Krig och inflation minskar värdet på föreningens tillgångar

18 apr 2023 • < 1 min

Svensk biblioteksförenings tillgångar sjönk kraftigt i värde under 2022. Än så länge har det ingen betydelse för verksamheten, men det gäller att vara medveten om läget och att vara beredd att göra justeringar framåt, enligt föreningens ordförande Helene Öberg.

Eftersvallet av pandemin, kriget i Ukraina och den skenande inflationen är faktorer som påverkade Svensk biblioteksförenings ekonomi under 2022. Det framgår av årsbokslutet som nu offentliggjorts inför organisationens årsmöte i mitten av maj.

”Det påverkar föreningens ekonomiska utrymme. Vi måste använda våra resurser på ett ansvarsfullt sätt så att vi inte riskerar föreningens möjligheter att bedriva en bra verksamhet även i framtiden”, skriver föreningens ordförande Helene Öberg i en kommentar till Biblioteksbladet.

I reda siffror betyder det att värdet på föreningens tillgångar i form av aktier och andra värdepapper som vid utgången av 2021 uppgick till 412 miljoner kronor, ett år senare hade sjunkit till 329 miljoner.

Vad har det för betydelse?

”Svensk Biblioteksförenings verksamhet bedrivs på avkastning från det egna kapitalet”, skriver Helene Öberg. ”Det betyder att när portföljen sjunker i värde och om vi fortsätter plocka ut lika mycket medel till verksamhet som under de goda åren så är förvaltningen inte lika långsiktigt hållbar längre. Vi har inga förslag på dramatiska förändringar i den rambudgeten som årsmötet beslutar om för 2024. Det handlar mer om att öka medvetenheten och ha beredskap för att göra justeringar framåt.”

Förvaltningen av föreningens tillgångar – som ursprungligen kommer från försäljningen för 20 år sedan av föreningens andel i BTJ – sköts av ett placeringsråd bestående av Helene Öberg samt styrelseledamöterna Daniel Forsman och Leif Mårtensson. Placeringsrådet tar hjälp av en konsultfirma.

I årsbokslutet framgår det att föreningens medlemmar uppgår till 3091, varav 2642 enskilda och 449 institutionella. Jämfört med 2021 innebär det en minskning med 97 enskilda och en ökning med en institutionell medlem.

Årsmötet äger rum via Zoom den 12 maj.

0 kommentarer

Senaste nytt

Nyheter

Skarpt och smart eller ett övertramp?

"Sista veckan innan löning! Vi har fyllt på skåpet i entréhallen med utgallrade böcker", skrev Högsbo bibliotek på Instagram intill en bild av böcker av Lena Andersson som sorterats ut. En oskyldig kommentar till författarens uppmärksammade artikel om hungrande barn? Eller ett oförsvarligt agerande av ett folkbibliotek?

25 maj 2023 • 4 min

Nyheter

Många biblioteksanställda kritiska till anmälningsplikt

En stor del av de som är anställda på bibliotek är mycket kritiska till Tidöförslaget om att offentliganställda ska vara skyldiga att anmäla papperslösa. Fackförbundet Dik har frågat sina medlemmar och bara en liten del av de svarande tycker att förslaget är bra.

24 maj 2023 • < 1 min

Nyheter

Tryckfrihetsförordningen blir världsminne

Unesco har utsett tryckfrihetsförordningen till världsminne. Den var den första i världen att reglera rätten att uttrycka sig fritt och ta del av allmänna handlingar. Det unika källmaterialet finns bevarat på Kungliga biblioteket och på Riksarkivet.

22 maj 2023 • 2 min

Krönika

Förskönande bild av bibliotek i totalförsvaret

Diskussionen om bibliotekens roll i totalförsvaret tenderar att bli förskönande. Det är viktigt att stå tryggt med fötterna i sin egen verklighet. Hur andra valt att organisera sig är inget facit, skriver Helene Öberg, ordförande i Svensk biblioteksförening.

22 maj 2023 • 2 min