Ifla presenterar strategi som behöver förtydligande

27 aug 2019 • 2 min

Stärk bibliotekens globala röst! lyder en uppmaning i den globala strategi som generalsekreteraren Gerald Leitner igår offentliggjorde vid den pågående kongressen i Aten. Men att omsätta orden till praktisk handling blir en utmaning, konstaterar Svensk Biblioteksförenings Karin Linder.

Strategin för åren 2019–2024 presenterades vid den pågående världskongressen i Aten och utgår från fyra strategiska inriktningar. Dessa handlar utöver den stärkta rösten om höjd kompetens, ökad relevans och större hållbarhet.

Inför kongressen hävdade Malmös stadsbibliotekarie Torbjörn Nilsson, som sitter i Iflas styrelse, att strategin kommer att få betydelse i Sverige.

Så vad säger företrädare för den svenska bibliotekssfären nu när strategin har offentliggjorts?

– Jag efterlyser konkret inriktning som omsätter värdeorden till mer verklighetsnära ställningstaganden, säger Svensk Biblioteksförenings generalsekreterare Karin Linder som liksom ett 80-tal andra svenska delegater deltar på kongressen.

Svensk Biblioteksförenings generalsekreterare Karin Linder. Foto: Elisabeth Ohlson Wallin.

Karin Linder påpekar att strategin måste förtydligas och att det är en fördel för Sverige att två av Iflas styrelseledamöter är svenskar (Torbjörn Nilsson är den ena, Catharina Isberg, bibliotekschef i Helsingborg, den andra).

– Det ger oss goda möjligheter att strategin omsätts i praktisk handling så att den kan bli ett verktyg för att stärka bibliotekens möjligheter globalt, säger hon.

Biträdande riksbibliotekarie Lars Ilshammar, också han på plats i Aten, tycker också att strategin håller en hög abstraktionsnivå men hans första intryck är ändå att den är relevant och användbar.

Biträdande riksbibliotekarie Lars Ilshammar. Foto: Jann Lipka.

– Den är skriven ur ett satellitperspektiv och det blir en utmaning att tillämpa den nationellt och lokalt. Men jag tänker att det blir en rolig övning på KB att ta den och spåna kring var vi kan göra skillnad, hur vi ska jobba kring de olika frågorna.

Lars Ilshammar framhåller särskilt att strategin lyfter fram bibliotekens position i förhållande till FN:s globala utvecklingsmål.

– Det handlar om vilken roll biblioteken spelar långt utöver sina vanliga områden: att skapa hållbar utveckling och fundera kring vilken skillnad vi kan göra.

Strategin är slutresultatet av ett omfattande visionsarbete där bibliotek och bibliotekarier på alla kontinenter har bidragit med tankar om framtida behov och utmaningar. Arbetet har initierats av Iflas generalsekreterare, österrikiske Gerald Leitner.

Kommer strategin att följas av konkreta riktlinjer för hur den ska förverkligas?

– Vi kommer att arrangera workshops med de nationella biblioteksföreningarna och nationalbiblioteken – de är båda centrala för genomförandet, förklarar han på telefon från Aten.

Iflas generalsekreterare Gerald Leitner. Foto: Mark David.

Vid ett seminarium på senare under tisdagen kommer Gerald Leitner att informera representanterna för mellan 80 och 100 biblioteksföreningar om det fortsatta arbetet.

Iflas workshop-turné når Sverige under första halvåret 2020.

 

0 kommentarer

Senaste nytt

Kommentar

"Tystnaden är ett sjukdomstecken"

Många har hört av sig efter en artikel om att bibliotekspersonal sällan tillåts läsa på arbetstid. "Vittnesmålen ger bilden av arbetsplatser där det straffar sig att tala klarspråk", skriver Biblioteksbladets chefredaktör Thord Eriksson.

4 okt 2022 • 2 min

Reportage

Omöjligt uppdrag?

Svenskarnas läsande är ständigt föremål för bekymrade utredningar och politiska satsningar. Men trots alla ansträngningar är trenden negativ, särskilt bland unga. Hur ska det skrivna ordet vinna fler människors uppmärksamhet?

30 sep 2022 • 9 min

Nyheter

Retoriken som tystar röster

Hur gör man när den som använder sig av hatretorik anklagar sina kritiker för samma sak? Och hur kombinerar man yttrandefriheten med kampen mot hatretorik?

29 sep 2022 • 3 min