Från KB till KIB

10 apr 2012 • 2 min

KB:s Deweyexpert, Magdalena Svanberg, lämnar Kungliga Biblioteket för att börja ett nytt jobb på Karolinska Institutets universitetsbibliotek. Hon tillträder sin...

KB:s Deweyexpert, Magdalena Svanberg, lämnar Kungliga Biblioteket för att börja ett nytt jobb på Karolinska Institutets universitetsbibliotek.

Hon tillträder sin nya tjänst den 14 maj i år. Det innebär att hon  släpper Dewey-frågorna även om hon kommer att ha användning för kunskaperna i det nya jobbet.

– På KIB kommer jag att undervisa forskarstudenter i informationssökning och biblioteksanvändning, berättar Magdalena Svanberg.

Magdalena Svanberg har jobbat drygt tolv år på KB och profilerat sig i frågorna kring en övergång till Dewey. Första gången hon själv fördjupade sig i möjligheten att införa Dewey i svenska bibliotek var 2005, i samband med en kurs där bland annat föreläsare och Dewey-användare från USA och Norge medverkade (se bl a BBL nr 5/2011).

2006 ledde hon en förstudie – ”Övergång till Dewey Decimal Classification: Vad skulle det innebära?” (2006)  – i vilken hon presenterade konsekvenserna av en övergång till Dewey. 2008 fattade KB beslut om en övergång från SAB till Dewey, och 2011 hade 35 lärosätes- och forskningsbibliotek fattat beslut om att använda Dewey.

– Det är klart att det är tråkigt att släppa något som man har hållit på med så länge men projektet är slutfört och övergången är igång och de allra flesta som bestämt sig för en övergång har också praktiskt tagit i tu med det. Så samtidigt är det också en bra skarv för mig att göra något annat, säger Magdalena Svanberg som vill puffa lite extra för den Dewey-konferens (Vad väntar vi på? Dewey för folk- och skolbibliotek), som äger rum i Stockholm den 25 april.

På folkbibliotekssidan har man förhållit sig mer avvaktande till en övergång även om det så smått har börjat röra på sig. Forskningsbiblioteken väljer Dewey – när följer folkbiblioteken efter?” – den frågan är fortfarande relevant.

Harriet Aagaard, katalogansvarig på virtuella enheten vid Stockholms stadsbibliotek, sammanställde 2010 för Svensk Biblioteksförenings räkning, rapporten ”En svensk övergång till DDK – vad innebär det för folk- och skolbibliotek?”. Hon är också den som ansvarar för konferensen den 25 april.

 

0 kommentarer

Senaste nytt

Almedalen

Vi ses i Visby!

Torsdagen den 29 juni handlar det om bibliotek i Almedalen. Tillsammans med Biblioteken på Gotland och Svensk biblioteksförening arrangerar Biblioteksbladet en heldag med samtal och debatt på Almedalsbiblioteket. Här är programmet.

7 jun 2023 • 2 min

Digitalisering

Skrytsam AI för dialog med ungdomar

Uno är lite som Karlsson på taket; skämtsam, skrytsam och allmänt dryg. Personligheten på Tiotrettons nya AI-robot är väl uttänkt, för betona för ungdomarna att allt som kommer från robotar inte är att lita på.

5 jun 2023 • 3 min

Nyheter

Skarpt och smart eller ett övertramp?

"Sista veckan innan löning! Vi har fyllt på skåpet i entréhallen med utgallrade böcker", skrev Högsbo bibliotek på Instagram intill en bild av böcker av Lena Andersson som sorterats ut. En oskyldig kommentar till författarens uppmärksammade artikel om hungrande barn? Eller ett oförsvarligt agerande av ett folkbibliotek?

25 maj 2023 • 4 min

Nyheter

Många biblioteksanställda kritiska till anmälningsplikt

En stor del av de som är anställda på bibliotek är mycket kritiska till Tidöförslaget om att offentliganställda ska vara skyldiga att anmäla papperslösa. Fackförbundet Dik har frågat sina medlemmar och bara en liten del av de svarande tycker att förslaget är bra.

24 maj 2023 • < 1 min

Nyheter

Tryckfrihetsförordningen blir världsminne

Unesco har utsett tryckfrihetsförordningen till världsminne. Den var den första i världen att reglera rätten att uttrycka sig fritt och ta del av allmänna handlingar. Det unika källmaterialet finns bevarat på Kungliga biblioteket och på Riksarkivet.

22 maj 2023 • 2 min

Krönika

Förskönande bild av bibliotek i totalförsvaret

Diskussionen om bibliotekens roll i totalförsvaret tenderar att bli förskönande. Det är viktigt att stå tryggt med fötterna i sin egen verklighet. Hur andra valt att organisera sig är inget facit, skriver Helene Öberg, ordförande i Svensk biblioteksförening.

22 maj 2023 • 2 min