Möte om armlängds avstånd planeras – men utan SD

9 mar 2023 • 2 min

Björn Orring, Anna Troberg och Ulf Dernevik har fått positiv respons på sin inbjudan till möte med kulturpolitiska talespersoner för M, KD och L för att prata armlängds avstånd. SD vill också gärna vara med, men det blir vid ett annat tillfälle.

I slutet av februari skrev de tre företrädarna för Svensk biblioteksförening, fackförbundet Dik och Länsmuseernas samarbetsråd ett öppet brev till de som ansvarar för kulturfrågor i de tre regeringspartierna M, KD och L. I brevet skriver de att regeringspartiernas tystnad angående vad de menar med armlängds avstånd är ”besvärande” och bjuder in dem till möte.

Inbjudan har fått ett positivt bemötande, berättar Ulf Dernevik, generalsekreterare vid Länsmuseernas samarbetsråd.

– Responsen har varit tillmötesgående och vi har gott hopp om att få till ett möte. Just nu håller vi på att reda ut hur och när.

Hittills har ett möte bokats med kulturministern i slutet av månaden.

– Vi har blivit erbjudna en mötestid och vi uppskattar den tillmötesgående attityden.

Bakgrunden till brevet är Sverigedemokraternas definition av armlängds avstånd som skiljer sig från vad många menar är den traditionella betydelsen. Det står i Tidöavtalet att principen ska respekteras, men det har visat sig att Sverigedemokraterna anser att politiker bör gå in och styra över exempelvis programutbud på offentligt finansierade institutioner, som bibliotek och länsmuseum.

I samband med publiceringen av det öppna brevet meddelade Alexander Christiansson, Sverigedemokraternas kulturpolitiska talesperson, att han också ville vara med på mötet. ”Min ingång i frågan är att kulturen skall vara fri genom en klassisk syn på principen om en armlängds avstånd. Det vore kanske mer givande att föra resonemanget med mig?” skrev han på Twitter.

Anna Troberg, förbundsordförande på Dik, tackade nej direkt och svarade att hon redan har god insyn i ”SD:s nya tolkning av principen”.

Ulf Dernevik säger att han gärna pratar med Alexander Christiansson, men vid ett annat tillfälle.

– Vi var tydliga med att den här förfrågan inte riktar sig till honom utan till de tre regeringspartierna. Jag utesluter inte ett möte med honom också, men det finns inget bokat i nuläget, säger han.

– De här utspelen från SD om armlängds avstånd är en del av en politisk strategi och det är inte långsökt att tänka sig att det är en politisk konflikt man vill upprätthålla. Men vi är inte intresserade av någon sådan konflikt. För oss är det viktiga att kulturinstitutionernas oberoende värnas och skyddas. Därför är det företrädare för regeringspartierna vi vill träffa, så att de en gång för alla kan klargöra sin syn på de här frågorna.

Han poängterar också att inte heller oppositionspartierna är inbjudna till mötet.

Björn Orring, tillförordnad generalsekreterare vid Svensk biblioteksförening, meddelar att han har bokat ett separat möte med Alexander Christiansson, inte för att diskutera enbart denna fråga utan för att föra fram flera aktuella frågor för bibliotekssfären.

0 kommentarer

Vad tycker du?

BIBLIOTEKSBLADETS POLICY FÖR KOMMENTARER

Som gäst på Biblioteksbladets webbplats är du välkommen att kommentera och diskutera. Vi förväntar oss att tonen i kommentarerna är respektfull och att de håller sig till ämnet.

Vi raderar kommentarer som innehåller grovt språk, rasism, sexism, trakasserier, personliga påhopp, förtal, skvaller och lögner liksom ogrundade spekulationer om enskilda eller särskilda folkgrupper, samt kommentarer som inte håller sig till ämnet. Detsamma gäller länkar till ovanstående. Den som gör ett inlägg som strider mot gällande lagar kan personligen bli ansvarig för detta.

Vill du komma i kontakt med redaktionen direkt går det också bra att e-posta till redaktion@biblioteksbladet.se.


Senaste nytt

Nyheter

Ovanligt med politisk inblandning – men oron finns

Björn Orring, Ulf Dernevik och Anna Troberg är nöjda med svaren de fick från regeringsföreträdarna om armlängds avstånd. Och en undersökning som Biblioteksbladet har gjort visar att det, än så länge, är ovanligt att politiker blandar sig i biblioteksverksamheten. Men oro finns för framtiden.

23 mar 2023 • 2 min

Krönika

Digitalt landskap kräver debatt och samverkan

Bibliotekens närvaro på Tiktok blottar en konflikt mellan tillgänglighet och skydd av människors integritet. Hur ska detta hanteras? Svaret ligger inte alltid i att göra mer av samma, utan det måste också vara möjligt att göra nytt, skriver digitaliseringsexperten Carl Heath.

17 mar 2023 • 2 min

Debatt

Vi bygger demokratin starkare

Örebro bibliotek har anställt en bibliotekssocionom och därmed försökt definiera gränsen för bibliotekssystemet. Genom att ta vårt uppdrag på allvar kan vi hjälpas åt att överbrygga klyftorna i samhället, skriver Lars Hilmersson och Lotta Perkiö.

14 mar 2023 • 4 min

Reportage

Livsviktiga boktips bakom galler

I 18 år har Thomas Öhnell levererat lästips och begärt in sena boklån från långtidsdömda på Hall. När nya regeringen ropar efter hårdare straff och högre murar är det inte första gången han hör det. ”Jag blir alltid lite orolig.”

13 mar 2023 • 4 min