Från KB till KIB

10 apr 2012 • 2 min

KB:s Deweyexpert, Magdalena Svanberg, lämnar Kungliga Biblioteket för att börja ett nytt jobb på Karolinska Institutets universitetsbibliotek. Hon tillträder sin...

KB:s Deweyexpert, Magdalena Svanberg, lämnar Kungliga Biblioteket för att börja ett nytt jobb på Karolinska Institutets universitetsbibliotek.

Hon tillträder sin nya tjänst den 14 maj i år. Det innebär att hon  släpper Dewey-frågorna även om hon kommer att ha användning för kunskaperna i det nya jobbet.

– På KIB kommer jag att undervisa forskarstudenter i informationssökning och biblioteksanvändning, berättar Magdalena Svanberg.

Magdalena Svanberg har jobbat drygt tolv år på KB och profilerat sig i frågorna kring en övergång till Dewey. Första gången hon själv fördjupade sig i möjligheten att införa Dewey i svenska bibliotek var 2005, i samband med en kurs där bland annat föreläsare och Dewey-användare från USA och Norge medverkade (se bl a BBL nr 5/2011).

2006 ledde hon en förstudie – ”Övergång till Dewey Decimal Classification: Vad skulle det innebära?” (2006)  – i vilken hon presenterade konsekvenserna av en övergång till Dewey. 2008 fattade KB beslut om en övergång från SAB till Dewey, och 2011 hade 35 lärosätes- och forskningsbibliotek fattat beslut om att använda Dewey.

– Det är klart att det är tråkigt att släppa något som man har hållit på med så länge men projektet är slutfört och övergången är igång och de allra flesta som bestämt sig för en övergång har också praktiskt tagit i tu med det. Så samtidigt är det också en bra skarv för mig att göra något annat, säger Magdalena Svanberg som vill puffa lite extra för den Dewey-konferens (Vad väntar vi på? Dewey för folk- och skolbibliotek), som äger rum i Stockholm den 25 april.

På folkbibliotekssidan har man förhållit sig mer avvaktande till en övergång även om det så smått har börjat röra på sig. Forskningsbiblioteken väljer Dewey – när följer folkbiblioteken efter?” – den frågan är fortfarande relevant.

Harriet Aagaard, katalogansvarig på virtuella enheten vid Stockholms stadsbibliotek, sammanställde 2010 för Svensk Biblioteksförenings räkning, rapporten ”En svensk övergång till DDK – vad innebär det för folk- och skolbibliotek?”. Hon är också den som ansvarar för konferensen den 25 april.

 

0 kommentarer

Senaste nytt

Nyheter

Så ska bokens värde säkras

Politiken bryr sig inte om litteraturen. Det anser Sveriges författarförbund som samlar representanter från litteraturområdet för att stärka branschens intressen.

15 maj 2024 • 2 min

Politik

Få "library lovers" i Sverige

I en ansats att lyfta biblioteksfrågorna har organisationen Public Libraries 2030 utmanat EU-parlamentariker att bli en biblioteksälskare, en "library lover". I Sverige är det bara en politiker som har antagit utmaningen.

7 maj 2024 • 3 min