Krig och inflation minskar värdet på föreningens tillgångar

18 apr 2023 • < 1 min

Svensk biblioteksförenings tillgångar sjönk kraftigt i värde under 2022. Än så länge har det ingen betydelse för verksamheten, men det gäller att vara medveten om läget och att vara beredd att göra justeringar framåt, enligt föreningens ordförande Helene Öberg.

Eftersvallet av pandemin, kriget i Ukraina och den skenande inflationen är faktorer som påverkade Svensk biblioteksförenings ekonomi under 2022. Det framgår av årsbokslutet som nu offentliggjorts inför organisationens årsmöte i mitten av maj.

”Det påverkar föreningens ekonomiska utrymme. Vi måste använda våra resurser på ett ansvarsfullt sätt så att vi inte riskerar föreningens möjligheter att bedriva en bra verksamhet även i framtiden”, skriver föreningens ordförande Helene Öberg i en kommentar till Biblioteksbladet.

I reda siffror betyder det att värdet på föreningens tillgångar i form av aktier och andra värdepapper som vid utgången av 2021 uppgick till 412 miljoner kronor, ett år senare hade sjunkit till 329 miljoner.

Vad har det för betydelse?

”Svensk Biblioteksförenings verksamhet bedrivs på avkastning från det egna kapitalet”, skriver Helene Öberg. ”Det betyder att när portföljen sjunker i värde och om vi fortsätter plocka ut lika mycket medel till verksamhet som under de goda åren så är förvaltningen inte lika långsiktigt hållbar längre. Vi har inga förslag på dramatiska förändringar i den rambudgeten som årsmötet beslutar om för 2024. Det handlar mer om att öka medvetenheten och ha beredskap för att göra justeringar framåt.”

Förvaltningen av föreningens tillgångar – som ursprungligen kommer från försäljningen för 20 år sedan av föreningens andel i BTJ – sköts av ett placeringsråd bestående av Helene Öberg samt styrelseledamöterna Daniel Forsman och Leif Mårtensson. Placeringsrådet tar hjälp av en konsultfirma.

I årsbokslutet framgår det att föreningens medlemmar uppgår till 3091, varav 2642 enskilda och 449 institutionella. Jämfört med 2021 innebär det en minskning med 97 enskilda och en ökning med en institutionell medlem.

Årsmötet äger rum via Zoom den 12 maj.

0 kommentarer

Senaste nytt

Debatt

Replik: Vi måste vara tydliga när vi talar om rasism

Bibliotekarien Einar Ehn-Briem uppskattar att Surrah al-Himidy har modet att ifrågasätta bibliotekssektorns men stör sig ändå på hennes artikel. "För att vi ska kunna diskutera något som uppenbart engagerar så många måste vi veta exakt vad vi menar avviker och eventuellt väljs bort", skriver han i sin replik.

7 dec 2023 • 3 min

Ledare

Omfamna, bemästra och använd AI

Bilderna i nya numret av Biblioteksbladet är AI-genererade. Skulle tidningen även kunna skrivas av en chatbot? "Svaret är nej, men jag ändrar mig kanske om någon lyckas instruera en AI att skriva texter som berör på samma sätt som Annika Nordenskiölds bilder", skriver Thord Eriksson.

30 nov 2023 • 2 min

Digitalisering

Gammal data hotas av utrotning

Med språk hämtat från naturvetenskapens larm om utsatta djurarter listar Digital Preservation Coalition hotade ”digitala arter”. Några är på väg att försvinna, andra är redan så gott som borta – och följderna är förödande, varnar organisationen.

28 nov 2023 • 3 min