Ifla presenterar strategi som behöver förtydligande

27 aug 2019 • 2 min

Stärk bibliotekens globala röst! lyder en uppmaning i den globala strategi som generalsekreteraren Gerald Leitner igår offentliggjorde vid den pågående kongressen i Aten. Men att omsätta orden till praktisk handling blir en utmaning, konstaterar Svensk Biblioteksförenings Karin Linder.

Strategin för åren 2019–2024 presenterades vid den pågående världskongressen i Aten och utgår från fyra strategiska inriktningar. Dessa handlar utöver den stärkta rösten om höjd kompetens, ökad relevans och större hållbarhet.

Inför kongressen hävdade Malmös stadsbibliotekarie Torbjörn Nilsson, som sitter i Iflas styrelse, att strategin kommer att få betydelse i Sverige.

Så vad säger företrädare för den svenska bibliotekssfären nu när strategin har offentliggjorts?

– Jag efterlyser konkret inriktning som omsätter värdeorden till mer verklighetsnära ställningstaganden, säger Svensk Biblioteksförenings generalsekreterare Karin Linder som liksom ett 80-tal andra svenska delegater deltar på kongressen.

Svensk Biblioteksförenings generalsekreterare Karin Linder. Foto: Elisabeth Ohlson Wallin.

Karin Linder påpekar att strategin måste förtydligas och att det är en fördel för Sverige att två av Iflas styrelseledamöter är svenskar (Torbjörn Nilsson är den ena, Catharina Isberg, bibliotekschef i Helsingborg, den andra).

– Det ger oss goda möjligheter att strategin omsätts i praktisk handling så att den kan bli ett verktyg för att stärka bibliotekens möjligheter globalt, säger hon.

Biträdande riksbibliotekarie Lars Ilshammar, också han på plats i Aten, tycker också att strategin håller en hög abstraktionsnivå men hans första intryck är ändå att den är relevant och användbar.

Biträdande riksbibliotekarie Lars Ilshammar. Foto: Jann Lipka.

– Den är skriven ur ett satellitperspektiv och det blir en utmaning att tillämpa den nationellt och lokalt. Men jag tänker att det blir en rolig övning på KB att ta den och spåna kring var vi kan göra skillnad, hur vi ska jobba kring de olika frågorna.

Lars Ilshammar framhåller särskilt att strategin lyfter fram bibliotekens position i förhållande till FN:s globala utvecklingsmål.

– Det handlar om vilken roll biblioteken spelar långt utöver sina vanliga områden: att skapa hållbar utveckling och fundera kring vilken skillnad vi kan göra.

Strategin är slutresultatet av ett omfattande visionsarbete där bibliotek och bibliotekarier på alla kontinenter har bidragit med tankar om framtida behov och utmaningar. Arbetet har initierats av Iflas generalsekreterare, österrikiske Gerald Leitner.

Kommer strategin att följas av konkreta riktlinjer för hur den ska förverkligas?

– Vi kommer att arrangera workshops med de nationella biblioteksföreningarna och nationalbiblioteken – de är båda centrala för genomförandet, förklarar han på telefon från Aten.

Iflas generalsekreterare Gerald Leitner. Foto: Mark David.

Vid ett seminarium på senare under tisdagen kommer Gerald Leitner att informera representanterna för mellan 80 och 100 biblioteksföreningar om det fortsatta arbetet.

Iflas workshop-turné når Sverige under första halvåret 2020.

 

0 kommentarer

Senaste nytt

Nyheter

Ny uppgörelse i Sölvesborg

Sölvesborgs kommunledning har slutit ännu en uppgörelse med chefen för biblioteket. Denna gång är det Anders Nylander som avslutar sin anställning.

26 jan 2023 • 2 min

Internationellt

Avhopp från Gates-finansierad Ifla-stiftelse

Beslut om framtid och ledning har fått tidigare Ifla-ordföranden Christine Mackenzie att lämna styrelsen för stiftelsen SIGL. Samtidigt pågår samtal med SIGL:s generalsekreterare Gerald Leitner, som sparkats från samma position inom Ifla, om en ny roll som rådgivare.

26 jan 2023 • 2 min

Nyheter

Populärt låna elmätare i söder

Elmätare har funnits i många år på flera av landets folkbibliotek, men det är först under senaste året som låntagarna har fått upp ögonen för dem. Åtminstone i södra delarna av landet.

24 jan 2023 • 3 min

Nyheter

Tror på effekt av tillträdesförbudet

I sin bok Stök på bibliotek konstaterar Gunnar Rensfeldt att varken stöket eller varianter av tillträdesförbud är något nytt. Han tror att lagen om tillträdesförbud kommer att göra skillnad.

19 jan 2023 • 4 min

Politik

Debatt om anmälningsplikt, armlängds avstånd och hat och hot

Bibliotek ska vara tillgängliga för alla – men skuggsamhället måste bekämpas, skriver kulturminister Parisa Liljestrand i sitt svar på Lawen Redars två interpellationer som nu debatteras i riksdagen. ”Vilka undantag som ska finnas från anmälningsplikten behöver utredas närmare.”

17 jan 2023 • < 1 min

Politik

Tisdag i riksdagen med debatt om bibliotek

Kan bibliotek fortsätta vara en plats för alla om Tidöavtalets anmälningsplikt av papperslösa drivs igenom? Hur ska hat och hot mot bibliotekspersonal motverkas? I morgon, tisdag kommer frågorna att debatteras i riksdagen.

16 jan 2023 • < 1 min