Färsk rapport visar ungas medievanor

23 maj 2017 • 2 min

Digitala medier konkurrerar inte med läsningen av böcker och tidningar hos unga som är 13-16 år, visar en ny rapport. "Det är något skumt med 13-16 åringar. De verkar ha en förmåga att konsumera hur mycket som helst", säger Ulf Dalquist på Statens medieråd.

Ulf Dahlquist, forskningschef vid Statens medieråd, presenterade i dag de nya siffrorna. Foto: Stina Loman
Ulf Dahlquist, forskningschef vid Statens medieråd, presenterade i dag de nya siffrorna. Foto: Stina Loman

Vartannat år gör Statens medieråd en enkätstudie där de analyserar barn och ungas (9-18 år) medieanvändning och medievana på fritiden. I dag presenterades resultatet på senaste studien.

Här har man bland annat undersökt om läsandet av böcker och tidningar trängs undan av annan medieanvändning som exempelvis sociala medier och film/tv. Där visar resultatet att fler läsare i åldrarna 13-16 år konsumerar alla medier, utom datorspel, mer än tre timmar per dag. Här konkurreras alltså inte läsningen ut av andra medier.

Däremot är det tvärtom hos de äldre ungdomarna, 17-18 år, där det verkar finnas en konflikt mellan läsande och annan medianvändning.

– Det är något skumt med 13-16 åringar. De verkar ha en förmåga att konsumera hur mycket som helst. Man brukar ju prata om bokslukaråldern, 9-13 år, den kanske håller på att följas upp av medieslukaråldern där man trycker i sig hur mycket medier som helst. Här behöver vi mer forskning för att kunna dra några slutsatser, säger Ulf Dalquist, forskningschef på Statens medieråd.

Enkäten visar också att den dagliga läsningen fortsätter att sjunka bland alla barn som är mellan 9-18 år. Men trots det så har inte lästiden bland de som läser minskat. Utan snarare tvärtom, de som är mellan 13-18 år läser mer nu jämfört med 2012.

Läs hela rapporten på Statens medieråds hemsida. Här finns mycket matnyttigt, bland annat siffror för hur ofta barn och unga konsumerar tv, videobloggar och serier. Hur ofta de spelar datorspel och hur de använder sociala medier. För första gången har myndigheten också tittat på medieanvändningen hos unga med funktionsnedsättning.

0 kommentarer

Senaste nytt

Kommentar

"Tystnaden är ett sjukdomstecken"

Många har hört av sig efter en artikel om att bibliotekspersonal sällan tillåts läsa på arbetstid. "Vittnesmålen ger bilden av arbetsplatser där det straffar sig att tala klarspråk", skriver Biblioteksbladets chefredaktör Thord Eriksson.

4 okt 2022 • 2 min

Reportage

Omöjligt uppdrag?

Svenskarnas läsande är ständigt föremål för bekymrade utredningar och politiska satsningar. Men trots alla ansträngningar är trenden negativ, särskilt bland unga. Hur ska det skrivna ordet vinna fler människors uppmärksamhet?

30 sep 2022 • 9 min

Nyheter

Retoriken som tystar röster

Hur gör man när den som använder sig av hatretorik anklagar sina kritiker för samma sak? Och hur kombinerar man yttrandefriheten med kampen mot hatretorik?

29 sep 2022 • 3 min