Pandemin ändrar sättet att bygga och möblera

24 nov 2020 • 5 min

Försök att hindra smittspridning påverkar hur bibliotek planeras. Men det som görs nu kan också göra biblioteken mer inkluderande i framtiden, menar USA-baserade arkitekten Traci Lesneski.

Plan för reducerad möblering på en biblioteksfilial i Hennepin County, Minnesota. Illustration: MSR Design

Bibliotek är idealiska för att prova nya innovativa designlösningar, anser Traci Lesneski, som är ledamot i Iflas kommitté för biblioteksbyggnader och utrustning samt vd för arkitektfirman MSR Design som är baserad i Minneapolis och har jobbat med flera hundra bibliotek över hela USA.

– Det är ingen överdrift att säga att bibliotek även tidigare har gått i första ledet. De kan kommunicera med allmänheten om vikten av detta. De kan dela med sig av praktisk erfarenhet och kunnande om teknologi som människor annars inte har tillgång till.

Men bibliotek har varit tvungna att hitta på nya sätt att garantera denna tillgång.

”Covid 19 förvärrar den digitala klyftan”, säger Susan Nemitz, chef för folkbiblioteken i Santa Cruz, Kalifornien.

Hon menar att effektiv design inte bara måste överbrygga fysisk och digital distans utan även socioekonomiska skillnader.

– Vi är inte längre bara ett boklager utan en social mötesplats och just nu är allt fler människor isolerade, säger hon.

Innan pandemin bröt ut hade biblioteken i Santa Cruz fått finansiering för flera nybyggen och renoveringar. Susan Nemitz blev tvungen att helt tänka om kring bibliotekens funktion.

– Frågorna om vilka vi är och vad vi tror på, ställs på ända på grund av pandemin. Bygger vi våra byggnader för den situation vi är i nu, eller för situationen på längre sikt?

Svaret kan mycket väl vara: både och.

– Den här situationen kommer inte att vara för evigt, men risken finns att det inträffar igen. Så jag tycker att design handlar om att bygga in flexibilitet, försäkra sig om att det inte finns så många solida väggar för att det ska vara enkelt att expandera eller krympa våra utrymmen, säger Amanda Markovic, arkitekt och medgrundare av den internationellt verksamma arkitekt- och designfirman GBBN Architects.

Många planer på att renovera bibliotek ändrades snabbt när pandemin bröt ut, det skedde en anpassning till det nya normala.

– Av lyckliga tillfälligheter var det flera designlösningar som faktiskt inte gjordes på grund av pandemin, men som ändå kom väl till pass, säger Amanda Markovic.

På ett folkbibliotek i Pittsburgh hade hyllorna till exempel försetts med hjul för att det skulle vara enkelt att möblera om.

– Nu kan vi använda dem för att skapa små utrymmen, säger Amanda Markovic.

Traci Lesneski, vd för arkitektbyrån MSR design och ledamot i Ifla:s kommitté för biblioteksbyggnader och utrustning

Designlösningar som varit tänkta för att skapa avskildhet har fått betydelse som åtgärder för att skapa säkra miljöer, framhåller även Traci Lesneski.

– Vi har till exempel haft diskussioner om huruvida vi ska ha könsseparerade toaletter eller inte. Ur ett pandemiperspektiv talar det mesta för fler lösningar som gör avskildhet möjligt för personer med barn, vuxna med åldrade föräldrar eller transpersoner.

Design kan också var ett verktyg för att påminna om vikten av social distans, till exempel genom strategisk utplacering av möbler.

– I synnerhet där det inte finns ekonomiska resurser för att bygga om ser jag möjligheten att gruppera möbler på nya sätt för att glesa ut hur människor sitter, säger Cindy Kaufman, delägare i den New York-baserade arkitektfirman Holt Architects som har utformat flera universitetsbibliotek.

– Man kan flytta isär bord och ta bort stolar. Behöver människor ändå sitta i närheten av varandra så kan man sätta upp rumsavskiljare. Flyttbara skärmar kan också vara ett sätt att separera sittplatser.

Nya produkter har snabbt börjat formges för att svara upp mot behoven av social distansering. Men Traci Lesneski understryker att de nya produkterna ändå måste kännas naturliga i biblioteksmiljön.

– Det kan inte se ut som på en kirurgisk avdelning. Och vi vill inte att biblioteken ska förvandlas till förskräckliga ställen med sittmöbler som är obekväma och har skruvats fast i golvet för att besökarna inte ska kunna komma nära varandra.

Hon understryker att bekvämlighet också handlar om kontroll.

– Ju mer kontroll vi har över vår omgivning – som att kunna justera ljuset, ventilationen, bordets höjd eller storleken på dess yta – desto mer tillfreds, säkra och fokuserade känner vi oss.

Biblioteken kan involvera sina besökare i planeringen av sina lokaler. Margaret Sullivan, som driver en byrå i New York som är specialiserad på uppdrag för bibliotek och lärosäten, framhåller att samarbeten med lokala formgivare och konstnärer för att skapa tillfälliga informationslösningar under pandemin, kan vara ett sätt att utveckla nya sätt att kommunicera med biblioteksbesökarna.

Skyltning designad av den internationellt verksamma arkitekt- och designfirman GBBN Architects.

– Det är ett tillfälle att anlita unga formgivare. En bra investering är också att låta lokala arkitekter och designers föreslå lösningar som understödjer social distansering, men på roliga och kreativa sätt, säger Margaret Sullivan.

I takt med att forskningen lärt sig mer om hur covid-19 överförs har betydelsen av att vistas utomhus allt oftare upprepats. Det kan även påverka bibliotekens interiörer.

– Jag kan tänka mig flyttbara bildskärmar med som visar grönska och natur. Eller kanske draperier som släpper igenom ljus, är lätta att rengöra och som går att flytta runt i taket för att skapa privata rum i rummet, säger Cindy Kaufman.

Flera designers framhåller att pandemin inte bara betyder att bibliotek måste anpassas för situationen, utan att det också är ett tillfälle att förbättra dem inför framtiden.

– Det handlar om så mycket mer än att ha färre sittplatser och att planera ytorna på nya sätt. Det handlar om hur människor interagerar med miljön och hur vi kan påverka deras beteende med hjälp av design. Det gäller att förändra biblioteksytorna så att människor känner sig mer sammankopplade med varandra, säger Cindy Kaufman.

Rumsavskiljande möbler på ett bibliotek i Tulsa, Oklahoma. Foto: Lara Swimmer

Många gamla byggnader försvårar människors inkludering, menar Traci Lesneski. Hon refererar till en debatt arrangerad av Canadian Urban Institute med vittnesmål om icke neutrala bibliotek och utbredd rasism mot svarta.

– Viruset har gjort våra beslutsfattare obekväma till mods och pandemin kommer lite ironiskt att leda till utrymmen som genomsyras av större rättvisa. Vi måste vidga perspektiven så att det inte bara sträcker sig till den här situationen, utan också leder till en långsiktig förändring, säger hon.

Frilansjournalisten Lara Ewens artikel är tidigare publicerad i september/oktober-utgåvan av American Libraries Magazine som ges ut av American Libraries Association. 

Översättning och bearbetning: Thord Eriksson

0 kommentarer

Senaste nytt

Nyheter

Finska tips om nationellt e-bibliotek

Omvärldsbevakning, AI och tips att ta med sig för den som vill skapa nationellt e-bibliotek var några frågor som lyftes på Biblioteteksdagarnas första dag på Sara kulturhus i Skellefteå.

22 maj 2024 • 8 min

Nyheter

Vill göra sjukhusbiblioteken synligare

Sjukhusens bibliotek berörs när de ekonomiskt krisande regionerna ska spara pengar. Det kan försämra vårdkvaliteten, hävdar Anna Videfrost, ordförande i Föreningen Sveriges sjukhusbibliotekschefer, SSBC.

21 maj 2024 • 3 min

Nyheter

Så ska bokens värde säkras

Politiken bryr sig inte om litteraturen. Det anser Sveriges författarförbund som samlar representanter från litteraturområdet för att stärka branschens intressen.

15 maj 2024 • 2 min