Krig och inflation minskar värdet på föreningens tillgångar

18 apr 2023 • < 1 min

Svensk biblioteksförenings tillgångar sjönk kraftigt i värde under 2022. Än så länge har det ingen betydelse för verksamheten, men det gäller att vara medveten om läget och att vara beredd att göra justeringar framåt, enligt föreningens ordförande Helene Öberg.

Eftersvallet av pandemin, kriget i Ukraina och den skenande inflationen är faktorer som påverkade Svensk biblioteksförenings ekonomi under 2022. Det framgår av årsbokslutet som nu offentliggjorts inför organisationens årsmöte i mitten av maj.

”Det påverkar föreningens ekonomiska utrymme. Vi måste använda våra resurser på ett ansvarsfullt sätt så att vi inte riskerar föreningens möjligheter att bedriva en bra verksamhet även i framtiden”, skriver föreningens ordförande Helene Öberg i en kommentar till Biblioteksbladet.

I reda siffror betyder det att värdet på föreningens tillgångar i form av aktier och andra värdepapper som vid utgången av 2021 uppgick till 412 miljoner kronor, ett år senare hade sjunkit till 329 miljoner.

Vad har det för betydelse?

”Svensk Biblioteksförenings verksamhet bedrivs på avkastning från det egna kapitalet”, skriver Helene Öberg. ”Det betyder att när portföljen sjunker i värde och om vi fortsätter plocka ut lika mycket medel till verksamhet som under de goda åren så är förvaltningen inte lika långsiktigt hållbar längre. Vi har inga förslag på dramatiska förändringar i den rambudgeten som årsmötet beslutar om för 2024. Det handlar mer om att öka medvetenheten och ha beredskap för att göra justeringar framåt.”

Förvaltningen av föreningens tillgångar – som ursprungligen kommer från försäljningen för 20 år sedan av föreningens andel i BTJ – sköts av ett placeringsråd bestående av Helene Öberg samt styrelseledamöterna Daniel Forsman och Leif Mårtensson. Placeringsrådet tar hjälp av en konsultfirma.

I årsbokslutet framgår det att föreningens medlemmar uppgår till 3091, varav 2642 enskilda och 449 institutionella. Jämfört med 2021 innebär det en minskning med 97 enskilda och en ökning med en institutionell medlem.

Årsmötet äger rum via Zoom den 12 maj.

0 kommentarer

Senaste nytt

Kommentar

Ett sätt att splittra samhället på djupet

Motståndet mot en lag om anmälningsplikt är massivt. Det stod klart – om någon tidigare svävade i ovisshet om saken – under ett seminarium i riksdagen på onsdagsförmiddagen.”Det är Pandoras box – vägen in i ett angiverisamhälle.”

29 maj 2024 • 3 min

Politik

Samtal om anmälningsplikten i riksdagen

Vad skulle en ny lag om anmälningsplikt innebära i praktiken? I morgon, onsdag, debatteras frågan av riksdagsledamöterna Muharrem Demirok (C), Amanda Lind (MP), Magnus Resare (M) och Camilla Mårtensen (L).

28 maj 2024 • 2 min

Digitalisering

AI bidrar till samtal om EU

I Karlskrona kan biblioteksbesökarna snacka EU med en chattrobot. AI görs därmed till en del av ett utvidgat referenssamtal, säger Bengt-Gunnar Österberg, bibliotekarie och platsansvarig för stadsbiblioteks digitala center.

27 maj 2024 • 3 min

Nyheter

Finska tips om nationellt e-bibliotek

Omvärldsbevakning, AI och tips att ta med sig för den som vill skapa nationellt e-bibliotek var några frågor som lyftes på Biblioteteksdagarnas första dag på Sara kulturhus i Skellefteå.

22 maj 2024 • 8 min

Nyheter

Vill göra sjukhusbiblioteken synligare

Sjukhusens bibliotek berörs när de ekonomiskt krisande regionerna ska spara pengar. Det kan försämra vårdkvaliteten, hävdar Anna Videfrost, ordförande i Föreningen Sveriges sjukhusbibliotekschefer, SSBC.

21 maj 2024 • 3 min