Oklart om Stockholms stadsbibliotek vill stanna i Ifla

28 nov 2022 • < 1 min

Stadsbibliotekarie Daniel Forsman i Stockholm har länge flaggat för att lämna Ifla till följd av den bristande transparensen. Men i dagsläget avvaktar han för att se hur organisationen utvecklas.

I Biblioteksbladets nya nummer där Ifla står i centrum berättar Daniel Forsman, stadsbibliotekarie i Stockholm, att Stockholms stadsbibliotek överväger att inte förnya sitt medlemskap i Ifla.

Det var ett tag sedan enkäten gjordes men Daniel Forsman konstaterar i ett mejl att Stockholms stadsbibliotek ännu inte har tagit något beslut.

– Styrelsen för Ifla har presenterat en plan för ett mer transparent Ifla (Planning for a stronger, more transparent Ifla: Government board plan – A plan for securing Ifla’s future) och det återstår att se hur Ifla som organisation kommer att utvecklas.

Daniel Forsman skriver även att Stockholms stadsbibliotek inför 2023 kommer att se över alla sina medlemskap i internationella organisationer. För närvarande har man medlemskap i Ifla och i Ibby (The International board on books for young people).

– Men inget beslut är fattat ännu och det påverkas av budgetförutsättningarna för 2023 samt vår verksamhetsplan som vi arbetar med nu. Det rimliga är att vi fattar beslut om förnyande i början av nästa år, förklarar Daniel Forsman i sitt mejl.

0 kommentarer

Senaste nytt

Nyheter

Skarpt och smart eller ett övertramp?

"Sista veckan innan löning! Vi har fyllt på skåpet i entréhallen med utgallrade böcker", skrev Högsbo bibliotek på Instagram intill en bild av böcker av Lena Andersson som sorterats ut. En oskyldig kommentar till författarens uppmärksammade artikel om hungrande barn? Eller ett oförsvarligt agerande av ett folkbibliotek?

25 maj 2023 • 4 min

Nyheter

Många biblioteksanställda kritiska till anmälningsplikt

En stor del av de som är anställda på bibliotek är mycket kritiska till Tidöförslaget om att offentliganställda ska vara skyldiga att anmäla papperslösa. Fackförbundet Dik har frågat sina medlemmar och bara en liten del av de svarande tycker att förslaget är bra.

24 maj 2023 • < 1 min

Nyheter

Tryckfrihetsförordningen blir världsminne

Unesco har utsett tryckfrihetsförordningen till världsminne. Den var den första i världen att reglera rätten att uttrycka sig fritt och ta del av allmänna handlingar. Det unika källmaterialet finns bevarat på Kungliga biblioteket och på Riksarkivet.

22 maj 2023 • 2 min

Krönika

Förskönande bild av bibliotek i totalförsvaret

Diskussionen om bibliotekens roll i totalförsvaret tenderar att bli förskönande. Det är viktigt att stå tryggt med fötterna i sin egen verklighet. Hur andra valt att organisera sig är inget facit, skriver Helene Öberg, ordförande i Svensk biblioteksförening.

22 maj 2023 • 2 min