Från KB till KIB

10 apr 2012 • 2 min

KB:s Deweyexpert, Magdalena Svanberg, lämnar Kungliga Biblioteket för att börja ett nytt jobb på Karolinska Institutets universitetsbibliotek. Hon tillträder sin...

KB:s Deweyexpert, Magdalena Svanberg, lämnar Kungliga Biblioteket för att börja ett nytt jobb på Karolinska Institutets universitetsbibliotek.

Hon tillträder sin nya tjänst den 14 maj i år. Det innebär att hon  släpper Dewey-frågorna även om hon kommer att ha användning för kunskaperna i det nya jobbet.

– På KIB kommer jag att undervisa forskarstudenter i informationssökning och biblioteksanvändning, berättar Magdalena Svanberg.

Magdalena Svanberg har jobbat drygt tolv år på KB och profilerat sig i frågorna kring en övergång till Dewey. Första gången hon själv fördjupade sig i möjligheten att införa Dewey i svenska bibliotek var 2005, i samband med en kurs där bland annat föreläsare och Dewey-användare från USA och Norge medverkade (se bl a BBL nr 5/2011).

2006 ledde hon en förstudie – ”Övergång till Dewey Decimal Classification: Vad skulle det innebära?” (2006)  – i vilken hon presenterade konsekvenserna av en övergång till Dewey. 2008 fattade KB beslut om en övergång från SAB till Dewey, och 2011 hade 35 lärosätes- och forskningsbibliotek fattat beslut om att använda Dewey.

– Det är klart att det är tråkigt att släppa något som man har hållit på med så länge men projektet är slutfört och övergången är igång och de allra flesta som bestämt sig för en övergång har också praktiskt tagit i tu med det. Så samtidigt är det också en bra skarv för mig att göra något annat, säger Magdalena Svanberg som vill puffa lite extra för den Dewey-konferens (Vad väntar vi på? Dewey för folk- och skolbibliotek), som äger rum i Stockholm den 25 april.

På folkbibliotekssidan har man förhållit sig mer avvaktande till en övergång även om det så smått har börjat röra på sig. Forskningsbiblioteken väljer Dewey – när följer folkbiblioteken efter?” – den frågan är fortfarande relevant.

Harriet Aagaard, katalogansvarig på virtuella enheten vid Stockholms stadsbibliotek, sammanställde 2010 för Svensk Biblioteksförenings räkning, rapporten ”En svensk övergång till DDK – vad innebär det för folk- och skolbibliotek?”. Hon är också den som ansvarar för konferensen den 25 april.

 

0 kommentarer

Senaste nytt

Nyheter

Ny uppgörelse i Sölvesborg

Sölvesborgs kommunledning har slutit ännu en uppgörelse med chefen för biblioteket. Denna gång är det Anders Nylander som avslutar sin anställning.

26 jan 2023 • 2 min

Internationellt

Avhopp från Gates-finansierad Ifla-stiftelse

Beslut om framtid och ledning har fått tidigare Ifla-ordföranden Christine Mackenzie att lämna styrelsen för stiftelsen SIGL. Samtidigt pågår samtal med SIGL:s generalsekreterare Gerald Leitner, som sparkats från samma position inom Ifla, om en ny roll som rådgivare.

26 jan 2023 • 2 min

Nyheter

Populärt låna elmätare i söder

Elmätare har funnits i många år på flera av landets folkbibliotek, men det är först under senaste året som låntagarna har fått upp ögonen för dem. Åtminstone i södra delarna av landet.

24 jan 2023 • 3 min

Nyheter

Tror på effekt av tillträdesförbudet

I sin bok Stök på bibliotek konstaterar Gunnar Rensfeldt att varken stöket eller varianter av tillträdesförbud är något nytt. Han tror att lagen om tillträdesförbud kommer att göra skillnad.

19 jan 2023 • 4 min

Politik

Debatt om anmälningsplikt, armlängds avstånd och hat och hot

Bibliotek ska vara tillgängliga för alla – men skuggsamhället måste bekämpas, skriver kulturminister Parisa Liljestrand i sitt svar på Lawen Redars två interpellationer som nu debatteras i riksdagen. ”Vilka undantag som ska finnas från anmälningsplikten behöver utredas närmare.”

17 jan 2023 • < 1 min

Politik

Tisdag i riksdagen med debatt om bibliotek

Kan bibliotek fortsätta vara en plats för alla om Tidöavtalets anmälningsplikt av papperslösa drivs igenom? Hur ska hat och hot mot bibliotekspersonal motverkas? I morgon, tisdag kommer frågorna att debatteras i riksdagen.

16 jan 2023 • < 1 min