Färsk rapport visar ungas medievanor

23 maj 2017 • 2 min

Digitala medier konkurrerar inte med läsningen av böcker och tidningar hos unga som är 13-16 år, visar en ny rapport. "Det är något skumt med 13-16 åringar. De verkar ha en förmåga att konsumera hur mycket som helst", säger Ulf Dalquist på Statens medieråd.

Ulf Dahlquist, forskningschef vid Statens medieråd, presenterade i dag de nya siffrorna. Foto: Stina Loman
Ulf Dahlquist, forskningschef vid Statens medieråd, presenterade i dag de nya siffrorna. Foto: Stina Loman

Vartannat år gör Statens medieråd en enkätstudie där de analyserar barn och ungas (9-18 år) medieanvändning och medievana på fritiden. I dag presenterades resultatet på senaste studien.

Här har man bland annat undersökt om läsandet av böcker och tidningar trängs undan av annan medieanvändning som exempelvis sociala medier och film/tv. Där visar resultatet att fler läsare i åldrarna 13-16 år konsumerar alla medier, utom datorspel, mer än tre timmar per dag. Här konkurreras alltså inte läsningen ut av andra medier.

Däremot är det tvärtom hos de äldre ungdomarna, 17-18 år, där det verkar finnas en konflikt mellan läsande och annan medianvändning.

– Det är något skumt med 13-16 åringar. De verkar ha en förmåga att konsumera hur mycket som helst. Man brukar ju prata om bokslukaråldern, 9-13 år, den kanske håller på att följas upp av medieslukaråldern där man trycker i sig hur mycket medier som helst. Här behöver vi mer forskning för att kunna dra några slutsatser, säger Ulf Dalquist, forskningschef på Statens medieråd.

Enkäten visar också att den dagliga läsningen fortsätter att sjunka bland alla barn som är mellan 9-18 år. Men trots det så har inte lästiden bland de som läser minskat. Utan snarare tvärtom, de som är mellan 13-18 år läser mer nu jämfört med 2012.

Läs hela rapporten på Statens medieråds hemsida. Här finns mycket matnyttigt, bland annat siffror för hur ofta barn och unga konsumerar tv, videobloggar och serier. Hur ofta de spelar datorspel och hur de använder sociala medier. För första gången har myndigheten också tittat på medieanvändningen hos unga med funktionsnedsättning.

0 kommentarer

Senaste nytt

Nyheter

Skarpt och smart eller ett övertramp?

"Sista veckan innan löning! Vi har fyllt på skåpet i entréhallen med utgallrade böcker", skrev Högsbo bibliotek på Instagram intill en bild av böcker av Lena Andersson som sorterats ut. En oskyldig kommentar till författarens uppmärksammade artikel om hungrande barn? Eller ett oförsvarligt agerande av ett folkbibliotek?

25 maj 2023 • 4 min

Nyheter

Många biblioteksanställda kritiska till anmälningsplikt

En stor del av de som är anställda på bibliotek är mycket kritiska till Tidöförslaget om att offentliganställda ska vara skyldiga att anmäla papperslösa. Fackförbundet Dik har frågat sina medlemmar och bara en liten del av de svarande tycker att förslaget är bra.

24 maj 2023 • < 1 min

Nyheter

Tryckfrihetsförordningen blir världsminne

Unesco har utsett tryckfrihetsförordningen till världsminne. Den var den första i världen att reglera rätten att uttrycka sig fritt och ta del av allmänna handlingar. Det unika källmaterialet finns bevarat på Kungliga biblioteket och på Riksarkivet.

22 maj 2023 • 2 min

Krönika

Förskönande bild av bibliotek i totalförsvaret

Diskussionen om bibliotekens roll i totalförsvaret tenderar att bli förskönande. Det är viktigt att stå tryggt med fötterna i sin egen verklighet. Hur andra valt att organisera sig är inget facit, skriver Helene Öberg, ordförande i Svensk biblioteksförening.

22 maj 2023 • 2 min