Avsiktsförklaring mellan Uppsala och Gotland

9 sep 2013 • < 1 min

Uppsala universitet och Region Gotland har undertecknat en avsiktsförklaring om samarbete mellan universitetet och regionen.Bakgrunden till avsiktsförklaringen är samgåendet mellan...

Uppsala universitet och Region Gotland har undertecknat en avsiktsförklaring om samarbete mellan universitetet och regionen.Bakgrunden till avsiktsförklaringen är samgåendet mellan Högskolan på Gotland och Uppsala universitet som skedde den 1 juli i år när Uppsala universitetet – Campus Gotland bildades (se även BBL nr 8/2012).

I avsiktsförklaringen nämns flera områden för samarbete och dialog kring bland annat utbildningsutbud, infrastruktur, bibliotek och Östersjöfrågor. Avsiktsförklaringen är ett led i att stärka verksamheten både vid Uppsala universitetet – Campus Gotland samt i regionen, säger Eva Åkesson, rektor på Uppsala universitetet.

Eva Åkesson och Åke Svensson, ordförande för regionstyrelsen vid region Gotland undertecknade avsiktsförklaringen den 6 september.

0 kommentarer

Senaste nytt

Nyheter

Skarpt och smart eller ett övertramp?

"Sista veckan innan löning! Vi har fyllt på skåpet i entréhallen med utgallrade böcker", skrev Högsbo bibliotek på Instagram intill en bild av böcker av Lena Andersson som sorterats ut. En oskyldig kommentar till författarens uppmärksammade artikel om hungrande barn? Eller ett oförsvarligt agerande av ett folkbibliotek?

25 maj 2023 • 4 min

Nyheter

Många biblioteksanställda kritiska till anmälningsplikt

En stor del av de som är anställda på bibliotek är mycket kritiska till Tidöförslaget om att offentliganställda ska vara skyldiga att anmäla papperslösa. Fackförbundet Dik har frågat sina medlemmar och bara en liten del av de svarande tycker att förslaget är bra.

24 maj 2023 • < 1 min

Nyheter

Tryckfrihetsförordningen blir världsminne

Unesco har utsett tryckfrihetsförordningen till världsminne. Den var den första i världen att reglera rätten att uttrycka sig fritt och ta del av allmänna handlingar. Det unika källmaterialet finns bevarat på Kungliga biblioteket och på Riksarkivet.

22 maj 2023 • 2 min

Krönika

Förskönande bild av bibliotek i totalförsvaret

Diskussionen om bibliotekens roll i totalförsvaret tenderar att bli förskönande. Det är viktigt att stå tryggt med fötterna i sin egen verklighet. Hur andra valt att organisera sig är inget facit, skriver Helene Öberg, ordförande i Svensk biblioteksförening.

22 maj 2023 • 2 min