Möte om armlängds avstånd planeras – men utan SD

9 mar 2023 • 2 min

Björn Orring, Anna Troberg och Ulf Dernevik har fått positiv respons på sin inbjudan till möte med kulturpolitiska talespersoner för M, KD och L för att prata armlängds avstånd. SD vill också gärna vara med, men det blir vid ett annat tillfälle.

I slutet av februari skrev de tre företrädarna för Svensk biblioteksförening, fackförbundet Dik och Länsmuseernas samarbetsråd ett öppet brev till de som ansvarar för kulturfrågor i de tre regeringspartierna M, KD och L. I brevet skriver de att regeringspartiernas tystnad angående vad de menar med armlängds avstånd är ”besvärande” och bjuder in dem till möte.

Inbjudan har fått ett positivt bemötande, berättar Ulf Dernevik, generalsekreterare vid Länsmuseernas samarbetsråd.

– Responsen har varit tillmötesgående och vi har gott hopp om att få till ett möte. Just nu håller vi på att reda ut hur och när.

Hittills har ett möte bokats med kulturministern i slutet av månaden.

– Vi har blivit erbjudna en mötestid och vi uppskattar den tillmötesgående attityden.

Bakgrunden till brevet är Sverigedemokraternas definition av armlängds avstånd som skiljer sig från vad många menar är den traditionella betydelsen. Det står i Tidöavtalet att principen ska respekteras, men det har visat sig att Sverigedemokraterna anser att politiker bör gå in och styra över exempelvis programutbud på offentligt finansierade institutioner, som bibliotek och länsmuseum.

I samband med publiceringen av det öppna brevet meddelade Alexander Christiansson, Sverigedemokraternas kulturpolitiska talesperson, att han också ville vara med på mötet. ”Min ingång i frågan är att kulturen skall vara fri genom en klassisk syn på principen om en armlängds avstånd. Det vore kanske mer givande att föra resonemanget med mig?” skrev han på Twitter.

Anna Troberg, förbundsordförande på Dik, tackade nej direkt och svarade att hon redan har god insyn i ”SD:s nya tolkning av principen”.

Ulf Dernevik säger att han gärna pratar med Alexander Christiansson, men vid ett annat tillfälle.

– Vi var tydliga med att den här förfrågan inte riktar sig till honom utan till de tre regeringspartierna. Jag utesluter inte ett möte med honom också, men det finns inget bokat i nuläget, säger han.

– De här utspelen från SD om armlängds avstånd är en del av en politisk strategi och det är inte långsökt att tänka sig att det är en politisk konflikt man vill upprätthålla. Men vi är inte intresserade av någon sådan konflikt. För oss är det viktiga att kulturinstitutionernas oberoende värnas och skyddas. Därför är det företrädare för regeringspartierna vi vill träffa, så att de en gång för alla kan klargöra sin syn på de här frågorna.

Han poängterar också att inte heller oppositionspartierna är inbjudna till mötet.

Björn Orring, tillförordnad generalsekreterare vid Svensk biblioteksförening, meddelar att han har bokat ett separat möte med Alexander Christiansson, inte för att diskutera enbart denna fråga utan för att föra fram flera aktuella frågor för bibliotekssfären.

0 kommentarer

Senaste nytt

Nyheter

Nya namn föreslås till styrelsen

När ny styrelse ska väljas i Svensk biblioteksförening står två nya namn på valberedningens lista. Och ordförande Helene Öberg föreslås väljas om för ytterligare en tvåårsperiod.

17 apr 2024 • 2 min

Nyheter

Oro för bristande engagemang i föreningen

Endast två motioner har lämnats in inför Svensk biblioteksförenings årsmöte. Något som skulle kunna tyda på ett svagt engagemang. Dessutom handlar motionerna om, ja precis, bristande engagemang i föreningen.

16 apr 2024 • 2 min

Nyheter

Edholm om skolbiblioteken: "Man måste börja nånstans"

Det är upp till lärosätena att åtgärda bristen på skolbibliotekarier. Det är ett besked från skolminister Lotta Edholm när hon besöker Bibliotekshögskolan i Borås. "Det är klart att unga människor får upp ögonen för yrket. Och när söktrycket ökar är det naturligt att utöka antalet platser."

11 apr 2024 • 5 min

Reportage

Hon vill knyta ihop Europas bibliotek

Axiells nya vd Maria Wasing har stora tankar om tillväxt och bolaget betydelse. Men fler bibliotek än de i Nacka räknar hon inte med att företaget kommer att driva. ”Inte strategiskt viktigt för oss.”

9 apr 2024 • 6 min

Internationellt

Böckerna som censureras mest

Försöken att få bort böcker som handlar om sex, hbqi-frågor eller rasism eskalerar i USA. Här är de tio böcker som ansågs farligast 2023 och som plockades bort mest från bibliotekshyllorna.

8 apr 2024 • < 1 min