Avsiktsförklaring mellan Uppsala och Gotland

9 sep 2013 • < 1 min

Uppsala universitet och Region Gotland har undertecknat en avsiktsförklaring om samarbete mellan universitetet och regionen.Bakgrunden till avsiktsförklaringen är samgåendet mellan...

Uppsala universitet och Region Gotland har undertecknat en avsiktsförklaring om samarbete mellan universitetet och regionen.Bakgrunden till avsiktsförklaringen är samgåendet mellan Högskolan på Gotland och Uppsala universitet som skedde den 1 juli i år när Uppsala universitetet – Campus Gotland bildades (se även BBL nr 8/2012).

I avsiktsförklaringen nämns flera områden för samarbete och dialog kring bland annat utbildningsutbud, infrastruktur, bibliotek och Östersjöfrågor. Avsiktsförklaringen är ett led i att stärka verksamheten både vid Uppsala universitetet – Campus Gotland samt i regionen, säger Eva Åkesson, rektor på Uppsala universitetet.

Eva Åkesson och Åke Svensson, ordförande för regionstyrelsen vid region Gotland undertecknade avsiktsförklaringen den 6 september.

0 kommentarer

Senaste nytt

Debatt

Replik: Vi måste vara tydliga när vi talar om rasism

Bibliotekarien Einar Ehn-Briem uppskattar att Surrah al-Himidy har modet att ifrågasätta bibliotekssektorns men stör sig ändå på hennes artikel. "För att vi ska kunna diskutera något som uppenbart engagerar så många måste vi veta exakt vad vi menar avviker och eventuellt väljs bort", skriver han i sin replik.

7 dec 2023 • 3 min

Ledare

Omfamna, bemästra och använd AI

Bilderna i nya numret av Biblioteksbladet är AI-genererade. Skulle tidningen även kunna skrivas av en chatbot? "Svaret är nej, men jag ändrar mig kanske om någon lyckas instruera en AI att skriva texter som berör på samma sätt som Annika Nordenskiölds bilder", skriver Thord Eriksson.

30 nov 2023 • 2 min

Digitalisering

Gammal data hotas av utrotning

Med språk hämtat från naturvetenskapens larm om utsatta djurarter listar Digital Preservation Coalition hotade ”digitala arter”. Några är på väg att försvinna, andra är redan så gott som borta – och följderna är förödande, varnar organisationen.

28 nov 2023 • 3 min