Avsiktsförklaring mellan Uppsala och Gotland

9 sep 2013 • < 1 min

Uppsala universitet och Region Gotland har undertecknat en avsiktsförklaring om samarbete mellan universitetet och regionen.Bakgrunden till avsiktsförklaringen är samgåendet mellan...

Uppsala universitet och Region Gotland har undertecknat en avsiktsförklaring om samarbete mellan universitetet och regionen.Bakgrunden till avsiktsförklaringen är samgåendet mellan Högskolan på Gotland och Uppsala universitet som skedde den 1 juli i år när Uppsala universitetet – Campus Gotland bildades (se även BBL nr 8/2012).

I avsiktsförklaringen nämns flera områden för samarbete och dialog kring bland annat utbildningsutbud, infrastruktur, bibliotek och Östersjöfrågor. Avsiktsförklaringen är ett led i att stärka verksamheten både vid Uppsala universitetet – Campus Gotland samt i regionen, säger Eva Åkesson, rektor på Uppsala universitetet.

Eva Åkesson och Åke Svensson, ordförande för regionstyrelsen vid region Gotland undertecknade avsiktsförklaringen den 6 september.

0 kommentarer

Senaste nytt

Kommentar

"Tystnaden är ett sjukdomstecken"

Många har hört av sig efter en artikel om att bibliotekspersonal sällan tillåts läsa på arbetstid. "Vittnesmålen ger bilden av arbetsplatser där det straffar sig att tala klarspråk", skriver Biblioteksbladets chefredaktör Thord Eriksson.

4 okt 2022 • 2 min

Reportage

Omöjligt uppdrag?

Svenskarnas läsande är ständigt föremål för bekymrade utredningar och politiska satsningar. Men trots alla ansträngningar är trenden negativ, särskilt bland unga. Hur ska det skrivna ordet vinna fler människors uppmärksamhet?

30 sep 2022 • 9 min

Nyheter

Retoriken som tystar röster

Hur gör man när den som använder sig av hatretorik anklagar sina kritiker för samma sak? Och hur kombinerar man yttrandefriheten med kampen mot hatretorik?

29 sep 2022 • 3 min