Uppsala universitet som skedde den 1 juli i år när Uppsala universitetet – Campus Gotland bildades (se även BBL nr 8/2012).

I avsiktsförklaringen nämns flera områden för samarbete och dialog kring bland annat utbildningsutbud, infrastruktur, bibliotek och Östersjöfrågor. Avsiktsförklaringen är ett led i att stärka verksamheten både vid Uppsala universitetet – Campus Gotland samt i regionen, säger Eva Åkesson, rektor på Uppsala universitetet.

Eva Åkesson och Åke Svensson, ordförande för regionstyrelsen vid region Gotland undertecknade avsiktsförklaringen den 6 september.

0 kommentarer

Senaste nytt

Nyheter

Edholm om skolbiblioteken: "Man måste börja nånstans"

Det är upp till lärosätena att åtgärda bristen på skolbibliotekarier. Det är ett besked från skolminister Lotta Edholm när hon besöker Bibliotekshögskolan i Borås. "Det är klart att unga människor får upp ögonen för yrket. Och när söktrycket ökar är det naturligt att utöka antalet platser."

11 apr 2024 • 5 min

Reportage

Hon vill knyta ihop Europas bibliotek

Axiells nya vd Maria Wasing har stora tankar om tillväxt och bolaget betydelse. Men fler bibliotek än de i Nacka räknar hon inte med att företaget kommer att driva. ”Inte strategiskt viktigt för oss.”

9 apr 2024 • 6 min

Internationellt

Böckerna som censureras mest

Försöken att få bort böcker som handlar om sex, hbqi-frågor eller rasism eskalerar i USA. Här är de tio böcker som ansågs farligast 2023 och som plockades bort mest från bibliotekshyllorna.

8 apr 2024 • < 1 min

Essä

En kamp för herravälde och profit

Traditionell vetenskaplig publicering utmanas av idén om öppen tillgång. Gustaf Nelhans skriver om risker och svårigheter och om hur forskarsamhället måste förändras för att idealet ska bli verklighet.

3 apr 2024 • 7 min

Nyheter

Blev du lurad?

Färgkoordinerade böcker i Höganäs, litteratur för vänsterhänta i Järfälla och utlån av sol-el i Ljungby. Många bibliotek skämtade på första april.

2 apr 2024 • 2 min

Nyheter

Lätt att få jobb för bibliotekarier

I takt med att AI används alltmer kommer bibliotekariernas kompetens att bli mer eftertraktad. Det spår Saco i sin senaste rapport och slår fast att det kommer att vara fortsatt lätt för bibliotekarier att hitta jobb.

27 mar 2024 • < 1 min