Oklart om Stockholms stadsbibliotek vill stanna i Ifla

28 nov 2022 • < 1 min

Stadsbibliotekarie Daniel Forsman i Stockholm har länge flaggat för att lämna Ifla till följd av den bristande transparensen. Men i dagsläget avvaktar han för att se hur organisationen utvecklas.

I Biblioteksbladets nya nummer där Ifla står i centrum berättar Daniel Forsman, stadsbibliotekarie i Stockholm, att Stockholms stadsbibliotek överväger att inte förnya sitt medlemskap i Ifla.

Det var ett tag sedan enkäten gjordes men Daniel Forsman konstaterar i ett mejl att Stockholms stadsbibliotek ännu inte har tagit något beslut.

– Styrelsen för Ifla har presenterat en plan för ett mer transparent Ifla (Planning for a stronger, more transparent Ifla: Government board plan – A plan for securing Ifla’s future) och det återstår att se hur Ifla som organisation kommer att utvecklas.

Daniel Forsman skriver även att Stockholms stadsbibliotek inför 2023 kommer att se över alla sina medlemskap i internationella organisationer. För närvarande har man medlemskap i Ifla och i Ibby (The International board on books for young people).

– Men inget beslut är fattat ännu och det påverkas av budgetförutsättningarna för 2023 samt vår verksamhetsplan som vi arbetar med nu. Det rimliga är att vi fattar beslut om förnyande i början av nästa år, förklarar Daniel Forsman i sitt mejl.

0 kommentarer

Senaste nytt

Internationellt

Wlic i Dubai inställt

Biblioteksfederationen Ifla har fått hård kritik för beslutet att förlägga nästa års världskongress till Förenade Arabemiraten. Nu har landet dragit tillbaka sitt erbjudande att genomföra arrangemanget.

3 okt 2023 • < 1 min

Debatt

Hotet mot bibliotekens demokratiska uppdrag

En stark polarisering i samhället kastar en mörk skugga över bibliotekets verksamhet. Torbjörn Nilsson, stadsbibliotekarie i Malmö, pekar på tre lokala exempel och lyfter vilka förändringar han ser för biblioteket i ett allt hårdare samhällsklimat.

3 okt 2023 • 2 min

Nyheter

Den judiska kulturen tar plats på bokmässan

Ett av Bokmässans teman i år är judisk kultur. Bland annat visar Resursbiblioteket för jiddisch sitt nya minoritetskit. Tanken är att bibliotek ska kunna, på ett enkelt sätt synliggöra judisk kultur i biblioteksrummet.

29 sep 2023 • 3 min

Nyheter

Konstnärlig frihet ska garantera armlängds avstånd

Skolbiblioteken lyfts som särskilt viktiga i Mats Svegfors förslag om hur kommunerna ska bli mer delaktiga i kulturpolitiken. Och för att garantera armlängds avstånd ska kommunerna, för att kunna dela ut pengar, skriva under på att de respekterar den konstnärliga friheten.

27 sep 2023 • < 1 min

Krönika

AI-frågor till biblioteken

Vad händer med upphovsrätten när ett verk har skapats av artificiell intelligens? Ska AI-genererade verk omfattas av pliktlagstiftningen och aktivt samlas in av nationalbiblioteken? AI ställer biblioteken inför ett antal fundamentala och rent existentiella frågeställningar, skriver Lars Ilshammar.

25 sep 2023 • 2 min